Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Ślšskie samorzšdy dobrze odrobiły trudnš unijnš lekcję

Artur Osiecki
Fotorzepa / Bartosz Jankowski
Œlšsk przyspieszył z czerpaniem z nowego rozdania unijnej pomocy, a co za tym idzie, z inwestowaniem tych pieniędzy w celu rozwoju regionu. To cieszy, bo i czas najwyższy i program dla tego województwa jest w okresie 2014–2020 największym programem regionalnym ze wszystkich 16 zarzšdzanych przez władze województw.

Jak podkreœlajš œlšscy samorzšdowcy, nie jest to jednak zadanie łatwe, a do tego czasochłonne. Z ich wypowiedzi przebijajš dwa stwierdzenia. Pierwsze, że teraz jest dużo trudniej sięgnšć po te dotacje, i drugie, że trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym.

O ile to drugie stwierdzenie dotyczy właœciwie każdych działań o charakterze finansowym i co za tym idzie, możne je uznać za normalnoœć, to już fakt, że znowu jest trudniej, martwi. Szczególnie w kontekœcie zapowiadanych przed każdš kolejnš perspektywš finansowš Unii Europejskiej ułatwień, które wieœci Komisja Europejska. Niestety, jak widać na przykładzie Œlšska, nie jest łatwiej, ale dużo trudniej. Będšc w br. na forach europejskich w Berlinie, Brukseli i Tallinnie, przysłuchiwałem się więc uważnie, co mówiš europejscy urzędnicy o kolejnych ramach finansowych UE na lata po 2020 r. Choć dominuje wštek brexitu, to jak zwykle zapowiadane sš, a jakże, uproszczenia. Niestety, jak samorzšdowcy z różnych krajów słyszš o uproszczeniach a la Bruksela, spuszczajš głowy. Znakomitš tego ilustracjš może być fakt, że jeden z samorzšdowców, i to nie z naszego kraju, wygłosił w nieformalnej dyskusji takie oto zdanie: – Uproszczenia dotyczšce funduszy strukturalnych sš bardzo potrzebne, ale jak słyszę, że Komisja mówi o uproszczeniach, to zaczynam się bać.

W tym kontekœcie wypada pochwalić samorzšdowców œlšskich, że mimo najnowszych „uproszczeń" zafundowanych im w okresie 2014–2020, dobrze odnaleŸli się w gšszczu nowych przepisów i skomplikowanych mechanizmów. Dzięki temu w regionie znów powstajš nowe drogi czy ważne, nie tylko dla tego województwa, inwestycje przeciwpowodziowe. W nowych trudnych realiach odnajdujš się też œlšscy przedsiębiorcy, którzy jak i firmy z całego kraju muszš teraz celować w innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Co więcej, Œlšsk nie poprzestaje na pienišdzach z własnego programu regionalnego i to mimo że jak już wspomniałem na wstępie, jest on teraz największym z programów regionalnych. Beneficjenci z województwa udanie pozyskujš też dotacje z programów krajowych. Zbliżajšcy się półmetek perspektywy, który w 2018 r. zostanie podsumowany tzw. przeglšdem œródokresowym, nie zapowiada się więc Ÿle, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że pozyskanie pieniędzy w postaci podpisanych już umów to dopiero poczštek. Dotowane inwestycje trzeba jeszcze „tylko" zrealizować i to najlepiej planowo, a następnie rozliczyć.

Jednoczeœnie, co nie mniej ważne, trzeba też brać udział w rozmowach o nowej perspektywie UE i w nich warto zapewne wyartykułować postulat uproszczeń, ale realnych, a nie takich, które w praktyce okazujš się daleko idšcymi utrudnieniami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL