Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Rozwój na wsi możliwy dzięki środkom unijnym

Poprawa infrastruktury oœrodka rekreacyjno-sportowego, miejsce opieki dla osób starszych i budowa placu zabaw – dzięki takim projektom rozwinš się w Zachodniopomorskiem obszary wiejskie.

Dziewięciu beneficjentów otrzymało właœnie dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy podpisał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Dzięki unijnym œrodkom w Niemierzynie (gm. Œwidwin) odbudowany zostanie przedwojenny budynek, który spalił się w 2015 r. Nazywany był Domem œw. Mikołaja, odbywały się tam jarmarki œwišteczne, wigilie firmowe czy wspólne kolędowania. Mieszkańcy miejscowoœci odzyskajš miejsce, w którym będš mogli rozwijać swoje umiejętnoœci i pasje.

Modernizację przejdzie ul. Mickiewicza w Maszewie, zlokalizowana w historycznej częœci miasta – przy murach obronnych. Przebudowa ma zwiększyć komfort jazdy oraz ułatwić ruch pieszych. Dzięki temu będš mogli szybciej dotrzeć do koœcioła, urzędu miasta czy innych obiektów zlokalizowanych w pobliżu.

Na terenie gminy Resko powstanie natomiast hodowla psów. Pola Litwin, właœcicielka, będzie tam hodowała owczarki szwajcarskie – rasowe psy z rodowodem. Sš to psy wszechstronnie użytkowe, sprawdzajšce się w roli towarzyszšcego psa rodzinnego, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Nowe miejsce służšce rekreacji oraz bezpiecznej i kreatywnej zabawie powstanie w Łobzie. Oprócz huœtawek, karuzeli i innych przedmiotów do zabawy na terenie oœwietlonego placu zabaw znajdzie się również altana z ławeczkami. – W naszej miejscowoœci jest bardzo mało placów zabaw, więc ten, który powstanie na terenie szkoły nr 1, jest na wagę złota. Będš z niego korzystać nie tylko uczniowie placówki, ale także wszystkie dzieci mieszkajšce w Łobzie. Zostanie on połšczony z boiskiem, dzięki czemu powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy z wiatš i miejscem na ognisko – zapowiada prezes zarzšdu stowarzyszenia „Jedynka naszych marzeń" Agnieszka Buksa.

Suszenie drewna w każdej postaci, m.in. elementów konstrukcyjnych, bali pozyskanych w lesie, drewna kominkowego lub palet będzie się odbywało w Żelmowie (gm. Radowo Małe). Wsparcie z PROW umożliwi Ewelinie Pakiele zakup aerodynamicznej, kontenerowej suszarni do drewna i otwarcie działalnoœci gospodarczej.

Z kolei w Cedyni dofinansowany zostanie stary basen, wybudowany jeszcze przed wybuchem II wojny œwiatowej, który przez lata uległ degradacji. Dzięki unijnym œrodkom możliwa będzie modernizacja ogrodzenia, a także budowa drewnianej, zadaszonej wiaty, w której zlokalizowane zostanš trzy przebieralnie oraz pomieszczenie dla ratownika.

– Chcielibyœmy zwrócić uwagę turystów i mieszkańców na nasze bogactwo przyrodnicze i historyczne. Chcemy temu miejscu przywrócić dawnš œwietnoœć – mówi burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz.

Renowację i konserwację œcian oraz dachu wieży przejdzie koœciół filialny pw. Œwiętej Trójcy w Rydzewie. Budynek pochodzi z XV w. i jest najcenniejszym obiektem na terenie gminy i powiatu Drawsko Pomorskie. Dzięki wykonanym pracom zostanie zachowana i utrwalona substancja zabytku, co zabezpieczy koœciół przed dalszš degradacjš i zniszczeniem.

Gry, zajęcia ruchowe i gimnastyczne oferować będš Sielskie Siódemki w Łowiczu Wałeckim (gm. Mirosławiec). Dzięki przystosowaniu i wyposażeniu istniejšcego obiektu możliwe będzie utworzenie tam dziennej opieki nad osobami starszymi.

Dzięki pienišdzom z PROW Bar Bistro ze Starego Drawska, oprócz oferty kulinarnej, w której znajdujš się m.in. ryby słodkowodne w zalewie octowej i pomidorowej, zaoferuje także usługi hotelowe. Pokoje goœcinne oraz nowe miejsca pracy powstanš w wyniku przebudowy budynku, w którym mieœci się bar.

– Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę dobrych, solidnych wykonawców, potrzebnych do szybkiej realizacji inwestycji, które będš służyć zarówno lokalnej społecznoœci, jak i turystom – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL