Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Energia ze słońca trafi do podkarpackich domów

85 proc. kosztów montażu instalacji słonecznej pokryje dotacja.
Fotolia
Mieszkańcy 13 podrzeszowskich gmin będš mogli starać się o dotacje na instalacje fotowoltaiczne.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) szacuje, że dzięki nowemu projektowi w regionie pojawi się blisko 2,8 tys. instalacji fotowoltaicznych, w tym w samym Rzeszowie ponad 830.

Dopłata unijna na dostawę i montaż takich instalacji będzie wynosić 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

– Projekt pod nazwš „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" – jest pierwszym tego rodzaju. Jest realizowany w partnerstwie przez 13 gmin, członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – mówi Justyna Placha-Adamska, dyrektor biura Stowarzyszenia ROF.

W projekcie mogš wzišć udział osoby fizyczne, które sš właœcicielami, współwłaœcicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomoœci położonej na terenie gminy, która jest członkiem ROF.

Szanse na otrzymanie dotacji majš mieszkańcy gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, gmina i miasto Łańcut, Rzeszów, Œwilcza, Trzebownisko, Tyczyn. – Od lipca trwajš już spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin, na których ci mogš się dowiedzieć szczegółów zwišzanych m.in. z wypełnianiem dokumentów, wielkoœciš dofinansowania. Takie spotkania potrwajš do końca wakacji – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. – Każdy ubiegajšcy się o dofinansowanie będzie mógł pozyskać takš samš wartoœć stanowišcš do 85 proc. œrodków kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej – mówi dyr. Placha-Adamska. Jak szacuje Stowarzyszenie, œrednia wartoœć netto instalacji fotowoltaicznej wynosi 15 tys. zł, a ostateczna cena będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na montaż i dostawę instalacji fotowoltaicznych. Będzie w nim wyłoniony wykonawca, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na terenie całego ROF. Przetarg na jego wybór zostanie ogłoszony jesieniš.

Nabór wniosków od mieszkańców odbędzie się w dniach 11–29 wrzeœnia. Dokumenty (wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załšcznikami, m.in. uzupełnionš kartš weryfikacji technicznej) będš przyjmowane w urzędach gmin właœciwych terytorialnie do lokalizacji nieruchomoœci, na której usytuowana będzie instalacja fotowoltaiczna. – Przy tworzeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału decydować będzie liczba punktów przyznanych w procedurze oceny – tłumaczy Placha-Adamska.

Całkowita wartoœć projektu wynosi 45,4 mln zł, z czego dofinansowanie 35,6 mln zł. Przez pięć lat właœcicielem instalacji fotowoltaicznych będzie gmina, a to oznacza, że właœciciel nieruchomoœci nie będzie mógł dokonywać w niej żadnych zmian. Po upływie tego czasu zestawy do otrzymywania energii ze słońca zostanš bezpłatnie przekazane mieszkańcom na własnoœć.

Dlaczego samorzšdom zależy na tym projekcie? – Gminy bioršce w nim udział kierujš się przede wszystkim dobrem mieszkańców, którzy z 85-proc. dofinansowaniem będš mogli stać się posiadaczami instalacji fotowoltaicznych. Ponadto instalacje te przełożš się na realne korzyœci dla nich, jak obniżenie kosztów opłaty za energię elektrycznš – tłumaczy Justyna Placha-Adamska.

Korzyœć dla miast i gmin członków Stowarzyszenia ROF to przede wszystkim czyste powietrze (szacuje się, że montaż instalacji fotowoltaicznych przyczyni się łšcznie do ograniczenia 6 358,943 tony ekwiwalentu CO2/rocznie).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL