Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Medyczna inwestycja, która niejedno ma imię

Katarzyna Kucharczyk
Fotorzepa / Kompala Waldemar
W dniu 14 lutego przypadajš walentynki. O tym wie praktycznie każdy. Zdecydowanie mniej osób zdaje sobie sprawę, że tego samego dnia obchodzimy Œwiatowy Dzień Chorych na Padaczkę. Według różnych szacunków dotyka ona od 0,5 do 1 proc. całej populacji.

To bardzo dużo. Padaczka jest najczęstszš chorobš neurologicznš mózgu. Mimo szybkiego postępu w medycynie niepokojšco często nie udaje się ustalić przyczyny zachorowania oraz dobrać właœciwie leków.

W tym kontekœcie warto odnotować, że w regionalnym Miłomłynie właœnie powstaje nowatorskie centrum diagnostyki i terapii padaczki. Inwestycja, realizowana przez firmę Neuphoria, pochłonie niemal 50 mln zł, z czego gros będzie pochodzić ze œrodków unijnych.

To inwestycja, której trzeba kibicować. Można jš wprawdzie zredukować do wymiaru biznesowego, ale nie wydaje się to właœciwym podejœciem. Powód? Tu beneficjentami może być wiele grup.

Przede wszystkim pacjenci, ale również cała branża medyczna i nauka, bo oœrodek będzie współpracował z Instytutem Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN, Klinikš Neurochirurgii Szpitala Klinicznego w Olsztynie czy z Klinikš Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka. Zyska również region. Nowe miejsca pracy, rozbudowa lokalnej infrastruktury, wzrost prestiżu miejscowoœci oraz wzmocnienie jej uzdrowiskowego statusu – to tylko niektóre z korzyœci.

Żeby nie było zbyt kolorowo: projekty z zakresu medycyny i biotechnologii obarczone sš podwyższonym ryzykiem. Jednak twórcy centrum deklarujš, że nie porywajš się z motykš na słońce. Starajš się minimalizować ryzyko, bazujšc na globalnych oœrodkach, które już przetarły szlaki – zarówno tych europejskich, jak i amerykańskich.

Powstajšce w Miłomłynie centrum będzie zajmować się diagnostykš i nowatorskš terapiš również dla osób z lekoopornymi postaciami padaczki. Dziœ ich sytuacja jest bardzo trudna. A patrzšc szerzej i strice ekonomicznie – traci również gospodarka. To duża grupa osób, które teoretycznie mogłyby pracować, odprowadzać składki i w pełni cieszyć się życiem, zwiększajšc ogólnš konsumpcję i przyczyniajšc się do wzrostu PKB. Tymczasem państwo musi ponosić niebagatelne koszty z tytułu terapii i leków (często nieskutecznych) czy poœrednich kosztów utraty pracy.

Zresztš, tę samš optykę można zastosować do innych chorób, gdyż powszechnie wiadomo, że lepiej (i taniej) jest zapobiegać, niż leczyć. W przypadku padaczki wprawdzie trudno mówić o profilaktyce, ale można minimalizować czynniki, które wywołujš napady tej choroby. Im większa będzie ta œwiadomoœć, tym lepiej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL