Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Wspólne bogactwo Wschodu

The Kooks – największa zagraniczna gwiazda rzeszowskiego koncertu.
Stadion Kultury
Pišta edycja Europejskiego Stadionu Kultury odbędzie się w Rzeszowie (22–25 czerwca). Bohaterami będš Stańko, Lem, Warhol. Zaœpiewajš Brodka i The Kooks.

Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie to częœć Wschodu Kultury – projektu kulturalnego integrujšcego œrodowiska artystyczne miast wschodniej Polski: Rzeszowa, Lublina i Białegostoku, oraz artystów Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy. Realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta.

Duża frekwencja

– Pierwsze rozmowy na temat Europejskiego Stadionu Kultury odbyły się w 2010 roku – powiedział Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. – Pierwszš edycję przygotowaliœmy tuż przed Euro, tym organizowanymi przez Polskę i Ukrainę. To miało symboliczny wymiar. Lata mijajš i trwamy przy pomyœle. Wspaniałe jest to, że wspierajš nas wszystkie rzšdy. Mamy przydzielone pienišdze i pomagajš nam specjaliœci z Warszawy. Oczywiœcie impreza się rozwija, bo do Rzeszowa dołšczył Lublin, a potem Białystok, tak więc trzy największe miasta na granicy wschodniej sš w tej wspaniałej akcji. Na pewno jest to największa impreza kulturalna w Polsce, z czego bardzo się cieszymy. Pierwszy koncert na rzeszowskim rynku miał widownię około 20 tysięcy ludzi. W zeszłym roku podczas koncertu na Stadionie Miejskim w Rzeszowie pojawiło się 50 tysięcy słuchaczy. W tym roku zapraszamy na fantastyczne imprezy z udziałem artystów z dziesięciu krajów. Zabawa będzie wspaniała!

– Formuła głównego koncertu jest następujšca: występujš międzynarodowe kolektywy, czyli artyœci z Polski razem z muzykami z Ukrainy, Macedonii, Gruzji, Wielkiej Brytanii – mówi Aneta Radaczyńska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Rzeszowie. Bywa, że muzycy spotykajš się po raz pierwszy w naszym mieœcie, co nas bardzo cieszy. Wspólnie przygotowujš nowe interpretacje swoich utworów, które wykonujš w imponujšcej oprawie na scenie Stadionu Miejskiego.

Odbędzie się też pišta edycja Art Celebration, w którym biorš udział artyœci zwišzani z Rzeszowem.

– W tym roku postanowiliœmy pokazać Rzeszów od strony muzycznej, a wykonamy ukłon w stronę legendarnych twórców, którzy pochodzš ze Wschodu albo sš zwišzani z naszym miastem – dodaje dyrektor Radaczyńska. – Zaplanowaliœmy trzy przedsięwzięcia. „Muzyczny Rzeszów" przedstawi w nowych aranżacjach utwory między innymi Wojciecha Kilara oraz Tomasza Stańki. W odsłonie „Lem. Muzyczne sfery" pokażemy zwišzki wybitnego pisarza ze Wschodem. Trzeci projekt to „Mama Warhola", ukazujšcy zwišzki Andy'ego Warhola z Podkarpaciem. Przypomnimy wydany w Nowym Jorku album z pieœniami ludowymi Julii Warhol, matki papieża popartu. Ta ebonitowa płyta została wysłana do jej siostry, która mieszkała w Bieszczadach. Teraz pieœni zostanš wykonane przez bieszczadzki zespół Tołhaje.

Jak powiedziała dyrektor Radaczyńska, zderzone zostanš archiwalne nagrania z muzykš granš na żywo z użyciem liry korbowej i cymbałów, a także z dŸwiękami elektronicznymi nawišzujšcymi do nowojorskiego undergroundu.

Trzy miasta

– Wschód Kultury to jest promocja dobrej kultury, która ma dodatkowy walor różnorodnoœci oraz pokazanie wschodniej Europy niezwykle dla nas ważnej – powiedział Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury. – Zaczynamy w czerwcu w Rzeszowie, potem w lipcu będzie Lublin, zaœ w sierpniu Białystok. Także nazwy: Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, Inne Brzmienia w Lublinie, Inny Wymiar w Białymstoku, oddajš nasze intencje. Proponujemy program z udziałem setek artystów dla ponad 100 tysięcy uczestników. Dzięki tego typu kontaktom wzbogacamy się kulturowo, wymieniamy doœwiadczenia w dziedzinie sztuki, pokazujemy treœci nie zawsze w Polsce znane, a ciekawe i cenne dla szerokiej publicznoœci. Dzięki wsparciu z programu Kultura Dostępna sš niebiletowane.

– Narodowe Centrum Kultury przyzwyczaiło już chyba odbiorców do projektów, które łšczš to, co lokalne, regionalne, z tym, co zewnętrze, uniwersalne – twierdzi Rafał Wiœniewski, dyrektor NCK. – Wschodu zresztš nie trzeba chyba reklamować: ma swojš kolebkę i odrębnoœć. Ale warto cišgle przypominać jego specyfikę. Każde z miast bioršcych udział w projekcie pokaże, co je wyróżnia, ale też co ma wspólnego z innymi. Przyjadš przyjaciele z Ukrainy, Rosji, Armenii i Gruzji oraz wielu, wielu innych. Udowodnimy, że można być geograficznie bardzo daleko, a mentalnie niezwykle blisko.

Koncert główny na Stadionie Miejskim w Rzeszowie odbędzie się w pištek, 23 czerwca, o godz. 20. Będzie to wielkie widowisko w zjawiskowej oprawie œwietlnej i scenografii, z udziałem plejady polskich gwiazd, które w duetach z partnerami muzycznymi z Europy i œwiata wykonajš specjalnie zaaranżowane utwory.

Koncert otworzy Bovska. Była jednym z największych muzycznych objawień 2016 roku. Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty „Kaktus" wyprzedał się w dwa dni, a ostatecznie zdobyła Złotš Płytę. Piosenka „Kaktus" stała się motywem przewodnim serialu „Druga szansa". W marcu 2017 roku ukazał się drugi album Bovskiej, „Pysk".

W drugiej częœci koncertu, zatytułowanej „Kolektywy", wystšpiš: Bednarek i DrymbaDaDzyga (Ukraina); LemON i Rustavi Ensemble (Gruzja), Enej i Dzambo Agusevi Orchestra (Macedonia); Brodka i Unkle (Wielka Brytania). W finale zaplanowano występ gwiazdy zagranicznej, czyli brytyjskiego zespołu The Kooks.

Brytyjczycy uznawani sš za jednš z najważniejszych grup indie-rocka. Zespół zadebiutował w 2006 roku albumem „Inside In/Inside Out", który rozszedł się na œwiecie w ponad 1,5 milionach kopii. Płyta spędziła ponad pół roku na brytyjskiej liœcie 20 najpopularniejszych albumów, uzyskujšc status poczwórnej platyny. Kolejne płyty zespołu również cieszyły się dużš popularnoœciš. To „Konk" (2008), „Junk of the Heart" (2011) i „Listen" (2014).

Najpopularniejsze single The Kooks to „Naive" z wynikiem ponad 45 milionów wyœwietleń na YouTubie i „Bad Habit".

Koncert na Stadionie Miejskim poprowadzš aktorzy Katarzyna Kołeczek i Grzegorz Daukszewicz. Zaœ finałem finału będzie wspólne wykonanie przewodniego motywu z obsypanego Oscarami filmu „La La Land". Artystom i prowadzšcym towarzyszyć będzie Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

Celebracja sztuki

Łšcznie od 22 do 25 czerwca w wielu punktach Rzeszowa odbędzie się kilkadziesišt imprez, w tym koncerty, wystawy, warsztaty aktorskie, konkursy, spotkania z twórcami, widowiska muzyczne.

Pierwszego dnia studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzšdzania w Rzeszowie przedstawiš multimedialnš prezentację o kulturze białoruskiej i ukraińskiej oraz opowiedzš o dobranockach swojego dzieciństwa. Wystšpi Wacław Zimpel i wyjštkowe trio Rogiński/Trzaska/Moretti.

O godzinie 19 w Filharmonii Podkarpackiej pod szyldem „Art Celebration: East United" zagrajš muzycy zwišzani z Podkarpaciem, którzy nawišżš w swoich występach do legendarnych artystów pochodzšcych ze wschodu: Stanisława Lema, Andy'ego Warhola, Wojciecha Kilara, Nahuma Sternheima i Tomasza Stańki.

Odbędzie się polska premiera koncertu „Lem. Muzyczne sfery" Vitolda Reka, pochodzšcego z Rzeszowa wybitnego kontrabasisty i kompozytora.

Miłoœników inteligentnego humoru, barwnych opowieœci i niebanalnych piosenek na pewno ucieszy możliwoœć posłuchania na żywo urodzonego w Lesku popularnego dziennikarza i artysty kabaretowego Artura Andrusa.

Drugiego dnia w Podziemnej Trasie Turystycznej, czyli historycznych podziemnych korytarzach Rzeszowa, odbędzie się koncert poezji œpiewanej „Lwów. Szkice miejskie" duetu Kuba Blokesz i Michał Szuba.

Trzeciego dnia w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa zaplanowano wernisaż wystawy Tatiany Cariuk-Falewicz „ŒwiteŸ i Nowogródek  200 lat po Mickiewiczu". Białoruska artystka z aparatem fotograficznym przemierzyła Białoruœ i Litwę œladami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej.

Z kolei klub festiwalowy zaprasza na spektakl teatralny „Zapiski oficera Armii Czerwonej", w którym głównš rolę gra Piotr Cyrwus, aktor Teatru Polskiego w Warszawie.

W Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej odbędzie się rzeszowska prapremiera „All Night Vigil" Rachmaninowa w wykonaniu Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej. Dzieło jest uważane za najcenniejsze dziedzictwo muzyczne Koœcioła prawosławnego. Powstało na kanwie tradycyjnych melodii Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii oraz Grecji.

Ze sceny na rzeszowskim rynku również rozbrzmiewać będš rytmy, tym razem z pogranicza różnych gatunków i kultur. Wystšpiš 5'nizza, L.U.C & Rebel Babel Ensemble.

W ostatnim dniu festiwalu, w niedzielę wieczorem, zagrajš białoruskie zespoły: SHUMA, Mustelide, CherryVata, zaœ na rynku będzie można obejrzeć „Le Spectre de la Rose", balet współczesny w wykonaniu polskich i ukraińskich artystów. To autorska interpretacja zainspirowana miniaturš choreograficznš „Duch Róży" Michaiła Fokina z 1911 roku. Muzykę do spektaklu na żywo wykona Szymon Tomczyk, zaœ twórcš choreografii jest Anatoliy Ivanov.

Na koniec każdego dnia festiwalowego odbywać się będzie Silent Disco.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL