Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Rzeszowa i Podkarpacia

Podkarpacie przycišga turystów krajobrazem i cenami

Podkarpacka baza noclegowa jest raczej kameralna.
Rzeczpospolita, Dariusz Majgier
Podkarpacie stało się modne wœród turystów. Najczęœciej odwiedzany jest powiat leski i bieszczadzki. Docierajš tu również goœcie z zagranicy

Choć Podkarpacie wcišż niechętnie odwiedzajš turyœci zagraniczni, wœród Polaków popularnoœć tego regionu roœnie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat turystyki w tym regionie.

Jeżeli już ktoœ z zagranicy opłaca nocleg na Podkarpaciu, najczęœciej przyjeżdża z Ukrainy (34 procent), rzadziej z Niemiec (18 procent). Wœród osób przebywajšcych w turystycznych obiektach noclegowych w 2016 roku zaledwie 12,5 procent (138,6 tys. osób) stanowili turyœci zagraniczni, podczas gdy w kraju odsetek ten był niemal dwukrotnie wyższy (21,2 procent).

Perspektywy branży turystycznej na Podkarpaciu sš jednak dobre. – W tym roku odnotowaliœmy prawie trzykrotnie więcej zapytań o region niż w pierwszym półroczu 2016 roku – mówi Kamila Miciuła z serwisu rezerwacyjnego Nocowanie.pl.

Wzrastajšce zainteresowanie pozwoliło nawet podnieœć ceny noclegów. – Na przykład w czerwcu tego roku za nocleg trzeba było zapłacić o 3 procent więcej niż w czerwcu roku 2016 – wyjaœnia Katarzyna Obrochta z Trivago Polska.

– Œrednie ceny w województwie podkarpackim wzrosły w tym roku. Przykładowo w czerwcu tego roku za nocleg musieliœmy zapłacić o 3 proc. więcej niż w czerwcu roku ubiegłego – mówi Katarzyna Obrochta z Trivago Polska.

Dobrš passę branży turystycznej w województwie podkarpackim potwierdzajš dane GUS. W 2016 r. z tamtejszych turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1110,6 tys. osób, czyli aż o 13,2 proc. więcej niż w roku poprzednim. Najbardziej atrakcyjnym regionem województwa sš oczywiœcie Bieszczady. W powiatach bieszczadzkim, kroœnieńskim, leskim i sanockim zlokalizowana jest niemal połowa turystycznych obiektów noclegowych.

Według raportu ARC Rynek i Opinia, Bieszczady sš na czwartym miejscu wœród najmodniejszych kierunków wakacyjnych w kraju. Po Tatrach, Mazurach i kurortach nadmorskich.

– Wœród najpopularniejszych podkarpackich miejscowoœci sš Solina, Polańczyk i Wetlina. Bieszczady sš idealne zarówno na weekendowy wypad, jak i dłuższy wypoczynek. Bliskoœć natury, ciekawe trasy turystyczne i malownicze miejsca – to wystarczy, by oderwać się od monotonnej codziennoœci – zauważa Miciuła.

Bieszczady sš oczywiœcie najbardziej oblegane latem, ale nie tylko. Goœci nie brakuje również we wrzeœniu i paŸdzierniku. W maju i czerwcu też nie ma tam sezonowego dołka.

Do wyboru Podkarpacia, mimo podwyżek, zachęcajš wcišż ceny. – Województwo to znajduje się na siódmym miejscu pod względem œredniej ceny za nocleg dla dwóch osób. Droższe noclegi sš województwie pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i na Dolnym Œlšsku- wylicza Katarzyna Obrochta.

Zagraniczny turysta jest na Podkarpaciu przejazdem, krajowy – zostaje na dłużej niż w innych regionach kraju. W 2016 r. turysta krajowy korzystał œrednio z 2,9 noclegu, a turysta zagraniczny z 1,9 noclegu. Analogiczne wskaŸniki dla kraju wyniosły 2,7 noclegu w przypadku turystów krajowych oraz 2,4 noclegu dla turystów zagranicznych.

Podkarpacka baza noclegowa jest raczej kameralna. Na kilometr powierzchni województwa przypadało 1,7 miejsca noclegowego (w Polsce zaœ – 2,4). Według raportu GUS obiekty sš œredniej wielkoœci – przeciętnie dysponowały 53 miejscami. Œrednia dla kraju wynosi zaœ 71. Łatwo też znaleŸć wolny pokój. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wcišż jest niski. W 2016 r. wyniósł zaledwie 33,2 proc., a był i tak o półtora punktu procentowego wyższy niż rok wczeœniej. Dla porównania – wskaŸnik ten dla całego kraju wynosi 38,1 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL