Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Tu skarby leżš pod ziemiš

Grodzisko w Chotyńcu jest obiektem znanym od dawna. Zaznaczono je nawet na XIX-wiecznych mapach austriackich.
materiały prasowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
Podkarpacie jest archeologicznym eldorado – uważajš naukowcy. Œwiadczy o tym nie tylko grodzisko indoirańskich Scytów w Chotyńcu.

40-hektarowe grodzisko w okolicach Chotyńca należało do kultury scytyjskiej – te doniesienia rzeszowskich archeologów wzbudziły niebywałš sensację, bo podważajš dotychczasowš wiedzę o historii ziem polskich. Teraz wymagajš pogłębionych badań.

– Odkrycie jest bez wštpienia przełomowe, bo poszerza wschodnioeuropejskš prowincję dominacji scytyjskiej co najmniej o częœć dzisiejszej południowo-wschodniej Polski. Wyjaœnia przy tym odmiennoœci kulturowe tego obszaru w stosunku do innych regionów – podkreœla prof. Sylwester Czopek, kierownik grupy badawczej w Chotyńcu, odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce, od ubiegłego roku rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Okolice Chotyńca w gminie Radymno w powiecie jarosławskim to jedno z najciekawszych pod względem archeologicznym miejsc na terenie południowo-wschodniej Polski.

Jak podkreœla prof. Czopek, grodzisko w Chotyńcu jest obiektem znanym od dawna (zaznaczono je nawet na XIX-wiecznych mapach austriackich), ale to, kiedy faktycznie powstało, nie było okreœlone. – Przyjmowano, że powinno się ono łšczyć z okresem wczesnego œredniowiecza, jak wiele innych grodzisk na ziemiach polskich – tłumaczy archeolog. Wykopy badawcze na majdanie i na wale potwierdziły, że mamy tu wyłšcznie materiały typu scytyjskiego. Kropkę nad „i" postawiło datowanie radiowęglowe na odkrytych materiałach – ceramice, militariach.

Odkrycie podkarpackich archeologów ma wymiar europejski, bo chotyńskie grodzisko to najdalej wysunięta na zachód osada tej kultury, datowana na wczesnš epokę żelaza – IX/VIII–V wiek p.n.e.

– Podkarpacie jest fantastycznym archeologicznym eldorado, głównie w obszarach karpackich – ocenia Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie, pomysłodawca Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. To on jako archeolog odkrył to miejsce na poczštku lat 90. Wyjštkowoœciš Trzcinicy jest to, że to jedna z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w poczštkach epoki bršzu, ponad 4000 lat temu. – Karpackš Troję odwiedziło w ubiegłym roku ok. 50 tys. osób, w tym będzie ich jeszcze więcej – przyznaje dyrektor Gancarski.

W wakacje będzie można w skansenie zobaczyć najnowsze eksponaty – znalezione przez rolnika pod Jasłem w 2015 r. złote bransolety sprzed 3 tys. lat i paciorki szklane z pawimi oczkami znalezione, również przez przygodnego człowieka w Beskidzie Niskim.

Muzeum Podkarpackie właœnie zakupiło profesjonalny magnetometr do badań na terenie Trzcinicy. – Chcemy znaleŸć cmentarzysko osad już przez nas odkrytych, m.in. Karpackiej Troi – tłumaczy dyrektor Gancarski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL