Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Pasjonaci wzięli sprawy w swoje ręce

Do Suchej Beskidzkiej, podobnie jak innych turystycznych miejscowoœci, będzie łatwiej dojechać kolejš
Nils Öberg
Na historycznej trasie z Żywca do Suchej Beskidzkiej coraz częœciej pojawiajš się pocišgi. Spora w tym zasługa członków Stowarzyszenia Kolej Beskidzka.

Dojazd do większoœci turystycznych miejscowoœci – nie tylko podczas niedawno zakończonych wakacji, ale także w weekendy – wymaga sporej cierpliwoœci. Wszystko przez korki. Tak jest w przypadku podróżowania do Wisły czy Zakopanego. Na poprawę sytuacji wpłynęłyby regularne połšczenia kolejowe, o ile czas przejazdu będzie odpowiednio krótki. O remoncie linii Katowice–Wisła można usłyszeć coraz więcej konkretów, a częœć prac już jest realizowana, linia Żywiec–Sucha Beskidzka (będšca częœciš szlaku z Katowic do Zakopanego) jeszcze kilka lat temu miała zostać wygaszona.

Udało się jš uratować tylko dzięki determinacji grupy społeczników. O linię, która jest częœciš liczšcej 768 km dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej i uważana za jednš z piękniejszych na południu Polski, członkowie zawišzanego w 2012 r. Stowarzyszenia Kolej Beskidzka walczš dalej. I to z sukcesami.

Powód do radoœci

– Udało się osišgnšć naprawdę wiele – nie ma wštpliwoœci Hubert Maœlanka, prezes stowarzyszenia. – Powodem do radoœci jest powrót pocišgów na tory między Żywcem a Suchš Beskidzkš po pięciu latach nieobecnoœci, ale nie mniej satysfakcji sprawia nam opracowywana obecnie przez PKP PLK dokumentacja dla przyszłego remontu linii. W kontekœcie planów wyłšczenia linii z eksploatacji, z jakimi mieliœmy do czynienia w 2012 r., naprawdę dokonaliœmy prawie niemożliwego. Do tego doraŸny remont linii, jaki został wykonany w tym roku, to już naprawdę krok milowy – wylicza Maœlanka.

Niedawno stowarzyszenie poinformowało, że PKP IC uwzględniła jeden z ich wniosków i od 9 wrzeœnia przewoŸnik uruchomi połšczenie relacji Bydgoszcz–Zakopane–Bydgoszcz. Po drodze pocišg TLK Halny zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu czy Bielsku-Białej.

Skład wyruszy z Bydgoszczy przed godz. 6, a do Zakopanego dotrze na godz. 18.45. W relacji powrotnej pocišg odjedzie z południa Polski o godz. 10.44, aby dotrzeć do Bydgoszczy na godz. 22.45. Jednoczeœnie nowo uruchomiony skład PKP InterCity pojedzie trasš przez Żywiec i Suchš Beskidzkš, zapewniajšc turystom dojazd do miejscowoœci, z których można bezpoœrednio wyruszyć na szlak w Beskidy Zachodnie. Poza tym na trasie kursuje weekendowy pocišg PolRegio Żywiec–Sucha Beskidzka–Kraków, a Koleje Œlšskie uruchomiły sezonowo połšczenie Katowice–Zakopane (to najkrótszy szlak kolejowy łšczšcy te miasta).

– Łšcznie z naszej oferty skorzystało ok. 1150 osób. Wynik jest zadowalajšcy, dlatego będziemy rozważać kontynuowanie przejazdów do Zakopanego. Niewykluczone, że w kolejnym roku akcja mogłaby zostać rozszerzona – np. tak, aby możliwe były weekendowe wypady w Tatry przez cały sezon zimowy i letni – poinformował niedawno przewoŸnik.

Pocišgi wracajš na linię

Członkowie stowarzyszenia – pracš merytorycznš zajmujš się w nim trzy osoby – swoje obowišzki wykonujš społecznie.

– Wieloœć zadań, z jakimi mamy obecnie do czynienia, niemal każdego dnia powoduje koniecznoœć sporzšdzania pism, monitów, wysyłania maili, wykonywania telefonów. Kiedyœ to policzyliœmy – rocznie wysyłamy ok. stu pism, tyle samo maili, odbywamy kilkadziesišt spotkań – mówi Piotr Jodłowiec, wiceprezes stowarzyszenia.

Nie zawsze spotykajš się ze zrozumieniem.

– Największš trudnoœciš jest powszechny brak wiedzy dotyczšcej współczesnych wyzwań rozwojowych, totalny brak wiary w rozwój kolei i jej znaczenia dla rozwoju turystyki czy ograniczania zanieczyszczenia powietrza, o którym się tak wiele mówi – mówi Marcin Ryœ, członek stowarzyszenia.

Trudno czasami przekonać nie tylko mieszkańców, ale i samorzšdowców. Wœród tych ostatnich sš tacy, którzy dostrzegajš szanse, jakie daje rozwój kolei, ale nie brakuje też osób, które oficjalnie będšc „za", w nieformalnych rozmowach przyznajš, że „ludzie i tak będš jeŸdzić samochodami" albo że „to nie ma sensu".

– Dzisiaj sytuacja wyglšda optymistycznie. Na linię powraca coraz więcej pocišgów, a niewykluczone, że w kolejnych latach Żywiecczyzna będzie zdecydowanie bardziej dostępna komunikacyjnie – podsumowuje Hubert Maœlanka.

Region ten wcišż czeka na odkrycie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL