Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Koszalin testuje dowody osobiste przez smartfona

Pilotażowy program mDokument ruszył również w Łodzi, Ełku i Nowym Wiœniczu
Fotolia
Od 11 maja mieszkańcy Koszalina i trzech innych miast, dzięki programowi mDokument, nie muszš już zabierać dowodu, by załatwić sprawę w urzędzie.

Najnowszy projekt Ministerstwa Cyfryzacji to usługa, dzięki której obywatele będš mogli w kontaktach z administracjš użyć telefonu komórkowego zamiast tradycyjnego dowodu osobistego. Dane pozostajš jednak bezpieczne w rejestrach państwowych – na komórkę przychodzi jedynie SMS z kodem potrzebnym do skorzystania z dokumentu. Potrzebne jest jednak wczeœniejsze założenie profilu zaufanego i rejestracja numeru na portalu obywatel.gov.pl.

Pilotaż wdrożenia mDokumentów rozpoczšł się dokładnie o godz. 12 11 maja br. Urzšd Miejski w Koszalinie przygotował 14 specjalnie oznakowanych stanowisk, na których można było sprawdzić funkcjonowanie mDowodu Osobistego.

– Trzeba przyznać, że już w pierwszym dniu pilotażu zainteresowanie nowš usługš było doœć duże – mówi Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Do końca pracy urzędu 16 maja wyraziło je 70 osób. Wiele z nich pytało o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i myœlało, że w telefonie widać będzie ich dowód osobisty. Po krótkiej rozmowie z pracownikami urzędu obawy te zostały rozwiane – dodaje prezydent.

Pilotaż programu uruchomiono także w Łodzi, Ełku i Nowym Wiœniczu. Ma on na celu sprawdzenie, jak mDokumenty zadziałajš w praktyce w różnych œrodowiskach. Ministerstwo Cyfryzacji chce zebrać uwagi i opinie, by uwzględnić je w ostatecznej, ogólnopolskiej wersji.

To, że Ministerstwo Cyfryzacji wytypowało Koszalin do pilotażu, nie jest przypadkiem. Od wielu lat miasto współpracuje z ministerstwem w zakresie cyfryzacji, czego przykładem sš m.in. hotspoty czy rozwój sieci œwiatłowodowej.

Koszalin jako jedna z pierwszych miejscowoœci w Polsce potwierdzała profil zaufany. – Obecny pilotaż to nie tylko możliwoœć zapoznania się przez mieszkańców z najnowoczeœniejszymi rozwišzaniami, ale także wniesienia naszych uwag i doœwiadczeń do tworzonego systemu – podkreœla Piotr Jedliński. – Nie jest prawdš, że korzystajš z niego tylko młodzi ludzie. Zaproponowane rozwišzania dotyczš również mieszkańców z różnych grup wiekowych. Udział w pilotażu nie zależy od wieku, raczej od ciekawoœci œwiata, chęci skorzystania z innowacji, wygodnych i bezpiecznych rozwišzań.

Nie ma jednak obowišzku korzystania z mDowodu – kto chce, nadal może się posługiwać plastikowš wersjš. Jeœli pilotaż się powiedzie, program zostanie rozszerzony na cały kraj, a także na inne dokumenty – przede wszystkim zwišzane z prowadzeniem pojazdu. MC planuje też w przyszłoœci umożliwić korzystanie z mDokumentów w kontaktach z policjš, a póŸniej – nawet z podmiotami prywatnymi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL