Warmia i Mazury

Drogowe serce regionu

Ekspresówka S16 ma być kluczową arterią komunikacyjną województwa
Fotolia
Ruszyły prace nad koncepcją ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo–Orzysz–Ełk.

Przygotowywana jest też dokumentacja techniczna dla odcinków Borki Wielkie–Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa oraz Olsztyn–Biskupiec z dobudową drugiej jezdni.

Droga ekspresowa nr 16 ma być kluczową trasą na Warmii i Mazurach. Dzięki niej podróż z zachodu na wschód województwa ma być szybsza i bezpieczniejsza.

Powoli posuwają się prace nad kolejnymi etapami trasy. W lipcu olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury dodatkowe 3 mln zł na wykonanie koncepcji ekspresowej „16" na odcinku Mrągowo–Orzysz–Ełk, który będzie miał długość ok. 74 km.

– Prace właśnie ruszyły, bo 4 września została podpisana umowa z wykonawcą, który ma 37 miesięcy, czyli do października 2020 r., na jej wykonanie – mówi Karol Głębocki, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w olsztyńskim oddziale GDDKiA.

Umowa dotyczy wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy S16 na odcinku Mrągowo–Orzysz–Ełk. Wykonawca będzie też musiał uzyskać decyzje środowiskowe oraz opracować rozwiązania umożliwiające ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj".

– Wyłoniony w tym postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekty: budowlany i wykonawczy oraz na ich podstawie wybudować drogę – wyjaśnia Karol Głębocki.

GDDKiA przyznaje, że realizacja tego odcinka wykracza poza ramy obecnej perspektywy finansowej, stąd nie zostało jeszcze wskazane źródło finansowania. – Nie jest przesądzone, na jakie odcinki inwestycja zostanie podzielona i czy budowa będzie realizowana jednocześnie czy też etapami. Szacujemy, że prace budowlane mogłyby się rozpocząć ok. 2023 r. i kosztować ok. 3 mld zł – mówi rzecznik oddziału GDDKiA.

To niejedyny odcinek S16, dla którego przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Prace trwają też nad koncepcją dla fragmentu Borki Wielkie–Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59 o długości blisko 20 km. Dokumentacja ma być gotowa w kwietniu 2018 r.

– Projektant koryguje i uszczegóławia rozwiązania w zakresie projektu zagospodarowania terenu – wylicza Karol Głębocki. I dodaje, że wprowadzane są zmiany, które wynikają z konsultacji społecznych z sierpnia oraz z inwentaryzacji przyrodniczej i analiz ruchu. Uzgadniana jest też dokumentacja z samorządami i zarządcami infrastruktury, a także przygotowywany II etap projektu robót geologicznych. Od października rozpoczną się badania geologiczne gruntu, a sama budowa przewidziana jest na lata 2019–2022.

Poza tym przygotowywana jest dokumentacja odcinka Olsztyn–Biskupiec. Ma on już decyzję środowiskową, a opracowywana jest koncepcja programowa, projekt budowlany i wykonawczy. Ale ten fragment nie ma finansowania, nie jest ujęty w Programie Budowy Dróg Krajowych.

Dziś w ramach S16 w budowie jest obwodnica Olsztyna. To odcinek Olsztyn-Zachód–Olsztyn-Południe o długości 10 km i wartości 378 mln zł. Ma być gotowy w czerwcu 2018 r. Oraz odcinek Olsztyn-Południe–Olsztyn-Wschód (wspólny przebieg z S51) o długości 14,7 km za 913 mln zł. Ten powinien być gotowy za nieco ponad rok.

– W skład tego odcinka od marca wchodzi też budowa węzła Pieczewo. W marcu podpisano aneks rozszerzający zakres inwestycji o ten węzeł – tłumaczy Karol Głębocki. Dodaje, że koszt budowy węzła Pieczewo to 97 mln zł. Ma być on gotowy w czerwcu 2019 r.

S16 w sieci dróg krajowych pojawiła się dwa lata temu. – Jednak pierwsze kroki do budowy tej trasy zostały podjęte już wcześniej. Powstały odcinki dróg o parametrach właściwych dla drogi ekspresowej – wyjaśnia rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

I tak – w 2010 roku oddano do użytku 18 km drogi na odcinku Barczewo–Biskupiec za 342 mln zł, a w 2012 roku – 4,8 km obwodnicy Ełku w ciągu dróg nr 16 i 65 o wartości 130 mln zł.

Z kolei trzy lata temu zakończono prace na 8,2-kilometrowym odcinku drogi Biskupiec–Borki Wielkie kosztem 150 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL