Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Superkomputer z Politechniki Gdańskiej

Superkomputer pomaga w badaniach wielu zespołom naukowców.
Rzeczpospolita, Tomasz Ziółkowski
Politechnika Gdańska ma jeden z najszybszych na œwiecie komputerów. Z jego pomocš można np. opracowywać modele służšce rozpoznawaniu gestów czy analizować obrazy medyczne.

To pierwszy tego typu sprzęt w Polsce.

– Wiele zespołów badawczych naszego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) zajmuje się opracowywaniem modeli sztucznych sieci neuronowych, dlatego zaistniała potrzeba zakupu wydajnego serwera obliczeniowego. W tym samym czasie firma NVIDIA ogłosiła opracowanie pierwszego osobistego superkomputera do obliczeń numerycznych. Przygotowaliœmy więc specyfikację sprzętu, który byłby nowoczesny i superwydajny, umożliwiajšcy przeprowadzenie obliczeń w cišgu kilku godzin zamiast kilku tygodni – opowiada prof. Jacek Rumiński z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

W drodze przetargu uczelnia zakupiła komputer NVIDIA DGX Station, który dostarcza najszybszš wydajnoœć w tej klasie komputerów. Ich sercem sš superwydajne karty graficzne, których zadaniem nie jest generowanie wspaniałej grafiki, lecz wykonywanie szybkich obliczeń.

– Przykładowo wykonaliœmy obliczenia modelu sztucznej sieci neuronowej do rozpoznawania obiektów z fotografii, wykorzystujšc nasz nowy komputer oraz tradycyjne urzšdzenie z bardzo dobrym procesorem. Okazało się, że nowy nabytek wyznaczył optymalny model w 13 godzin, podczas gdy komputer tradycyjny po prawie trzech dniach był wcišż na poczštku swoich obliczeń – opowiada prof. Jacek Rumiński. Uczelnia zakupiła sprzęt z Funduszu Rozwoju Wydziału ETI.

Wœród licznych dziedzin zastosowania komputera będzie budowanie modeli rozpoznawania emocji na podstawie obrazów twarzy, opracowywanie modeli interakcji człowiek–komputer poprzez automatyczne rozpoznawanie wykonywanych gestów, mowy i wiele innych.

Karty graficzne wykorzystane w nowym urzšdzeniu sš używane przede wszystkim do tak zwanego uczenia głębokiego z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. – Uczenie głębokie oznacza, że zastosujemy sieć z wieloma warstwami neuronów, a dzięki temu będziemy mogli nauczyć sieć znacznie dokładniej rozpoznawać litery – wyjaœnia prof. Rumiński.

Jego zdaniem zastosowanie uczenia głębokiego i superkomputerów w medycynie dotyczyć będzie np. rozpoznawania zmian chorobowych na obrazach medycznych, arytmii na podstawie sygnałów EKG, zmian patologicznych w obrazach preparatów histopatologicznych itp.

– Znane sš już doniesienia kolegów z Uniwersytetu Stanforda, którzy wykorzystujšc ok. 64 tys. zapisów EKG, wytrenowali model do rozpoznawania arytmii, uzyskujšc œredniš dokładnoœć lepszš niż uœredniona ocena doœwiadczonych kardiologów – tłumaczy prof. Rumiński.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL