Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Samorzšdy Warmii, Mazur i Powiśla wydadzš niemal 102 mln zł na rozwój e-usług

Stolica regionu otrzyma od samorzšdu województwa prawie 23 mln zł na projekt „Cyfrowy Olsztyn”.
fotospacer.pl
Niemal 102 mln zł dostanš samorzšdy Warmii, Mazur i Powiœla na e-usługi. Dzięki temu mieszkańcy wiele spraw załatwiš o wiele wygodniej – nie w urzędzie, a bez wychodzenia z domów.

Zarzšd województwa zaakceptował listę projektów do dofinansowania, wyłonionych w konkursie w ramach Osi Cyfrowy Region RPO Warmia i Mazury 2014–2020. Jak wyjaœniajš urzędnicy, „celem jest zwiększenie cyfrowej dostępnoœci informacji sektora publicznego oraz wysoka jakoœć e-usług publicznych". Pienišdze dostanš 43 projekty rozwoju e-usług w regionie. Łšcznie będzie to 101,8 mln zł.

Najwyżej oceniony został projekt powiatu iławskiego (33,5 pkt). A najwięcej pieniędzy trafi do stolicy regionu.

Olsztyn dostanie z samorzšdu województwa blisko 23 mln zł na projekt „Cyfrowy Olsztyn". Miasto dopłaci do niego z własnej kasy jeszcze ponad 6 mln zł (całkowity koszt to 29,1 mln zł). W skrzynkach pocztowych olsztynian już pojawiły się ulotki informujšce, na czym polega program.

„Coraz częœciej korzystamy z przyjaznych rozwišzań komunikacji elektronicznej. E-usługi to duże ułatwienie i istotna oszczędnoœć czasu. Wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urzšd Miasta Olsztyna postanowił rozszerzyć możliwoœć korzystania z tych udogodnień. Zatem zachęcam wszystkich do korzystania ze specjalnie przygotowanych narzędzi ułatwiajšcych kontakt z urzędem" – napisał do olsztynian prezydent Piotr Grzymowicz.

Jakie narzędzia przygotowali urzędnicy ratusza? Przede wszystkim sš to EPO, czyli Elektroniczne Płatnoœci Olsztyna. To serwis internetowy, gdzie każdy mieszkaniec sprawdzi swoje rozliczenia z urzędem, może też dokonać potrzebnych płatnoœci przez internet.

Można więc tam zobaczyć, ile winni jesteœmy za posiadany dom czy działkę, jakie sš lokalne podatki, ile mamy mandatów wystawionych przez straż miejskš. Aby uregulować te wszystkie zobowišzania, wystarczy wejœć do EPO, dostępnych z każdego komputera czy smartfona.

Drugim narzędziem oszczędzajšcym olsztynianom ucišżliwych, a często stresujšcych wizyt w ratuszu sš e-deklaracje. Tak mieszkańcy Olsztyna mogš zapłacić podatek od nieruchomoœci, od œrodków transportu, rolny, leœny czy wnieœć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Olsztyński ratusz ma też e-usługi, które nie wymagajš żadnego podpisu. Aplikacja i strona Bezpieczny Olsztyn to kompendium wiedzy o aktualnych zdarzeniach w mieœcie i okolicach.

Tam sprawdzimy, gdzie stoi się w korkach, gdzie był wypadek, a gdzie i do kiedy planowany jest remont powodujšcy utrudnienia w ruchu. Tam też sami mieszkańcy mogš zgłaszać zdarzenia i utrudnienia.

Z kolei portal turystyczny (www.visit.olsztyn.eu) zawiera informacje o wydarzeniach i atrakcjach stolicy regionu. A Platforma Konsultacji Społecznych jest miejscem wymiany opinii na temat projektów, które chce zrealizować miasto.

I wreszcie jest też Elektroniczna Kolejka, która pozwoli oszczędzić czas w urzędach, gdzie jeszcze wcišż musimy pojawiać się osobiœcie – np. w wydziale komunikacji.

więcej >R4

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL