Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Koncert „Siedem bram Jerozolimy" Krzysztofa Pendereckiego w Lublinie

Uroczystym koncertem w Lublinie będzie dyrygował sam Krzysztof Penderecki.
materiały prasowe
„Siedem bram Jerozolimy" Krzysztofa Pendereckiego 9 lutego w Lublinie.

Sš aż trzy powody, dla których został zorganizowany ten niezwykły koncert, którego najważniejszym punktem będzie kompozycja Krzysztofa Penedereckiego. To zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji Miasta Lublin, 100. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz inauguracja lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległoœci przez Polskę.

– Szukajšc utworu, który byłby najlepszym podsumowaniem 700-lecia miasta, a jednoczeœnie przywołaniem szczególnie dla nas ważnych jubileuszy roku 2018, myœleliœmy o dziele nie tylko doniosłym, ale też przesyconym znaczeniami – wyjaœnia Michał Karapuda, pełnomocnik prezydenta ds. 700-lecia Lublina, dyrektor wydziału kultury UM Lublin. – Pragnęliœmy, by to wydarzenie uœwietnił wybitny polski artysta. Stšd wybór „Siedmiu bram Jerozolimy", utworu, który powstał 20 lat temu w zwišzku z jubileuszem powstania miasta Jerozolimy trzy tysišce lat wczeœniej. A jednoczeœnie jest utworem nawišzujšcym do poprzednich wielkich dzieł Krzysztofa Pendereckiego, takich jak „Pasja według œwiętego Łukasza" czy „Polskie Requiem". Zaproponowaliœmy Stowarzyszeniu Beethovenowskiemu, z którym współpracujemy od wielu lat, przygotowanie tego dzieła na tę okazję.

Uroczystym koncertem dyrygować będzie sam kompozytor. Wystšpiš soliœci: Iwona Hossa, Karolina Sikora, Anna Lubańska, Adam Zdunikowski i Piotr Nowacki. Towarzyszyć im będzie Chór Filharmonii Krakowskiej i Orkiestra Sinfonietta Cracovia. Na liczšcej tysišc miejsc widowni Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zasišdš przedstawiciele władz miasta, KUL i innych uczelni lubelskich oraz mieszkańcy Lublina.

„Siedem bram Jerozolimy" to rzeczywiœcie wyjštkowe dzieło. Krzysztof Penderecki skomponował je w 1996 roku. Konstrukcja utworu majšcego charakter oratoryjny nawišzuje do siedmiu historycznych bram prowadzšcych do Jerozolimy. Penderecki użył fragmentów Starego Testamentu zapowiadajšcych przyjœcie Mesjasza, m.in. Psalmów Dawida, Księgi Izajasza, Daniela, Ezechiela i Jeremiasza. Zgodnie z życzeniem autora fragment proroctwa Ezechiela wykonywany jest zawsze w języku narodowym publicznoœci.

Prawykonanie utworu odbyło się w Jerozolimie 9 stycznia 1997 roku z udziałem międzynarodowej obsady solistów pod dyrekcjš Lorina Maazela. Polska premiera odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie dwa miesišce póŸniej – 14 marca 1997 roku. Wystšpili soliœci scen operowych Polski oraz Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutš Kazimierza Korda.

„Siedem bram Jerozolimy" okazale rozpoczyna rok tegorocznych lubelskich wydarzeń. Na nie mniejsze zainteresowanie, jak ubiegłorocznymi 700. urodzinami miasta Lublin, w których wzięło udział 200 tysięcy mieszkańców i turystów, liczš ojcowie miasta i organizatorzy przygotowanego programu „Lublin 1918–2018. Inspiruje nas wolnoœć". Wystawa „Drogi do niepodległoœci" w Muzeum Lubelskim opowie o drodze wybijania się narodu polskiego na wolnoœć w cišgu ponad 120 lat zaborów. Plenerowy Koncert Wolnoœci w lipcu będzie muzycznš opowieœciš o wydarzeniach lubelskiego Lipca 1980 r. Widzowie usłyszš specjalnie napisane i skomponowane utwory mówišce o wydarzeniach tego okresu oraz „songi wolnoœci" – pieœni polskich i œwiatowych bardów towarzyszšce ruchom wolnoœciowym w Polsce. Interaktywna wystawa prezentowana w dwóch największych halach Targów Lublin „100 lat lubelskiego przemysłu" zaprezentuje dorobek lubelskiego przemysłu i rzemiosła.

Z kolei tegoroczna 10. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku będzie najbardziej barwna w swojej dotychczasowej historii. Odtworzy nie tylko unikalne smaki dwudziestolecia międzywojennego, ale także klimat i atmosferę międzywojennego Lublina.

Podczas dorocznego Jarmarku Jagiellońskiego, na którym znajdzie miejsce niemal 300 œredniowiecznych kupców, odbędzie się też widowisko „Zakochani w Lublinie", w którym wystšpiš m.in. Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Urszula, Jan Kondrak z Lubelskš Federacjš Bardów.

100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II także będzie obchodzone przez cały rok. Słuchaczom zostanie zaproponowany cykl debat, spotkań, publikacji, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych, które przypomnš, że uczelnia ta była wielokrotnie ostojš akademickiej wolnoœci i kształtowała polskš myœl humanistycznš. Obchody przybliżš 100-letni dorobek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem myœli œw. Jana Pawła II, wieloletniego profesora lubelskiej uczelni. Historycznym patronem obchodów będzie ks. Idzi Radziszewski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL