Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Jazda na pršd po Rzeszowie

W pierwszej kolejnoœci w Rzeszowie stanš dwie stacje ładowania autobusów elektrycznych w zajezdniach.
Fotolia
W stolicy Podkarpacia powstanš stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów oraz wypożyczalnia elektrycznych aut.

Miasto dołšczyło do projektu e-Mobility realizowanego przez spółkę PGE. Wspiera go też samorzšd województwa. Pod koniec maja w Rzeszowie podpisano list intencyjny dotyczšcy przygotowania założeń do współpracy w celu uruchomienia w jak najkrótszym czasie w Rzeszowie publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych, a także publicznego systemu car-sharingu oraz bike-sharingu opartego na samochodach oraz rowerach elektrycznych. Jego stronami były miasto Rzeszów, Urzšd Marszałkowski oraz PGE.

– E-Mobility, czyli elektrycznoœć mobilna, ma być odpowiedziš na stale wzrastajšce przekroczenie norm jakoœci powietrza na terenie województwa podkarpackiego, zwišzane głównie z niskš emisjš. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych nie tylko przyczyni się do poprawy stanu jakoœci powietrza, ograniczenia hałasu w centrum i na obrzeżach Rzeszowa, ale również będzie ważnym krokiem w kształtowaniu się ekologicznego transportu w innych miastach Podkarpacia – mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska. Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa, mówi, że miasto dołšczy do e-Mobility, bo wynika to już z tradycji szukania i wdrażania innowacyjnych projektów.

– Ekologiczne autobusy zasilane gazem ziemnym, dšżenia do opracowania projektu Monoraila, jedna z pierwszych w kraju wypożyczalnia rowerów miejskich czy ostatnio wdrożony bardzo nowoczesny system transportowy – tłumaczy Chłodnicki. Przypomina, że miasto promuje się jako Stolica Innowacji. – Robimy bardzo dużo, żeby być faktycznie miastem nowoczesnym. Poza tym zawsze warto być w grupie najlepszych i współpracować z najsilniejszymi na rynku, jak grupa PGE – dodaje Chłodnicki.

– Najpierw powstanie zespół do opracowania koncepcji projektu i zespół ten zdecyduje o tym, co gdzie i kiedy będzie instalowane – tłumaczy Chłodnicki. Dodaje, że na pewno powstanš miejsca z urzšdzeniami do ładowania akumulatorów autobusowych i akumulatorów samochodów osobowych. W pierwszej kolejnoœci stanš dwie stacje ładowania autobusów elektrycznych w zajezdniach, bo dziesięć takich pojazdów Rzeszów zamierza kupić jeszcze w tym roku. Poza tym już wiadomo, gdzie stanš pierwsze trzy stacje do ładowania samochodów osobowych. Urzędnicy wyznaczyli lokalizacje na ul. Słowackiego, Cieplińskiego przy parku oraz na Rejtana przy galerii Millennium Hall. Władze Rzeszowa już rozmawiajš z firmami na temat uruchomienia wypożyczalni elektrycznych rowerów oraz publicznego systemu car-sharingu.

– Prezydent daje tym firmom zielone œwiatło – zapewnia Maciej Chłodnicki. W ramach programu e-Mobility PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych, m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. Monika Konopka z Urzędu Marszałkowskiego dodaje, że na razie nie jest możliwe wskazanie udziału finansowego i rzeczowego żadnej ze stron w projekcie e-Mobility. – Szczegółowe zadania okreœlone zostanš w umowie, która przygotowana zostanie przez zespół roboczy. Wiadomo, że dla realizacji celu projektu praktycznie wszystkie niezbędne obiekty infrastruktury lokalizowane będš na terenie miasta Rzeszowa – tłumaczy Konopka. Urzędniczka marszałka zwraca też uwagę, że tylko w Rzeszowie zanieczyszczenia emitowane przez œrodki transportu stanowiš aż 37 proc. ogólnej emisji pyłów PM10.

– Program pilotażowy, a właœciwie jego efekty w postaci modelu biznesowego, funkcjonujšcego systemu publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych, a także publicznego systemu car-sharingu oraz bike-sharingu, ma zachęcić i ułatwić innym samorzšdom realizację systemu e-Mobility – tłumaczy Monika Konopka.

Program e-Mobility wystartował pod koniec 2016 r. Najbardziej zaawansowanš fazę osišgnšł w Łodzi, gdzie PGE uruchomi szeœć publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarzšdzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL