Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Region, który mierzy w kosmos

Marek Kozubal
Fotorzepa / Kompala Waldemar
Podkarpacie zwišzane jest z przemysłem lotniczym od wielu lat. Jakiœ czas temu odważnš decyzję podjęły władze Politechniki Rzeszowskiej, tworzšc kierunek, na którym mogš studiować adepci przemysłu kosmicznego.

Teraz został podjęty kolejny krok. Podczas trwajšcych w Jasionce targów lotniczych Aerospace and Defense Meetings Central Europe Podkarpacie przystšpiło do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujšcych Technologie Kosmiczne NEREUS. To poważny krok w rozwoju sektora kosmicznego w regionie.

Stowarzyszenie NEREUS to sieć, która wykorzystuje technologie kosmiczne. Obecnie skupia 26 regionów z dziewięciu krajów z Europy. Uczestniczyły one m.in. w budowie dwóch systemów kosmicznych – obserwacji Ziemi Copernicus i nawigacji satelitarnej Galileo. Każdy obywatel Europy korzysta codziennie ze zbudowanych przez nich aplikacji kosmicznych, których jest obecnie 30 tys. Sš one wykorzystywane w różnych branżach, np. w rolnictwie, w lotnictwie czy w transporcie.

Sieć powstała 18 grudnia 2007 r. na spotkaniu w Tuluzie. Wówczas 23 regiony UE podpisały Kartę politycznš. Głównym celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie regionów przy opracowywaniu programów kosmicznych oraz wspólne projekty i inicjatywy. Sieć m.in. promuje europejskš branżę lotniczš i kosmicznš, zajmuje się również rozwijaniem rynków usług kosmicznych, a także gromadzeniem informacji na temat dostępnych Ÿródeł finansowania projektów dotyczšcych technologii kosmicznej.

O tym, że Podkarpacie zbliża się do kosmosu, œwiadczy nie tylko podpisane właœnie porozumienie, ale też sam fakt organizacji targów, w których wzięło udział ponad 160 firm z 25 krajów. Wœród nich tacy potentaci, jak Lockheed Martin, Airbus, Safran czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Bez dwóch zdań w Jasionce spotkali się liderzy przemysłu lotniczego i obronnego z całego œwiata!

Obecni byli również reprezentanci regionów i klastrów zwišzanych z branżš lotniczš, którzy przyjechali m.in. z Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Nie bez powodu marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl okreœlił targi jako kluczowš imprezę lotniczš nie tylko w skali Polski, ale także Europy Œrodkowo-Wschodniej.

O tym, że warto iœć w tym kierunku, niech œwiadczš wyniki konkursu organizowanego w ramach Demo Day. Jury, w którego skład wchodzili m.in. biznesmeni, naukowcy i ekonomiœci, nagrodziło trzy startupy.

Za najlepszy pomysł na biznes uznano startup WiseGlass – rodzaj lustra wyœwietlajšcego spersonalizowane reklamy w miejscach publicznych, szatniach, sklepach odzieżowych i pokojach hotelowych. Drugie miejsce otrzymał zespół Challengerocket za pomysł na innowacyjnš platformę do rekrutacji specjalistów z okreœlonymi kompetencjami. Trzeciš lokatę zaœ startup Cinematic VR. Jego pomysł biznesowy to platforma, która ma służyć prezentacji zdigitalizowanych lookbooków marek odzieżowych.

W czasie Demo Day przyznana została również nagroda publicznoœci, która trafiła do studentów Politechniki Rzeszowskiej, tworzšcych startup Innotechnobud, który pracuje nad urzšdzeniem służšcym do automatyzacji prac w budownictwie, m.in. do tynkowania i malowania.

Bo przemysł kosmiczny to nie abstrakcja, ale konkretne rozwišzania, wykorzystywane w codziennym życiu. Nie tylko na Podkarpaciu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL