Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Spokojne i bezpieczne Podkarpacie

W Bieszczadach odnotowuje się najmniej przestępstw w całym kraju
Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Przestępczoœć w regionie spada i od lat jest tu najbezpieczniej w kraju. Nawet amatorów cudzych aut jest niewielu.

Szansa na to, że na Podkarpaciu stracimy portfel, dokumenty czy pozostawiony na parkingu samochód, jest nieporównanie mniejsza niż w innych częœciach kraju. Region bowiem – co potwierdzajš policyjne dane – od lat należy do najbardziej bezpiecznych w Polsce. Także ubiegłoroczne dane wskazujš na to, że pozytywny trend się utrzymuje, a przestępczoœć jeszcze spadła. W województwie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców najrzadziej dochodzi do rozbojów, włamań czy kradzieży.

Specyfika regionu

Na przestępczej mapie kraju region pozytywnie się wyróżnia, o czym œwiadczš wskaŸniki zagrożenia przestępczoœciš. W województwie podkarpackim dochodzi do 1,3 tys. przestępstw na 100 tys. mieszkańców – jest to niespełna połowa œredniej krajowej (według danych za 2014 r.).

Jeszcze bardziej wymowne sš wskaŸniki dotyczšce konkretnych rodzajów przestępstw. Podczas kiedy np. w regionie 212 osób na 100 tys. mieszkańców zostaje okradzionych, to w kraju jest ich œrednio 449.

– Nie bez wpływu na bezpieczeństwo ma charakter regionu: stosunkowo małe jego zurbanizowanie i brak dużych oœrodków miejskich. Jednak duże znaczenie majš również działania policji – uważa Marta Tabasz-Rygiel, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W ubiegłym roku w województwie doszło do 28 tys. przestępstw, czyli nieco, bo o 266, mniej niż rok wczeœniej. Liczba nadużyć kryminalnych spadła o blisko 2,7 tys. i wyniosła 18,6 tys. Ubyło zwłaszcza przestępstw najbardziej dokuczliwych dla ludzi, w tym kradzieży, włamań do domów czy sklepów oraz rozbojów (tych ostatnich było niemal połowę mniej), z czego wniosek, że nawet po zmroku można bez obaw chodzić po ulicach. Bezpieczniej jest na drogach, a pozytywny trend dotyczy także kradzieży samochodów, których w minionym roku zginęło o blisko 50 mniej – w województwie złodzieje ukradli 90 aut.

Największy spokój w Bieszczadach

Jednak nie wszędzie mieszkańcy mogš czuć się tak samo bezpiecznie, bo poziom zagrożeń się różni.

– Bez wštpienia najmniej przestępstw, bo tylko 266, miało miejsce w powiecie bieszczadzkim. Z kolei do największej ich liczby – ponad 3,6 tys. – doszło w stolicy regionu Rzeszowie – wyjaœnia Marta Tabasz-Rygiel.

Sam wskaŸnik zagrożenia przestępczoœciš w stosunku do liczby mieszkańców nieco zaskakuje. Najniższy jest w powiecie rzeszowskim (ziemskim), gdzie w ubiegłym roku doszło do 69 przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Z kolei najwyższy w powiecie kroœnieńskim – tu ofiarš padły 292 osoby (na 10 tys. mieszkańców). Jednak w powiecie kroœnieńskim policja jest wyjštkowo skuteczna, bo wykrywa ponad 92 proc. spraw – tak przynajmniej wskazujš statystyki.

Jednak nawet w tak spokojnym regionie nie brakuje oszustów działajšcych np. metodš na „na wnuczka" czy nawet podszywajšcych się pod policjantów. Niedawno w Rzeszowie oszuœci podszyli się pod policjanta i okradli starszš kobietę z kilkudziesięciu tysięcy złotych. W Stalowej Woli od innej wyłudzili ok. 20 tys. zł.

Działania policji

Na Podkarpaciu policja wykrywa œrednio ponad 72 proc. przestępstw, ustalajšc ich sprawców – w kraju œrednia to ok. 67 proc. (w 2014 r.).

– Nasza skutecznoœć od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – ocenia Marta Tabasz-Rygiel i podkreœla, że wpływ na to ma bliski kontakt z lokalnš społecznoœciš.

– W ubiegłym roku zorganizowaliœmy prawie 50 debat, podczas których mieszkańcy mówili o problemach i zagrożeniach, z jakimi się spotykajš. Ich sugestie wpływajš na organizację codziennej służby, a to także przekłada się na bezpieczeństwo – tłumaczy rzeczniczka. Jak mówi, patrole sš kierowane w rejony, gdzie częœciej dochodzi do przestępstw. – Pomocne jest to, że w małych miejscowoœciach jest mniejsza anonimowoœć – zaznacza Tabasz-Rygiel.

Prof. Janusz Czapiński, współautor Diagnozy Społecznej, uważa, że na niskš przestępczoœć na Podkarpaciu wpływajš głównie dwa elementy.

– Stopień zasiedzenia mieszkańców w regionie i wišżšca się z tym kontrola społeczna. Jest bowiem bardzo silna zależnoœć między stopniem zakorzenienia ludzi w danym miejscu, a przestępczoœciš. Na zachodzie kraju, gdzie mieszka dużo przesiedleńców, przestępczoœć jest większa. Im bardziej na wschód, tym wskaŸnik jest niższy – zaznacza. Także wiara, silna na Podkarpaciu, częstoœć praktyk religijnych może się przyczyniać do obniżenia przestępczoœci, która zresztš także w kraju maleje.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL