Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Można zarobić na autozłomie

Dzięki nowej instalacji z aut przeznaczonych do kasacji odzyskiwane będš m.in. frakcje miedzi i mosišdzu.
Fotolia
W Stalowej Woli uruchomiona została najnowoczeœniejsza w Polsce instalacja do odzysku metali.

Inwestycja o wartoœci ponad 3,4 mln euro została zrealizowana w zakładzie Wtór-Steel – spółki zajmujšcej się skupem złomu i odzyskiem surowców. Instalacja pozwala odzyskiwać frakcje miedzi, mosišdzu, aluminium oraz nierdzewnej stali pochodzšcych z rozdrabniania samochodów przeznaczonych do kasacji. Jej wysoka efektywnoœć i duże możliwoœci przetwarzania pozwalajš na obniżenie kosztów procesu. Wydajnoœć instalacji sięga 25 ton na godzinę.

Centrum odzysku to ostatni etap złomowania starych pojazdów, które nie nadajš się już do użytku. Najpierw z wraków usuwane sš płyny oraz elementy niebezpieczne, np. akumulatory czy zbiorniki paliwa lub gazu. Następnie demontowane sš te częœci, które można zregenerować lub wykorzystać do naprawy innych samochodów. W końcu ogołocona karoseria trafia do urzšdzenia zwanego strzępiarkš, która rozrywa blachy na drobne kawałki. Te ostatnie sš następnie segregowane: separator oddziela elementy nieżelazne, takie jak miedŸ, aluminium czy mosišdz.

Innowacyjny projekt, którego zadaniem było umożliwienie odzysku metali w sposób przyjazny dla œrodowiska, rozpoczęto w I kwartale 2015 roku. Jego realizacja była współfinansowana kwotš 1,3 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 w ramach programu Green Industry Innovation Programme Poland. Został on opracowany przez przedsiębiorstwo Innovation Norway (udziały w nim majš norweskie ministerstwa oraz jednostki samorzšdu terytorialnego) razem z polskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Œrodowiska, Ministerstwem Gospodarki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Projekt, który został zrealizowany w firmie Wtór-Steel, jest przykładem, jak możemy pomagać polskim firmom w rozwoju – powiedziała podczas uroczystoœci uruchomienia instalacji Ingrid Norstein, radca Ambasady Norwegii w Polsce.

Wtór-Steel zajmuje się odzyskiem metali żelaznych oraz nieżelaznych. Firma współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i dużymi firmami w kraju i za granicš. Gospodarka odpadami realizowana jest w trzech krokach: najpierw pracownicy spółki wykonujš analizy, które pozwolš zidentyfikować odpady oraz klasyfikować je do odpowiednich metod zagospodarowania. Metoda zagospodarowania odpadu jest tak dobierana, aby zoptymalizować wszystkie czynniki zarówno pod względem ochrony œrodowiska, jak i ekonomii. Firma organizuje zbiórkę odpadów własnymi samochodami. Pomaga także w prowadzeniu dokumentacji przedsiębiorcom, od których je zabiera. Następnie odpady sš zagospodarowywane w taki sposób, aby jak najwięcej odzyskanych surowców zostało przekazanych do dalszego obiegu, a ich ucišżliwoœć dla œrodowiska okazała się jak najmniejsza.

W 2010 roku Wtór-Steel wdrożył także innowacyjnš instalację do wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne. To odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady zawierajšce energię, które uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych. Składnikami paliw alternatywnych mogš być odpady gumowe, drzewne, papierowe, tkaniny czy tworzywa sztuczne. Instalacja do wytwarzania paliw alternatywnych pozwala przetworzyć ok. 50 tys. ton odpadów rocznie. Inwestycja była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Podkarpacia w unijnej perspektywie finansowej 2007–2013.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.wozniak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL