Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Szybciej na południe

materiały prasowe
W połowie 2019 roku znacznie mniej niż 2 godz. zajmie podróż samochodem z Poznania do Wrocławia. Rok póŸniej w podobnym czasie do stolicy Dolnego Œlšska dojedziemy pocišgiem.

Budowa wielkopolskich odcinków drogi ekspresowej S5, biegnšcych na południe od Poznania, będzie kosztowała jeszcze ponad 2,36 mld zł. Tańsza będzie modernizacja wielkopolskich odcinków linii kolejowej E59 z Poznania do Wrocławia. Ma kosztować łšcznie niewiele ponad 2,2 mld zł.

Oddanie do użytku drogi ekspresowej odcišży istniejšcš drogę krajowš nr 5, po której w cišgu doby porusza się kilkanaœcie tysięcy aut. Dolnoœlšskie odcinki nowej ekspresówki S5 – od Wrocławia do Korzeńska – budowane za niemal 1,9 mld zł, były gotowe pod koniec 2017 r. W Wielkopolsce od 2014 roku kierowcy jadš wygodnie tylko przez 29 kilometrów z Korzeńska do Kaczkowa.

Na pozostałe odcinki od Kaczkowa do Poznania, których budowa jest dofinansowana z funduszy unijnych kwotš przekraczajšcš 1,24 mld zł, muszš jeszcze poczekać. Najkrócej – na podzielony na dwa etapy fragment drogi z Kaczkowa do Radomicka. Jeœli wszystko pójdzie dobrze, ma być gotowy już w połowie 2018 r. W grudniu ubiegłego roku zaawansowanie prac wynosiło tu ok. 60 proc.

Gorzej prezentowało się zaawansowanie prac na pozostałych odcinkach – 7,5 proc. na nowej drodze z Koœciana do Radomicka i z Koœciana do Wronczyna, na fragmencie zaœ z Wronczyna do węzła autostradowego A2 w podpoznańskim Głuchowie – w niespełna 60 proc. Problem w tym, że ten ostatni odcinek miał być gotowy już w listopadzie 2017 roku. Nowy termin ukończenia to maj tego roku, choć i w realnoœć tej daty ostatnio zaczęto wštpić.

Ze znacznie większym opóŸnieniem ukończono prace modernizacyjne na odcinku innej trasy wiodšcej z Poznania w stronę Wrocławia. Ważne, że fragment linii kolejowej E59 z Poznania do Czempinia jest już gotowy. Inwestycja finansowana była w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko". Koszt modernizacji to ponad 800 mln zł, z czego przeszło 586 mln zł stanowiły fundusze unijne.

– PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowały i dostosowały do potrzeb osób niepełnosprawnych osiem stacji i przystanków, ułożyły nowe tory na 32-km odcinku trasy, zmodernizowały 86 km sieci trakcyjnej, zamontowały 58 nowych rozjazdów oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Modernizacja pozwoli na jazdę pocišgów pasażerskich z prędkoœciš do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h. Czas podróży pocišgiem regionalnym między Poznaniem a Czempiniem skróci się o około 10 minut – informuje Zbigniew Wolny z zespołu prasowego PKP PLK. Dodaje, że w ramach prac modernizacyjnych powstały trzy nowe bezkolizyjne skrzyżowania torów z drogami.

We wrzeœniu ruszył ostatni etap modernizacji linii kolejowej Poznań–Wrocław. Rozpoczęły się prace na 71-kilometrowym odcinku między Czempiniem a granicš z województwem dolnoœlšskim. Ich koszt to prawie 1,3 mld zł, z czego prawie 990 mln zł będzie pochodzić z instrumentu finansowego „Łšczšc Europę".

W ramach tego projektu w cišgu najbliższych trzech lat zmodernizowanych zostanie 70 km torów i sieci trakcyjnej, pięć stacji kolejowych, siedem wiaduktów kolejowych i jeden wiadukt drogowy, 24 przejazdy kolejowo-drogowe. Wybudowane będš nowe wiadukty kolejowe i drogowe, przejœcia podziemne i Lokalne Centrum Sterowania w Lesznie.

Inwestycje w drogę ekspresowš i linię kolejowš do Wrocławia nie sš jedynymi przedsięwzięciami w zakresie infrastruktury transportowej, które w tym roku będš kontynuowane na terenie Wielkopolski. Wœród najbardziej kosztownych sš modernizacja linii kolejowej E20 ze Swarzędza do Sochaczewa, linii E59 z Poznania do Szczecina oraz linii 354 z Poznania do Piły.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL