Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Dolny Ślšsk buduje swojš dolinę lotniczš

Dolnoœlšscy specjaliœci wytwarzajš m.in. komponenty elementów lotniczych napędów.
materiały prasowe
Placówki badawcze i firmy tworzš klaster, który wykorzysta miejscowe technologie i produkcyjne doœwiadczenie w awiacyjnej branży.

Dolnoœlšskie lotnicze zagłębie nie musi zaczynać od podstaw. Przemysłowe tradycje w skrzydlatym biznesie, kojarzone chociażby z wrocławskim Hydralem i zakładami PZL, już od dawna wykorzystujš technologiczni giganci: Amerykanie z UTC i Hamilton Sundstrand czy kanadyjski potentat silnikowy Pratt&Whitney. Nowych możliwoœci współpracy intensywnie szuka ostatnio w regionie włoskie Leonardo.

Wyjštkowe kompetencje

Rezultaty prac badawczych i wdrożenia unikalnych technologii przez Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej uważnie œledzi potentat œmigłowcowy Sikorsky, dziœ w grupie zbrojeniowego giganta Lockheed Martin i europejska lotnicza potęga – Grupa Airbus.

– Jesteœmy w Polsce pionierami najbardziej wyrafinowanych metod wytwarzania precyzyjnych i superwytrzymałych komponentów m.in. do krytycznych elementów lotniczych napędów – mówi prof. Edward Chlebus z Politechniki Wrocławskiej.

Szef Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych przypomina, że już przed dwiema dekadami w laboratoriach PW sięgnięto po metodę warstwowego budowania najpierw modeli a potem demonstratorów technologii i prototypów częœci lotniczych wytrzymujšcych eksploatację w skrajnie trudnych warunkach, np. elementów łożyskowania wałów turbin i innych precyzyjnych elementów napędów statków powietrznych.

– Mamy już poważny dorobek w dziedzinie innowacyjnych technologii obróbki trudnych w produkcji komponentów z tytanu, stopów niklu, magnezu czy aluminium – kształtowanych z wykorzystaniem laserowych „narzędzi" w warunkach próżniowych czy atmosferze argonu – tłumaczy prof. Chlebus.

Lekkie, wytrzymałe elementy krytycznych mechanizmów napędu, mimo iż wytwarzane sš w sposób przypominajšcy technologię druku 3D, wymagajš wyjštkowych warunków i kompetencji fachowców. Niektóre detale produkowane w technice warstwowej z najtwardszych stopów, powstajš w pięć–szeœć tygodni, a koszty produkcji komponentu idš w setki tysięcy zł.

– Siłš rzeczy produkty o najwyższych standardach wytrzymałoœci i niezawodnoœci to domena lotnictwa, gdzie szczególnie liczy się bezpieczeństwo, a także przemysłu zbrojeniowego, w którym konstrukcje do specjalnych zadań zamawiane sš w wyspecjalizowanych oœrodkach, na ogół w œciœle limitowanej liczbie – mówi prof. Chlebus.

Impuls do współpracy

Swoje supertechnologie obróbki materiałów badacze Politechniki Wrocławskiej zaprezentujš w marcu na organizowanym po raz pierwszy we Wrocławiu spotkaniu Aeromixer 2018. Konferencja poœwięcona efektywnoœci energetycznej w lotnictwie, a także połšczone z niš targi z udziałem globalnych i rodzimych firm oraz przedstawicieli œrodowiska naukowego ma być impulsem do pogłębienia współpracy biznesowej w krajowej aeronautyce. Istotnym zamierzeniem organizatorów jest też torowanie drogi do skuteczniejszej komercjalizacji wynalazków i wdrażania w przemyœle rezultatów badań naukowych.

– Liczymy, że przy wsparciu czynników rzšdowych (udział w Aeromixer zapowiedziała m.in. minister przedsiębiorczoœci i technologii Jadwiga Emilewicz), realnego kształtu nabierze też plan tworzenia dolnoœlšskich przemysłowych centrów kompetencji zwišzanych z koncepcjš przemysłu generacji 4.0, a w efekcie rozwinie się w pełni nowy, ponadregionalny klaster lotniczy – mówi prof Chlebus.

Opinia

Cezary Przybylski, marszałek woj. dolnoœlšskiego

Z satysfakcjš œledzimy i wspieramy dynamiczny rozwój Dolnego Œlšska. Wiele działań i inwestycji innowacyjno-technologicznych wprowadza nasz region w nowy industrialny wymiar. Jako samorzšd województwa dšżymy do stałego podnoszenia standardów, produkcji odpowiadajšcej potrzebom rynku, przechodzenia od tradycyjnego przemysłu do tego nasyconego technologiami.

Przygotowany we wrzeœniu 2017 roku raport dotyczšcy innowacyjnoœci polskich województw (tzw. Indeks Millennium 2017) pokazał, że Dolny Œlšsk plasuje się w czołówce najbardziej innowacyjnych regionów. Wskazano, że potrafimy przycišgać najzdolniejsze i najbardziej kreatywne jednostki, mamy dobre uczelnie i oœrodki naukowo-badawcze, a także dobrze rozwijajšcš się współpracę na linii nauka – biznes.

Obecnoœć takich firm jak Materialise w Bielanach Wrocławskich czy Xeos w Œrodzie Œlšskiej to najlepsze przykłady tego, że na poziomie lokalnym stajemy się innowacyjnš gospodarkš. Dolny Œlšsk nie konkuruje już tylko œwietnym położeniem, infrastrukturš i pracownikami o niewygórowanych wymaganiach finansowych. Dziœ region przycišga œwietnymi fachowcami, innowacjami i możliwoœciami współpracy z oœrodkami badawczymi.

Dalej będziemy wspierać jego rozwój, promować jako miejsce do lokowania inwestycji także tych z branży lotniczej. Dlatego trzymamy kciuki za powodzenie networkingowe wydarzenia, jakim jest Aeromixer 2018, organizowany w stolicy naszego regionu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL