Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Katowicach, Chorzowie i Mikołowie

materiały
Katowice, Chorzów i Mikołów w czerwcu przyszłego roku będš goœcić XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.

9 czerwca ponad tysišc niepełnosprawnych intelektualnie sportowców stanie do walki o medale, ale też o kwalifikację do œwiatowych igrzysk, które odbędš się w Abu Zabi, w roku 2019.

To będzie największe wydarzenie sportowe polskiego oddziału Olimpiad Specjalnych w 2018 roku, ale też jedna z większych imprez sportowych w kraju – uczestników zmagajšcych się w 11 dyscyplinach wesprze ponad 800 trenerów, lekarzy, sędziów i wolontariuszy. To oznacza, że organizatorzy muszš przygotować się na przyjazd 2 tysięcy goœci.

– Dla oddziału regionalnego olimpiady specjalne œlšskie to duże wydarzenie i wyzwanie, ale to nie pierwszy raz, gdy na Œlšsku organizujemy dużš sportowš imprezę. Każdego roku przygotowujemy kilkadziesišt wydarzeń regionalnych i ogólnopolskich – podkreœla Dariusz Wosz, dyrektor igrzysk.

– To w ostatnich latach wiodšcy oddział regionalny w naszej strukturze, realizuje wiele projektów lokalnych, w które angażuje setki trenerów i instruktorów oraz wolontariuszy – potwierdza Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalny Olimpiad Specjalnych Polska. – Nie bez znaczenia jest też otwarta postawa samorzšdów lokalnych: urzędów miasta w Katowicach, Chorzowie, Mikołowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Œlšskiego.

Ceremonię otwarcia igrzysk zaplanowano w Spodku. Rywalizacja będzie toczyć się na obiektach katowickiej AWF (pływanie, badminton, tenis stołowy), w kręgielni Galaktyka w Katowicach (bowling) oraz w Golf Parku Mikołów (golf). Szczególnie istotny będzie chorzowski Stadion Œlšski, gdzie zaplanowano aż szeœć dyscyplin: piłkę nożnš, lekkoatletykę, kolarstwo, tenis, trójbój siłowy i bocce.

– Od kilku lat na obiektach treningowych Stadionu Œlšskiego organizujemy zawody dla szkół specjalnych z Katowic, Chorzowa i Siemianowic Œlšskich. Cieszę się, że możemy otworzyć arenę głównš dla potrzeb tej wyjštkowej imprezy. Zależy nam na tym, aby pokazać, że Stadion Œlšski jest otwarty dla wszystkich – podkreœla Krzysztof Klimosz, prezes spółki Stadion Œlšski.

Pionier w regionie

Tysišc uczestników igrzysk to ułamek krajowej społecznoœci sportowców niepełnosprawnych intelektualnie. Krajowy ruch zrzesza ponad 17 tysięcy zawodników w 500 klubach, pomaga im półtora tysišca trenerów i ponad siedem tysięcy wolontariuszy. Co roku odbywa się 200 imprez sportowych, od lokalnych poprzez wojewódzkie po ogólnopolskie.

Polska była pionierem w ruchu olimpiad specjalnych wœród krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej – zaczęło się już na poczštku lat 80. Na pierwsze œwiatowe igrzyska Polacy pojechali w 1983 roku. Dziœ możemy pochwalić się jednym z lepszych programów narodowych w Europie. Potwierdzeniem była decyzja o przyznaniu Warszawie prawa do organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w 2010 roku.

– W olimpiadach specjalnych staramy się pokazać, że każdy z ponad 17 tysięcy naszych sportowców to wyjštkowy człowiek, z niezwykłš pasjš do sportu i umiejętnoœciš przełamywania barier – podkreœla Joanna Styczeń-Lasocka.

Wcišż jest wiele do zrobienia – w Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnoœciš intelektualnš.

– I nie chodzi o to, aby wszyscy zaczęli przychodzić na treningi, ale chcemy do każdego dotrzeć i pokazać, że sport jest jednš z możliwoœci. Odwiedzamy szkoły specjalne, oœrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, do działań wcišgamy też młodych rodziców. Dzięki programowi „Młodzi sportowcy" udaje się dotrzeć już do dwu-, trzylatków – dodaje dyrektor Olimpiad Specjalnych Polska.

Rywalizacja sportowców niepełnosprawnych intelektualnie odbywa się w 32 dyscyplinach letnich i zimowych (w Polsce można rywalizować w 25 z nich). Niektóre znamy z igrzysk olimpijskich – lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, żeglarstwo, ostatnio także golf – innych nie: bieg na rakietach œnieżnych, bocce, bowling, jazda szybka na wrotkach, trójbój siłowy.

– Lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka, bocce i bowling cieszš się wielkim zainteresowaniem, ale równie prężnie rozwijamy judo i golf – wylicza Joanna Styczeń-Lasocka.

Pół wieku pracy

Sondaże wskazujš, że ludzie z niepełnosprawnoœciš intelektualnš to jedna z najmniej „widzialnych" grup spoœród wykluczonych społecznie. A jeœli już widzianych – to raczej Ÿle. W badaniu opinii społecznej, które instytut Millward Brown SMG/KRC przeprowadził przy okazji europejskich igrzysk w Warszawie, okazało się, że 68 procent Polaków nie chciałoby się opiekować takš osobš, co trzeci odczuwa strach i nie chce mieć kontaktu, a niemal 40 procent uznaje niepełnosprawnych intelektualnie za chorych psychicznie.

Zadanie, które Olimpiady Specjalne postawiły sobie przed blisko półwieczem, nadal jest więc aktualne. Za ideš stanęła siostra prezydenta Johna Kennedy'ego – Eunice Kennedy-Shriver. Zdołała przekonać ojca Josepha, aby jego fundacja wsparła osoby z niepełnosprawnoœciš intelektualnš. Zaczęło się od wakacyjnych półkolonii dla dzieci w domu Kennedych, skończyło na międzynarodowym ruchu.

Pierwsze œwiatowe igrzyska odbyły się w Chicago w 1968 roku, udział wzięło 1000 zawodników. Dziewięć lat póŸniej rozegrano konkurencje zimowe (obecnie letnia i zimowa rywalizacja odbywa się podobnie jak zmagania olimpijskie – czteroletnie cykle przeplatajš się, w efekcie igrzyska mamy co dwa lata. W 2017 roku dyscypliny zimowe rozegrano w Grazu, Schladming i Ramsau).

Rzesza sportowców z niepełnosprawnoœciš intelektualnš liczy dziœ 4,5 miliona. Wspiera ich 300 tysięcy trenerów i 500 tysięcy wolontariuszy. Rocznie biorš udział w 20 tysišcach imprez sportowych.

Worek do napełnienia

W najbliższych œwiatowych igrzyskach – Abu Zabi 2019 – Polacy wystšpiš w 17 dyscyplinach. Jak podkreœla Joanna Styczeń-Lasocka, nie prowadzi się oficjalnych klasyfikacji medalowych, bo nie o to w tym ruchu chodzi. Zauważmy jednak, że 66 medali wywalczonych przez polskich sportowców podczas ostatnich letnich igrzysk (Los Angeles 2015) oznacza, że niemal każdy z nich stawał na najwyższych stopniach podium.

„Na najwyższych stopniach" – to ważne, bo w rywalizacji sportowców niepełnosprawnych podium nie musi oznaczać medalu – może być nawet oœmioosobowe, tak aby każdy uczestnik rywalizacji wzišł udział w dekoracji. Grupy, w których rywalizujš sportowcy, liczš tu bowiem od trzech do oœmiu osób.

– Oczywiœcie, zwycięstwo się liczy, jednak nie mniej ważne jest to, by dać każdemu szansę. Dlatego po preeliminacjach zawodnicy dzieleni sš na grupy sprawnoœciowe w zależnoœci od poziomu umiejętnoœci sportowych, stšd w każdej konkurencji może być wielu medalistów – wyjaœnia Joanna Styczeń-Lasocka. I dodaje w duchu sportowym: – Liczymy na to, że z Abu Zabi wrócimy z workiem medali nie mniejszym niż ten, który przywieŸliœmy z Los Angeles.

O tym, kto będzie napełniał ten worek, przekonamy się w czerwcu, podczas igrzysk krajowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL