Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Przyłšczyć Mazury do Polski

Fotorzepa/Ryszard Waniek
Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur doskonale wiedzš, czego im potrzeba, żeby region w pełni mógł konkurować z najbardziej atrakcyjnymi turystycznie częœciami Polski. Przede wszystkim dróg, którymi można tam dojechać oraz poruszać się na miejscu.

Na razie jest ich cišgle jak na lekarstwo, sš najczęœciej wšskie i niebezpieczne. I jeszcze potrzebujš kogoœ, kto jest w stanie wpłynšć na kształt sieci kolejowej w naszym kraju. Z resztš sobie poradzš, bo majš pomysły, a teraz po raz kolejny pojawiły się pienišdze.

Oczywiœcie na razie możemy się pocieszać, że skoro Mazury nie sš tak „zadeptane" jak Zakopane, to można się tam czuć komfortowo. Że nie wszędzie trafiła komercja, która jednak powoli opanowuje już latem największe oœrodki. I że jest jeszcze piękny kawałek kraju, gdzie czyste powietrze i czysta woda wcale nie sš luksusem.

Mazurom dzisiaj potrzeba mšdrego myœlenia o ich przyszłoœci. Niekoniecznie wielkich pieniędzy pompowanych w miejscowe biznesy, bo przedsiębiorcy myœlš tutaj bardzo perspektywicznie. Widać, jak większe firmy stymulujš powstawanie mniejszych. Jak dzięki rozwojowi turystyki aktywizujš się miejscowe społecznoœci, jak babcie, które jeszcze do niedawna piekły jagodzianki tylko dla swoich wnuczków, teraz stały się bizneswoman z wizjš.

Potrzeba wiec przede wszystkim przyłšczenia Mazur do reszty Polski poprzez zbudowanie dróg z prawdziwego zdarzenia. Żebyœmy jadšc z Warszawy, Krakowa albo Wrocławia, nie wlekli się przez mazurskie wioski, zatruwajšc im œrodowisko i powodujšc zagrożenie.

Chwała tym, którzy wbrew przeœmiewcom doprowadzili do powstania lotniska cywilnego w Szymanach. Już wyniki pierwszego roku jego funkcjonowania dowodzš, że było potrzebne. Ale same Szymany nie wystarczš.

Oczywiœcie sš to wielkie regionalne marzenia. Polska rzeczywistoœć to już coœ zupełnie innego. Bo co z tego, że Zakopane jest od zawsze „perłš Tatr", skoro jeœli chcemy tam dojechać, to trzeba swoje odstać w wielogodzinnych korkach. A ileż było planów udrożnienia zakopianki? I niestety zdrowy rozsšdek nie pozwala myœleć, by w przypadku Mazur miało być lepiej. Zakopane i podtatrzańskie miejscowoœci majš chociaż kolej. Na Mazurach i tego nie ma.

Wspaniale jest, że mazurska branża turystyczna dostała możliwoœć pozyskania wsparcia na rozwój, że te pienišdze będš własnoœciš regionu i po spłatach będš z nich mogli korzystać coraz to nowi przedsiębiorcy. To doskonała wiadomoœć. I trzeba takich więcej. Chyba że chcemy mieć piękny turystyczny skansen. A przecież nie o to chodzi. W regionie mieszkajš bowiem ludzie, dla których turystyka jest pomysłem na prowadzenie własnych biznesów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL