Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Nowe samorzšdowe e-usługi dla mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla

Dzięki rozbudowie oferty e-usług przez samorzšdy mieszkańcy mogš załatwić coraz więcej spraw.
AdobeStock
Samorzšdy i firmy z Warmii, Mazur i Powiœla wprowadzš cyfrowe usługi dla mieszkańców. Ich całkowity koszt sięga 125 mln zł.

Unijnš pomoc – łšcznie to niemal 102 mln zł – przy tworzeniu usług cyfrowych w gminach, miastach czy firmach uzyskały 43 projekty wybrane przez urzšd marszałkowski.

Największe dofinansowanie (22,9 mln zł) dostała stolica województwa na program „Cyfrowy Olsztyn", którego całkowity koszt to 29,1 mln zł.

Cyfrowe mapy dla każdego

Ponad 8,2 mln zł wart jest projekt powiatu olsztyńskiego o nazwie e-mapa (etap drugi), Unia dołoży do niego blisko 7 mln zł.

Na czym polega pomysł? Chodzi o pełnš dostępnoœć zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu, tak aby każdy mieszkaniec, nie wychodzšc z domu, mógł sprawdzić np. interesujšcš go działkę, jej granice, wymiary, położenie.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dotšd trzymana w postaci papierowej zostanie przetworzona do postaci cyfrowej. Powstanie cyfrowe archiwum, a dokumenty w postaci cyfrowej obywatel będzie mógł obejrzeć, korzystajšc z internetu.

Powiat dostał na pierwszy etap projektu 15,3 mln zł, sam dołożył 2,83 mln zł. Za te pienišdze zakupione zostało m.in. oprogramowanie obsługujšce powiatowe zasoby geodezyjno-kartograficzne, cztery serwery oraz 36 komputerów wraz z systemami operacyjnymi. Stworzony został także internetowy portal obsługi geodezyjnej.

Teraz czas na częœć drugš. Władze powiatu liczš, że projekt e-mapa „w znaczny sposób przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego" i pozwoli właœcicielom nieruchomoœci z powiatu olsztyńskiego, inwestorom i firmom geodezyjnym korzystać z e-usług.

Podobne cele stawia sobie powiat iławski w projekcie „Geodezja 2017–2020". Ten wart 7,86 mln zł projekt dostanie 6,68 mln zł dofinansowania.

Iławski wniosek został najwyżej oceniony przez komisję kwalifikacyjnš. Zdobył 33,5 pkt (dla porównania najdroższy projekt Olsztyna dostał 31 pkt, 11. pozycja wœród 43 przyjętych projektów).

Także inne powiaty dostały dofinansowanie do tworzonych cyfrowych wersji swoich map i dokumentów geodezyjnych. Sš to powiaty: szczycieński (2,39 mln zł dotacji unijnej), nowomiejski (2,23 ,mln zł), kętrzyński (4,67 mln zł, cały projekt wart 5,52 mln zł), węgorzewski (1,96 mln zł), działdowski (2,75 mln zł), giżycki (5,17 mln zł), braniewski (2,59 mln zł). A także powiaty: ostródzki (3,6 mln zł), gołdapski (3,61 mln zł), elblšski (5,1 mln zł przy wartoœci projektu 6 mln zł), lidzbarski (0,799 mln zł), i ostatni na zaakceptowanej liœcie wniosek powiatu nidzickiego (4,23 mln zł).

Gminy stawiajš na obecnoœć w sieci

Dofinansowanie dla projektów samorzšdowych (gminy i miasta) dotyczy pomysłów na e-urzędy. Dzięki nim bez wychodzenia w domów swoje sprawy z urzędnikami bezstresowo załatwiš w niedalekiej przyszłoœci mieszkańcy mazurskiej gminy Piecki (najwyżej oceniony projekt samorzšdowy – 33 pkt). Oczywiœcie pod warunkiem, że sš zaprzyjaŸnieni z komputerem i internetem.

Podobnie będš mieć u siebie e-usługi mieszkańcy Ełku, gminy Kętrzyn, Kisielic, Szczytna, Œwiętajna, Pasymia, Ornety, Braniewa, Sępopola, Bartoszyc, Korsz, Olsztynka, Purdy, Dobrego Miasta, Kruklanek, miasta Ostródy, Œwištek, także Œwiętajna (0,44 mln zł) i Rozogi (0,59 mln zł).

Unijne wsparcie otrzymajš też dwie firmy – MPEC w Moršgu (0,29 mln zł) na e-usługi dla swoich klientów oraz Przedsiębiorstwo Wodocišgów i kanalizacji AQUA ze Szczytna.

Sš też tacy, którzy choć zdobyli wymagajš liczbę punktów, wsparcia w obecnej perspektywie finansowej nie dostanš i muszš poczekać na kolejnš – po 2020 r. Na tej liœcie sš więc: samorzšd województwa (projekt „Nowe usługi informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego – wart 5,87 mln zł); powiat ełcki, gmina Kowale Oleckie, miasto Elblšg, gmina Purda, powiat olecki, gmina Nidzica, Jankowo i Bisztynek oraz MPEC z Braniewa.

Do pełni szczęœcia zabrakło 16,79 mln zł unijnego dofinansowania. Wtedy wszystkie złożone projekty dostałyby wsparcie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL