Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Jarosław i Svidnik bliżej siebie

Na stronie www.jaroslaw-svidnik.pl znaleŸć można m.in. bazę obiektów, kalendarium wydarzeń, miejsc i tras, które ułatwiajš zwiedzanie
materiały prasowe
Jarosław oraz słowacki Svidnik połšczył wspólny projekt zwišzany z rozwojem turystyki i promocjš walorów historycznych regionów.

W ramach projektu „Mistyka Karpackich Miast – tworzenie produktu turystycznego miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika" uruchomiona została strona internetowa www.jaroslaw-svidnik.pl. Znajduje się tam m.in. baza obiektów, kalendarium wydarzeń, miejsc i tras, które ułatwiajš zwiedzanie.

Obydwa miasta połšczył też mobilny przewodnik dla turystów. Dzięki aplikacji można dowiedzieć się m.in. o najciekawszych zabytkach tych miast z opcjš geolokalizacji i nawigacji, wzišć udział w grze miejskiej z wierszowanymi zagadkami, quizami, puzzlami oraz poznać trasy wycieczkowe. Przewodnik ten stworzony w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim, można œcišgnšć na telefon lub tablet – z systemem Android i iOS. Użytkownik ma możliwoœć wyszukiwania i filtrowania obiektów, a każdy z nich posiada lokalizację GPS. Z przewodnika skorzystać mogš również osoby niedowidzšce dzięki specjalnej audiodeskrypcji.

„Multiprzewodnik Jarosław–Svidnik pozwala zajrzeć w najciekawsze miejsca i zgłębić tajemnice dawnych dziejów" – polecajš twórcy aplikacji z firmy Amistad, którzy zrealizowali m.in. Szlak Green Velo czy Kraków Travel.

W ramach tego samego projektu latem odbyły się warsztaty ceramiczne zorganizowane podczas Jarmarku Jarosławskiego. Na placu œw. Michała w Galerii Rynek 6 miały miejsce zajęcia laserowego grawerunku i wycinania w różnych tworzywach. Natomiast w sali narad w ratuszu odbyła się konferencja poœwięcona potencjałowi rozwojowemu transgranicznego partnerstwa turystycznego podkarpackiego Jarosławia i słowackiego Svidnika.

Zresztš elementem promocji miasta jest też sam jarmark, w trakcie którego połšczony został handel z muzykš i teatrem. Oferta turystyczna obydwu miast jest też prezentowana na targach międzynarodowych w Bratysławie i Wrocławiu.

„Mistyka Karpackich Miast – Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika" to projekt realizowany przez polski i słowacki samorzšd lokalny. Projekt jest realizowany do marca 2018 roku.

Celem mikroprojektu jest zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturalnym Jarosławia i Svidnika poprzez ich promocję oraz integrację turystyki transgranicznej.

Częœciš jest też organizacja pleneru artystycznego w Svidniku, wystawy prac artystycznych, konferencje.

W trakcie promocji wykorzystywana jest też marka karpacka Carpathia, wykreowana przez Euroregion Karpacki.

Budżet programu realizowanego przez dwa samorzšdy to 95,3 tys. euro (wkład własny gminy Jarosław to 11,3 tys. euro). Projekt ten został dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL