Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Absolwenci uniwersytetów z Trójmiasta z łatwościš znajdujš pracę na Pomorzu

Do niedawna znaczna częœć absolwentów trójmiejskich uczelni szukała pracy i możliwoœci rozwoju kariery w innych regionach kraju – wyjeżdżali do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia.

Jednak boom na rynku nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) pobudzany przez napływ dużych zagranicznych inwestorów, których przycišga dobre zaplecze akademickie regionu, sprawił, że ostatnio to pracodawcy z Trójmiasta coraz częœciej starajš się œcišgnšć pracowników z innych oœrodków.

– Jest to spowodowane œwietnš koniunkturš, licznymi inwestycjami, przede wszystkim zagranicznych podmiotów sektora usług dla biznesu, które w ostatnich latach stworzyły tysišce nowych miejsc pracy - ocenia Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres.

W krajowej czołówce

Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Trójmiasto jest już w œcisłej krajowej czołówce pod względem liczby centrów BSS. Na koniec ub. roku w Gdańsku, Gdyni i Sopocie działały już 104 takie oœrodki. Połowa z nich to centra usług IT, które stały się jednš z głównych specjalnoœci Trójmiasta, obok centrów badawczo-rozwojowych znanych firm.

Już ponad 2 tys. osób zatrudnia Intel Technology Poland, największe w Europie centrum R&D Intela, które niedawno uruchomiło pierwszy w Polsce program stypendialny dla studentek kierunków technicznych „Nowe technologie dla dziewczyn".

Młode talenty œcišga też do swojego Centrum Rozwoju Technologii Amazon, który w Gdańsku ma główny oddział R&D firmy na Europę – rozwijany na bazie przejętej w 2013 r. spółki Ivona Software. Zaawansowane usługi finansowe chce zaœ rozwijać State Street Bank Polska, który wiosnš br. oficjalnie otworzył w Gdańsku swoje drugie w Polsce centrum. – Giganci œcišgajš do Trójmiasta – podkreœla lokalny deweloper powierzchni biurowych Torus, który właœnie wystartował z dużš kampaniš marketingowš promujšcš atuty aglomeracji.

Renata Szostak, dyrektor ds. HR w State Street Bank podkreœla, że Trójmiasto jest postrzegane jako zrównoważony, stabilnie rosnšcy rynek, który stwarza bezpieczne warunki rozwoju w długiej perspektywie. Jak dodaje, przy wyborze Gdańska kluczowe znaczenie miały dostępnoœć wykwalifikowanej kadry, bliskoœć renomowanych, wyższych uczelni skłonnych do współpracy z inwestorem, najwyższa jakoœć powierzchni biurowej oraz rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (połšczenia z biurami w Europie) oraz jakoœć życia.

– Opinie naszych pracowników, w tym prawie stu osób, które zdecydowały się na relokację do Gdańska z Krakowa, potwierdzajš, że w Trójmieœcie dobrze się żyje – dodaje Szostak.

W raporcie firmy rekrutacyjnej Antal Gdańsk znalazł się na trzecim miejscu wœród miast najatrakcyjniejszych do relokacji dla specjalistów i menedżerów (po Wrocławiu i Warszawie), wskazany przez 41 proc. badanych. Wysoko – na szóstym miejscu uplasowała się Gdynia (28 proc. głosów).

Autobusem na targi

Powiększa się też oferta targów pracy. Ok. 70 pracodawców weŸmie wkrótce udział w Akademickich Targach Pracy, które organizujš wspólnie największe uczelnie Trójmiasta. Z kolei 80 pracodawców zaprezentuje oferty pracy i staży na targach pracy Absolvent Talent Days, które w Gdańsku odbędš się tej jesieni po raz trzeci. Do studentów i absolwentów kierunków informatycznych uderzajš z kolei kolei firmy uczestniczšce w V Dniu Kariery i rozwoju w branży IT - Future3, który zapewnia nawet bezpłatny transport dla uczestników z okolicznych miast.

Roœnie też oferta programów wspierajšcych wejœcie absolwentów i studentów ostatnich lat na rynek pracy. W takie programy inwestuje np. Urzšd Miasta Gdańska, gdzie najważniejszym i najdłużej realizowanym projektem jest Wakacyjny Staż. Ma on pomagać studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętnoœci, a firmom – w dotarciu nowych pracowników. Do tegorocznej 14. już edycji programu zgłosiło się 86 firm, które ufundowały 378 miejsc stażowych (ubiegało się o nie prawie 1,3 tys. osób). Łšcznie we wszystkich edycjach Wakacyjnego Stażu udział wzięło 777 firm, które ufundowały 3,6 tys. płatnych staży.

Od jesieni 2015 r. ofertę wakacyjnych staży uzupełnia nowy projekt miasta – Wypracuj Przyszłoœć. To program płatnych staży całorocznych, nie tylko dla studentów i absolwentów, ale również dla uczniów ostatnich klas techników, który właœnie rozpoczyna drugš edycję.

Gdańsk promuje też przedsiębiorczoœć młodych poprzez założonš z myœlš o absolwentach wyższych uczelni Akademię Gdańskiego Przedsiębiorcy - Stud(n)ia Przedsiębiorczoœci. Oferuje ona bezpłatne szkolenia dla studentów gdańskich uczelni oraz osób planujšcych biznes na terenie miasta. – Szkolenia pomagajš zaplanować karierę zawodowš oraz przygotowujš do założenia i prowadzenia własnej firmy – wyjaœnia Przemysław Rot, kierownik Referatu Promocji Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, dodajšc, że dotychczas w projekcie udział wzięło ponad 8,5 tys. osób.

Opinia

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

Z satysfakcjš stwierdzam niesłabnšce zainteresowanie Gdańskiem ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych. Jest to w dużej mierze zasługa naszego zaplecza akademickiego, które kształci kadry zatrudniane na lokalnym rynku pracy.

W tym roku na tutejszych uczelniach rok akademicki rozpoczęło ponad 90 tys. studentów różnych specjalnoœci. Z naszej strony dokładamy starań, aby studentom i absolwentom naszych uczelni zapewnić możliwie jak najlepszy start w dorosłe życie, a poza tym zaspokoić stale rosnšce potrzeby pracodawców.

Podejmujemy także w porozumieniu z uczelniami i œrodowiskiem biznesowym działania majšce na celu profilowanie edukacji pod kštem potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Takim kierunkiem sš m.in. technologie kosmiczne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL