Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Najlepsze Europejskie Destynacje czyli polskie cuda walczš o EDEN

Bataliony w ptasim raju, czyli Parku Narodowym Ujœcie Warty.
Reporter/Piotr Kamionka
Chmurę ptaków, blask przemysłowego miasta, zakamarki twierdzy... Co i gdzie warto zobaczyć?

EDEN, czyli European Destinations of Excellence (Modelowe Oœrodki Turystyczne Europy), to konkurs organizowany przez Komisję Europejskš. Zwycięzcy przysługuje prawo posługiwania się tytułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji – EDEN". Miejsca te sš promowane przez Polskš Organizację Turystycznš, która od 2009 r. organizuje plebiscyt.

Na polskiej liœcie obszarów turystycznych o wyjštkowych walorach dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy wyróżnionych w konkursie EDEN jest zaledwie kilka pozycji. Każde jednak warte poznania.

Błotny raj

Taki tytuł ma Rzeczpospolita Ptasia w Parku Narodowym Ujœcie Warty. – Jeœli ptaki majš swój raj, to zapewne jest nim ujœcie Warty objęte ochronš w parku narodowym, krajobrazowym oraz w obszarze Natura 2000 – wylicza Henryk Radowski, prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej ze Słońska, które jest stolicš tej rzeczpospolitej.

Mieszka tam 270 gatunków ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych. – Od póŸnej jesieni do poczštków lata większa częœć parku jest pokryta wodš, co zapewnia ptakom bezpieczeństwo i obfitoœć pokarmu. Na przedwioœniu można podziwiać wielotysięczne stada kaczek, w kwietniu na wynurzonych z wody wysepkach odbywajš się tokowiska batalionów, do lęgów przystępujš rycyki, czajki, krwawodzioby, a także perkozy, mewy i rybitwy. Latem na łškach widać białe i czarne bociany, zaczynajš się zlatywać żurawie. Jesieniš w okolicy pojawiajš się ogromne stada gęsi, zimš zaœ można popatrzeć na łabędzie krzykliwe i bieliki – wylicza Henryk Radowski.

Towarzystwo Przyjaciół Słońska wytyczyło szeœć ptasich szlaków, które prowadzš przez odludne okolice Parku Krajobrazowego Ujœcie Warty. – Nasze szlaki piesze – dostępne także dla rowerzystów – wyznaczone sš tak, aby zarówno młodszy, jak i dojrzały miłoœnik przyrody przebył je bez większego trudu. Chętni mogš zostać obywatelami ptasiej republiki, otrzymać paszport i zdobywać w nim pieczštki z „ptakiem roku" – zacheca Radowski.

21 kwietnia już po raz 17 organizowany będzie zlot obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej w czasie którego miłoœnicy ptaków spotkajš się m.in. z ornitologami i fotografikami przyrody.

Zdaniem Radowskiego udział w konkursie EDEN przyczynił się do wzrostu popularnoœci Słońska, ale także całego ujœcia Warty. – Zwiększyła się liczba gospodarstw agroturystycznych, punktów gastronomicznych i co za tym idzie liczba miejsc pracy – opisuje Henryk Radowski.

W grupie miejsc nagrodzonych w konkursie EDEN jest też inne miejsce bliskie natury – dolina rzeki Biebrzy, też nazywana ptasim rajem.

Wart odwiedzenia jest szlak Wielokulturowy Nurt Bugu, czyli kraina, gdzie swobodnie meandruje rzeka Bug. To królestwo dzikiej przyrody i styk religii i kultur: prawosławia, katolicyzmu, judaizmu; sš też œlady obecnoœci Tatarów. To w tym rejonie odbywa się m.in. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie.

W konkursie EDEN nagrodzony został też szlak kulinarny „Œlšskie Smaki", który łšczy restauracje i lokale gastronomiczne województwa œlšskiego serwujšce dania kuchni regionalnej, przygotowane według tradycyjnych receptur. Można tam spróbować zarówno dań kuchni œlšskiej, jak również jurajskiej i beskidzkiej.

Miasta też

Na liœcie szeœciu polskich Najlepszych Europejskich Destynacji sš też dwa miasta: Żyrardów i Twierdza Przemyœl.

Pierwsze miasto – zaledwie kilkadziesišt minut jazdy samochodem od Warszawy – to doskonale zachowany zabytkowy zespół osady fabrycznej z przełomu XIX i XX wieku. Prezydent tego miasta Wojciech Jasiński nie ma wštpliwoœci, że to efekt skutecznie przeprowadzonej rewitalizacji. Ambicjš władz miasta jest, aby Żyrardów został wpisany na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO.

Zdaniem prezydenta Przemyœla Roberta Chomy obecnoœć jego miasta wœród polskich Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych, jest prestiżowym wyróżnieniem. – Jest to plebiscyt bardzo obiektywnie oceniajšcy atrakcyjnoœć turystycznš miejsca. W przypadku Przemyœla zwrócono szczególnš uwagę na dostępnoœć turystycznš dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Ale z pewnoœciš wyróżnia nas też wiele innych rzeczy, które przycišgajš goœci z Polski i zagranicy – opisuje prezydent Przemyœla. Wszystkie te czynniki sprawiajš, że co roku w Przemyœlu goœci coraz więcej turystów.

Historia i deski

– Promujemy się unikalnymi w skali europejskiej zabytkami architektury militarnej, które tworzš zespół Twierdzy Przemyœl. Nie zapominamy jednak o tym, że ponad 1000 lat historii miasta to dzieje wielu narodów i religii. Œladem tych dziejów sš w Przemyœlu siedziby dwóch archidiecezji – opisuje Robert Choma. I dodaje, że obok promowania zabytków władze miasta mocno stawiajš na szybki rozwój turystyki aktywnej i rekreacji.

– Rowerzyœci, kajakarze, biegacze... nawet narciarze znajdš u nas doskonałe tereny do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin – zachęca prezydent Przemyœla.

Opinia

Wojciech Jasiński, prezydent Żyrardowa

Bardzo mnie cieszy, że Żyrardów został doceniony przez tak prestiżowe gremium. Z pewnoœciš dzięki temu uda nam się dotrzeć do nowej grupy turystów. Niewštpliwym atutem miasta jest jego doskonałe położenie: bliskoœć autostrady A2, tylko 45 km do Warszawy, a 90 do Łodzi, także położenie na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Wszystko to czyni miasto wymarzonym celem weekendowych wypadów. Żyrardów to polska stolica lnu, miasto ogród, zachowana – unikalna na skalę europejskš – XIX-wieczna osada fabryczna, wpisana na listę Pomników Historii.

Kolejny nasz krok to ubieganie się o wpisanie Żyrardowa na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki pielęgnowaniu dorobku naszych przodków jesteœmy dla sporej grupy miast wzorem rewitalizacji, co mnie bardzo cieszy, ale i zobowišzuje.

Nasze miasto leży na szlaku „Poszukiwacze Zdobyczy Techniki – Industrialne Mazowsze", może poszczycić się wyjštkowš architekturš, unikalnymi plenerami. No i wyjštkowš goœcinnoœciš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL