Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Łšczenie nauki i biznesu

Gdański Starter pomoże innowatorom nawišzać współpracę z inwestorami
materiały prasowe
Już 16 listopada Gdańsk stanie się stolicš nowatorskich rozwišzań z branży morsko-logistycznej i telemedycyny.

Venture Day to wydarzenie, które od lat łšczy œwiat biznesu z naukowym. W czwartek odbędzie się jego kolejna, pišta już edycja. Podczas konferencji organizowanej przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczoœci Starter oraz Pomorski Klaster ICT Interizon startupy spotkajš się z inwestorami, a czołowi rodzimi menedżerowie porozmawiajš o wsparciu projektów naukowych i rozwoju innowacji. Jak tłumaczy nam Magdalena Smolak, kierownik działu wspierajšcego startupy w Starterze, tym razem na celownik zostanš wzięte dwie z kluczowych czterech tzw. inteligentnych specjalizacji Pomorza. – Tematem głównym będš innowacje w sektorze morskim czy opiece zdrowotnej, ale startupy, które zakwalifikowały się do Venture Day, majš projekty również z zakresu technologii dronowych czy automatyzacji procesów – wylicza Magdalena Smolak.

W wydarzeniu weŸmie udział do 25 wytypowanych startupów. Już dzień wczeœniej, 15 listopada, wezmš one udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez ekspertów firmy doradczej KPMG oraz funduszu SpeedUp Group. 16 listopada z kolei spotkajš się z inwestorami, wœród których sš m.in. Maersk, Orange czy SpeedUp.

Na Venture Day do Gdańska przyjadš przedstawiciele czołowych europejskich oœrodków morsko-logistycznych. O luksemburskich innowacjach opowie Malik Zeniti, posiadajšcy 25-letnie doœwiadczenie w branży (od 2015 r. rozwija klaster logistyczny), zaœ Inacio Golebski, który od 1982 r. pracuje w branży morskiej, realizujšc projekty w Norwegii czy Rio de Janeiro, podzieli się tajnikami pracy w różnych rejonach œwiata.

Z kolei dla zainteresowanych nowatorskimi rozwišzaniami w sektorze opieki zdrowotnej wyjštkowo ciekawy może być raport dotyczšcy wyzwań zwišzanych z innowacyjnoœciš w zakresie e-Health. Podczas œcieżki Digital Healthcare przedstawi go Sergio Ferreira – koordynator projektu Innolabs, realizowanego m.in. przez Pomorski Klaster ICT Interizon. Zaprezentowane zostanš także projekty spółek posiadajšcych przełomowe rozwišzania w zakresie Digital Healthcare, doceniane na arenie międzynarodowej.

– Venure Day to okazja do spotkania w międzynarodowym gronie i rozmowy o obecnych relacjach polskiego œrodowiska naukowego z biznesem. Startupy i inwestorzy będš mieli sporo szans na wymianę kontaktów i nawišzania współpracy. Œrodowisko naukowe wcišż ma problem z komercjalizacjš swoich projektów, dlatego wydarzenia takie jak Venture Day sš niezwykle potrzebne – komentuje Magdalena Smolak ze Startera.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczoœci Starter to 11-tysięczna społecznoœć, którš łšczy idea przedsiębiorczoœci. Z wielofunkcyjnej przestrzeni inkubatora skorzystało już ponad 500 startupów, a ponad 70 firm wynajęło przestrzeń na warunkach komercyjnych. Starter odpowiada za projekty edukacyjne i wspierajšce biznes, takie jak: Startup Contest (organizowany wraz z infoShare), Clipster (tworzony wraz z Alfabeat), Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Lekcje Przedsiębiorczoœci czy „Go Creative. Biznes na Start". W tym miejscu pierwsze kroki stawiały znane rodzime startupy: SentiOne, Everytap, Quantum Lab czy Let's Deliver.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczoœci Starter prowadzony jest i finansowany przez Gdańskš Fundację Przedsiębiorczoœci.

Venture Day odbędzie się na Stadionie Energa Gdańsk. Partnerem konferencji jest Miasto Gdańsk.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL