Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Papierosy w węglu, a dziecko w walizce

W 2017 r. na granicy polsko-ukraińskiej funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zrealizowali ponad 2 tys. zleceń dotyczšcych zatrzymania osób z bazy danych systemu Schengen
Fotorzepa, Paweł Bugira
Sytuacje na przejœciu potrafi zadziwiać. Wœród działań Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej nie brakuje akcji spektakularnych.

Z drobnymi przemytnikami, którzy o kilka kartonów papierosów lub butelek alkoholu przekraczajš dozwolone limity, funkcjonariusze spotykajš się codziennie. Niewielkie naruszenie przepisów kończy się na ogół kilkusetzłotowymi mandatami. Ale też niemal każdego dnia przytrafiajš się próby przestępstw na większš skalę.

Rekordowy przemyt wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) na poczštku paŸdziernika na polsko-ukraińskim przejœciu granicznym w Korczowej. W specjalnie spreparowanych pakietach węgla drzewnego znajdowało się ponad pół miliona sztuk papierosów (25 tysięcy paczek). Kontrabanda miała rynkowš wartoœć blisko 350 tys. złotych. Rozpakowanie towaru z ciężarówki trwało kilkanaœcie godzin.

Funkcjonariusze BiOSG dwukrotnie ujawnili również przemyt melasy tytoniowej do fajek wodnych. W maju zatrzymano 9 ton melasy ukrytej w puszkach po psiej karmie. Wówczas kontrabandę oszacowano na kwotę ponad 5,5 mln zł. W listopadzie udaremniono przewóz ponad 100 kg melasy, a szacunkowa wartoœć uszczupleń celno-podatkowych wynosi ponad 50 tys. zł.

100 skradzionych aut

Jak poinformowała st. rachm. Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego na Podkarpaciu ogółem udaremnili przemyt 33 mln sztuk papierosów oraz 7,5 tony tytoniu.

Jednak nie tylko tytoń próbujš przewozić przemytnicy. Wystarczy wspomnieć, że w cišgu kilku dni funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej zatrzymali cztery pojazdy pochodzšce z kradzieży o łšcznej wartoœci 238 tys. zł. Natomiast w cišgu całego roku funkcjonariusze udaremnili przewóz grubo ponad 100 skradzionych aut o łšcznej wartoœci 6 mln złotych.

Na straży prawa stojš ramię w ramię nie tylko funkcjonariusze BiOSG i KAS, ale często też policji i prokuratury. W marcu na przykład w wyniku wspólnych działań funkcjonariuszy Straży Granicznej wspieranych przez policjantów CBŒP z Chełma, funkcjonariuszy z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego i Prokuraturę Okręgowš w Siedlcach zatrzymano siedem osób oraz zarekwirowano ponad pół tony krajanki tytoniowej, prawie 2 tys. litrów spirytusu oraz bez mała 3 tys. szt. papierosów.

Skrupulatne kontrole

W 2017 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczšce zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczajšce zewnętrznš granicę podlegajš szczegółowej odprawie granicznej. Każdy podróżny jest sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych w celu ustalenia, czy nie jest poszukiwany, nie obowišzuje go zakaz wjazdu na terytorium UE lub też nie został zastrzeżony jako osoba stanowišca zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porzšdku publicznego. – Skutkuje to tym, że na naszych granicach Straż Graniczna zatrzymuje więcej przestępców poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania, było też kilkunastu przestępców poszukiwanych czerwonš notš Interpolu – mówi mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

4 listopada funkcjonariusze Straży Granicznej z przejœcia granicznego w Korczowej zatrzymali 36-letniego Ukraińca poszukiwanego przez Interpol międzynarodowym listem gończym. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie obywatela Rosji ze skutkiem œmiertelnym. W bazach informatycznych wpisano adnotację, że jest to osoba szczególnie niebezpieczna.

W Medyce strażnicy zatrzymali natomiast 32-letniego Łotysza poszukiwanego dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania (ENA) wydanymi przez Prokuraturę Generalnš Łotwy. Mężczyzna był poszukiwany za kradzież broni oraz za obrót œrodkami odurzajšcymi w postaci metamfetaminy. ENA wydano także za 55-letnim Holendrem narodowoœci afgańskiej, który został skazany w Austrii na karę 15 lat więzienia za przemyt narkotyków. Wpadł w ręce naszych służb na przejœciu granicznym w Medyce.

Szczególnie ważne sš zatrzymania poszukiwanych czerwonš notš. Oznacza ona najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacjš dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcš. Jednym z nich był 25-letni Mołdawianin poszukiwany przez mołdawski wymiar sprawiedliwoœci za kradzież pieniędzy i złotej biżuterii.

W cišgu roku na granicy polsko-ukraińskiej funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zrealizowali ponad 2 tys. zleceń dotyczšcych zatrzymania osób figurujšcych w bazach danych Systemu Informacyjnego Schengen. Oprócz tego zatrzymano ponad 200 osób poszukiwanych przez Interpol, w tym pięciu poszukiwanych na podstawie czerwonej noty.

11 czerwca zniesiono obowišzek posiadania wizy przez Ukraińców podróżujšcych do Unii Europejskiej. Podstawowym warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w cišgu 180-dniowego okresu. Tylko w cišgu pierwszych szeœciu dni obowišzywania nowych przepisów w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w ramach ruchu bezwizowego odprawiono 8,5 tysišca obywateli Ukrainy.

– Dzisiaj 36 proc. obywateli Ukrainy, którzy przekraczajš granicę na Podkarpaciu, posługuje się paszportami biometrycznymi, dzięki czemu porusza się bezwizowo – podaje Elżbieta Pikor.

Przemyt oœmiolatka

Jednym z najbardziej medialnych wydarzeń z tym zwišzanych jest próba przemytu... dziecka w walizce. 50-letnia Ukrainka podróżowała 15 czerwca pocišgiem relacji Kijów–Przemyœl. Podczas kontroli granicznej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie kobiety. Okazało się, że w walizce podróżnej cudzoziemka ukryła swojego oœmioletniego syna.

Kobieta już kilka dni wczeœniej próbowała wjechać do Polski z dzieckiem. Posługiwała się paszportem biometrycznym, więc mogła podróżować w ramach ruchu bezwizowego, ale jej syn posiadał stary paszport bez wizy – w  zwišzku z czym odmówiono mu wjazdu na teren Unii Europejskiej. Kobieta postanowiła więc przewieŸć dziecko w walizce. Podstęp się nie udał. Ukrainka została ukarana mandatem w wysokoœci 200 złotych za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Liczne sš też przypadki prób nielegalnego przekraczania zielonej granicy. W paŸdzierniku funkcjonariusze Straży Granicznej najpierw zatrzymali dwóch Marokańczyków i Turka, a kilka dni póŸniej kobietę i dwóch mężczyzn z Wietnamu, którzy pieszo przekroczyli granicę między Ukrainš a Polskš. Ich celem miały być kraje Unii Europejskiej. W 2017 r. na granicy polsko-ukraińskiej w woj. podkarpackim Straż Graniczna zatrzymała ponad 200 nielegalnych imigrantów. Dominujš obywatele Indii, Bangladeszu, Turcji i Pakistanu. Za przerzut często płacš spore sumy – wspomniani Wietnamczycy za transport do Polski zapłacili jeszcze w swoim kraju po 6 tys. dolarów od osoby.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL