Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Zainspirować do odkrywania talentów

Lato u Kossaków ma łšczyć historię z nowoczesnoœciš.
materiały prasowe
Artystyczne Lato u Kossaków zaskakuje już od lat. W tegorocznej edycji dominować będš wštki zwišzane z Witkacym.

Z daleka od komercji, bez większych nakładów na promocję – tak można w największym skrócie opisać, co przyœwieca organizatorom cyklu wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Co wyróżnia Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków na tle podobnych miejsc? Przede wszystkim wszechobecny duch Zofii Kossak-Szatkowskiej.

Działajš w Górkach Wielkich w Beskidzie Œlšskim. Idšc z duchem czasu, nie zapominajš o przeszłoœci. Twarzš tego miejsca jest Anna Fenby Taylor – wnuczka wybitnej pisarki. To ona ocaliła to miejsce i dała impuls do rozwoju. Dziœ działa tu fundacja imienia znanej literatki, centrum kultury, schronisko. A co roku w okresie wakacyjnym odbywa się Artystyczne Lato u Kossaków.

– Praktycznie od poczštku istnienia fundacji wiedzieliœmy, że prowadzone przez nas muzeum potrzebuje aktywnoœci kulturalnej. Chcieliœmy nawišzywać do chrzeœcijańskich wartoœci – wyjaœnia pani Ania.

Ideš artystycznego lata jest inspirowanie innych do odkrywania talentów, temu służš organizowane tu warsztaty. Poczštkowo odbywały się tylko w plenerze. Obecnie centrum kultury funkcjonuje w zaadaptowanych ruinach dworu pisarki i wkomponowanym w nie nowym budynku. Zwiedzajšcy majš do dyspozycji nowoczesnš przestrzeń, a także multimedialnš ekspozycję. Wszystko znajduje się w otoczeniu zabytkowego parku.

Kto raz tu trafił, chętnie wraca. – To absolutny fenomen w skali Œlšska Cieszyńskiego. Najbardziej nowoczesny, merytorycznie apolityczny, oœrodek kultury, który jeszcze nie odkrył wszystkich swoich możliwoœci. Widać tu przede wszystkim ciężkš pracę, ale także towarzyszšcy jej autentyzm i zaangażowanie w sprawę, a nie w stanowiska – zauważa Bugusław Słupczyński, twórca teatralny i animator kultury, który w tym roku reżyserował tu spektakl wieńczšcy warsztaty teatralne.

– Spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem. To przykład teatru zaangażowanego, w którym odbiorca też uczestniczy. Całe artystyczne lato to ewenement w skali regionu – podkreœla Szymon Krupka z pobliskich Ochab, bywalec organizowanych tu wydarzeń.

Co roku organizatorzy starajš się przywoływać postacie zwišzane z góreckim dworem. Tegoroczna edycja przepełniona jest wštkami zwišzanymi z Witkacym, który wielokrotnie w tym miejscu goœcił.

– To właœnie tu przypomniano po latach wielki, harcerski etos pracy Aleksandra Kamińskiego, twórcy pobliskiej szkoły instruktorów harcerskich – przypomina Słupczyński.

W każdym punkcie bogatego programu można dostrzec starania organizatorów łšczenia historii z nowoczesnoœciš. - Dla mnie to miejsce niesamowicie inspirujšce, przede wszystkim za sprawš Zofii Kossak, jej duch jest tutaj wyczuwalny. Wszystko, co tu się dzieje, przypomina o ważnoœci dworu i jego mieszkańców w historii regionu i Polski – podkreœla Szymon Krupka.

W trakcie tegorocznego Artystycznego Lata u Kossaków warsztaty i wydarzenia udostępniane sš bezpłatne. Widowiskowo zapowiada się m.in. plener rzeŸbiarski. Program ułożony jest z myœlš zarówno o najmłodszych, jak i dorosłych. Na warsztaty, z racji ograniczonej liczby miejsc, obowišzujš jednak wczeœniejsze zapisy.

Szczegółowy program znaleŸć można na stronie:

www.dworkossakow.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL