Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Czas na zapomniane drogi

Trwajšce inwestycje w poprawę stanu lokalnych tras w regionie sš warte kilkadziesišt milionów złotych
Fotolia
Takich dróg sš na Warmii i Mazurach setki. Wšskie, dziurawe, ale wcišż potrzebne i używane, czekajš na końcu kolejki do remontu.

W sierpniu władze Olsztyna oraz sšsiednich gmin Jonkowo i Gietrzwałd podpisały umowę z firmš Skanska. Dotyczy ona remontu dróg tzw. trzeciorzędnych.

– Majšc na uwadze rozwój miasta, chcemy poprawić zewnętrznš dostępnoœć i wewnętrznš spójnoœć transportowš Olsztyna z sšsiednimi gminami, wchodzšcymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – mówił po podpisaniu umowy Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, cytowany przez portal miejski. – Zależy nam też na odcišżeniu zachodniej częœci miasta. Mam nadzieję, że dobroczynne skutki tego przedsięwzięcia wkrótce wszyscy odczujemy.

Kto mieszka na północnych obrzeżach miasta, dobrze wie, jak ucišżliwe i bolesne dla samochodu czy roweru jest wydostanie się z domu do pracy drogami, które w niczym nie przypominajš unijnych standardów. Sš szutrowe, czasami z kawałkami starego asfaltu. Po każdych opadach zdobiš je wielkie dziury, które autom trudno ominšć. Zimš należš do tzw. trzeciej kolejnoœci odœnieżania; wiosnš tonš w błocie.

Inwestycja nosi nazwę „Budowa cišgu dróg trzeciorzędnych ulic: Goœcinnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza, wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połšczenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 – węzeł Olsztyn Zachód". Łšczny koszt to ponad 44 mln zł, z czego ok. 30 mln zł to koszty budowy na terenie gminy Olsztyn. Za te pienišdze powstanie blisko 7,5 km nowych tras, pojawiš się nowe chodniki i œcieżki rowerowe. Nowe nawierzchnie zyskajš wspomniane ulice.

W gminie Gietrzwałd inwestycja obejmie drogę gminnš nr 158017 N od granic Olsztyna do skrzyżowania z drogš krajowš nr 16, ul. Perkoza. A w gminie Jonkowo – drogę gminnš 157016 N do skrzyżowania z drogš wojewódzkš nr 527 do ul. Goœcinnej. Projekt zakłada też budowę zatok autobusowych, skrzyżowań, oœwietlenia, odwodnienia, urzšdzenia ochrony œrodowiska oraz zagospodarowanie zieleni. Wykonawca zobowišzał się do zakończenia zadania w cišgu 19 miesięcy.

Zapomniane drogi nie doczekałyby się remontów i nowego wyglšdu, gdyby nie wsparcie pieniędzmi z Unii. Projekt jest dofinansowany w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014–2020.

Także w gminie Młynary leżšcej niedaleko Elblšga pojawiła się ważna inwestycja drogowa. Z pomocš unijnych pieniędzy przebudowane zostanš przebiegajšce przez gminę drogi wojewódzkie 509 i 505. Zyskajš nowš nawierzchnię, pobocza, oznakowanie i oœwietlenie, co poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia sięga 800 tys. zł. Z czego 350 tys. pochodzi z budżetu gminy, a 450 tys. zł ze œrodków samorzšdu województwa warmińsko-mazurskiego.

– Cieszę się, że duży wpływ na realizację tej inwestycji miał również nasz samorzšd – mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Ta tendencja jest spójna z naszymi staraniami, bowiem wiele energii w codziennej pracy poœwięcamy przede wszystkim gospodarce regionu. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji poprawi się jakoœć życia nie tylko mieszkańców najbliższej okolicy, ale też całego województwa.

– To przełomowy etap naszych dotychczasowych rozmów – przyznawał Marek Misztal, burmistrz Młynar. Zakończenie robót przewidziano na listopad tego roku.

To nie pierwsze wspólne działanie samorzšdu województwa i lokalnych. W maju i czerwcu w urzędzie marszałkowskim podpisano umowę o inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 538. To wspólne działanie władz województwa i gmin Rybno, Biskupiec, Grodziczno i Kurzętnik , miasta i gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz powiatu działdowskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL