Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Udany pierwszy Społecznik

Programem Społecznik został podsumowany podczas grudniowej gali
materiały prasowe
Warsztaty dla młodzieży, œwięto ulicy, przytulanki dla wczeœniaków czy spływy kajakowe – takie imprezy zorganizowali w tym roku społecznicy dzięki mikorodotacjom samorzšdu województwa.

Samorzšd województwa w tym roku ruszył z programem Społecznik. Jego celem był rozwój i pobudzenie aktywnoœci społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz organizacji pozarzšdowych z regionu. W tym roku urzšd marszałkowski przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł, które zostanš wydane na 515 projektów, a w przyszłym roku do podziału będzie aż 4 mln zł.

– Zadawałem sobie pytanie, czy wraz z tym, jak bogacimy się, jesteœmy lepszym społeczeństwem, lepiej rozumiejšcš się wspólnotš? Sš rankingi, które mierzš zaufanie społeczne i trzeba powiedzieć wprost, nie jest dobrze z kapitałem społecznym w Polsce. Nie jest dobrze z zaufaniem do siebie – twierdzi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Zauważa, że kraje skandynawskie, które majš wysoki poziom kapitału społecznego, sš uznawane za najszczęœliwsze. – My postanowiliœmy więc pomóc szczęœciu i tak powstał program Społecznik – wspomina marszałek Geblewicz.

Urzędnicy, aby zachęcić mieszkańców do działania na rzecz innych, zdecydowali się przyznawać na ten cel mikorodotacje w kwocie do 3 tys. zł. – Aby starać się o wsparcie, wystarczyło stworzyć grupę formalnš składajšcš się z trzech pełnoletnich mieszkańców regionu, a także zapewnić sobie opiekę organizacji pozarzšdowej, która mogła formalnie sięgnšć po œrodki – tłumaczy Marek Mucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Mikrodotacje otrzymało m.in. Stowarzyszenie Refugees Szczecin, które wsparcie ukierunkowało na zachodniopomorskš młodzież. Zorganizowało ono w szczecińskich liceach warsztaty dotyczšce migracji, ich przyczyn czy mechanizmów prowadzšcych do społecznego wykluczenia. Projekt stowarzyszenia „Nikt nie jest nielegalny" został uznany za najlepszy ze zrealizowanych w subregionie obejmujšcym Szczecin i powiat policki podczas grudniowej gali podsumowujšcej Społecznika.

Urzędnicy docenili też inicjatywę Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Tradycja z Bełcznej pod Łobzem, które przygotowało „Hydrozagadkę w szuwarach", czyli rajd kajakowo-pieszy na orientację. Uznano, że to najlepszy projekt realizowany na terenie Œwinoujœcia i w powiatach goleniowskim, gryfickim, kamieńskim i łobeskim. Dzięki wsparciu Społecznika w Czaplinku w ramach projektu „Ulica jak malowana" powstał m.in. mural, ogrodzono lokalny skwer, stworzono wystawę. Pomysłodawcš było Stowarzyszenie To Tu – Akademia Twórczych Umiejętnoœci, które także wyróżniono podczas grudniowej gali jako najlepszy projekt realizowany na obszarze powiatów białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, œwidwińskiego i wałeckiego.

Uznanie urzędników zyskało też Darłowskie Centrum Wolontariatu i tworzone podczas specjalnych warsztatów przytulanki – „Oœmiorniczki". – Sš one robione z myœlš o wczeœniakach i ich naturalnej potrzebie łapania za pępowinę. Dzięki mackom oœmiorniczek maluchy czuły się bezpieczniej i były spokojniejsze, a także nie wyrywały przewodów czy rurek – opowiada Marek Mucha. Ten projekt był najlepszy na obszarze Koszalina oraz powiatów szczecineckiego i sławieńskiego. Z kolei Stowarzyszenie Lotnicze Stratus Chojna doceniono za zorganizowanie „Rodzinnego pikniku paralotniowego". To najlepiej oceniony z projektów w ostatnim z subregionów obejmujšcym powiaty gryfiński, myœliborski, pyrzycki i stargardzki. – Zwycięzcy otrzymali czeki o wartoœci 3 tys. zł, a do pomysłodawców wyróżnionych projektów trafiły karnety do instytucji kultury.

Urzędnicy już zapowiedzieli, że w 2018 roku budżet programu „Społecznik" wyniesie 4 mln zł i ponownie będzie realizowany w formie regrantingu, ale tym razem w dwóch formach. Pierwszy filar to kontynuacja mikrodotacji do 3 tys. zł na realizację drobnych inicjatyw. A drugi filar to forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy powiatów, jak i całego regionu będš mogli w głosowaniu wybrać najlepszš inicjatywę obywatelskš do 10 tys. zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL