Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Wesprš chorych paliatywnie

Specjalizację za medycyny paliatywnej ma w Polsce tylko 450 lekarzy
Fotolia
9,3 mln zł z regionalnego programu operacyjnego wesprze zachodniopomorskie hospicja.

Trzynaœcie nowych łóżek, dwa pokoje rodzinne, w których najbliżsi będš mogli towarzyszyć pacjentowi przez całš dobę, i szeœć izolatek powstanie w Hospicjum im. œw. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, dzięki czemu w placówce będzie mogło przebywać nawet 28 pacjentów.

Dziœ w budynku przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego leczonych jest maksymalnie 15 pacjentów, od 45 do 50 korzysta z hospicjum domowego, a chorzy czekajš na miejsce nawet dwa tygodnie. Jak przyznaje wiceprezes zarzšdu koszalińskiego hospicjum Krzysztof Plewa, to bardzo dużo. Dzięki rozbudowie czas oczekiwania na miejsce znacznie się skróci.

Dziœ placówka mieœci się w dwóch budynkach – wypożyczalnia sprzętu w tym przy ul. Kasprowicza. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego budynek przy Zdobywców Wału Pomorskiego zostanie rozbudowany, a sale pacjentów, biura i wypożyczalnia wreszcie będš w jednym miejscu.

Krzysztof Plewa wyjaœnił, że fundusze zostanš przeznaczone także na wyposażenie budynku w sprzęt medyczny, wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i powstanie punktu aptecznego.

1,3-milionowa dotacja z regionalnego programu operacyjnego dla Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Czesława Domina w Darłowie pozwoli zwiększyć liczbę łóżek z 20 do 22. Dzięki remontowi, który rozpocznie się w lipcu, powstanie sala dziennego pobytu, pomieszczenia rehabilitacyjne i gospodarcze. Dzięki rozbudowie w cišgu godziny będš mogły być rehabilitowane trzy osoby.

Blisko 4 mln zł wesprš budowę nowego hospicjum w Tanowie koło Polic. Prace, rozpoczęte jeszcze w 2015 r., majš znacznie przyspieszyć. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów œrodki planuje przeznaczyć na remont budynku mieszkalnego z 19 łóżkami dla pacjentów, zapleczem medycznym, kuchennym i sanitarnym.

Zachodniopomorskie plasowało się do tej pory na szarym końcu pod względem liczby łóżek hospicyjnych na 100 tys. mieszkańców – było ich zaledwie trzy, podczas gdy np. Małopolska może się pochwalić œrednio dziewięcioma łóżkami. Œrednia polska to szeœć, a Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (European Association for Palliative Care, EAPC) stoi na stanowisku, że opieka paliatywna powinna zapewniać od oœmiu do dziesięciu łóżek na 100 tys. mieszkańców. Zwłaszcza że zapotrzebowanie na opiekę paliatywnš będzie rosło, bo społeczeństwo się starzeje. Dziœ w Polsce umiera ok. 380 tys. osób rocznie, z czego ok. 320 tys. na choroby przewlekłe, a ok. 95 tys. z powodu nowotworów.

Polskim problemem jest brak kadry medycznej – dziœ specjalizację z medycyny paliatywnej ma tylko 450 lekarzy i około 800 pielęgniarek. Jeszcze większym problemem jest niedofinansowanie, z jakim hospicja borykajš się od dawna. Przez wiele lat Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywał zaledwie połowę wydatków placówek na opiekę nad chorymi. Za osobodzień w hospicjum Fundusz płacił zaledwie 215 zł, podczas gdy szpitalne oddziały chorób wewnętrznych za takš opiekę dostawały ponad 400 zł.

Sytuację hospicjów poprawiło podniesienie 1 stycznia tego roku taryf na wykonywane w nich œwiadczenia zdrowotne. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) podniosła minimalnš stawkę za osobodzień w hospicjum stacjonarnym do 405 zł. Na rok 2017 na hospicja zabezpieczono w budżecie NFZ ponad 626 mln zł, o blisko 36 proc. więcej niż w roku poprzednim, kiedy Fundusz przeznaczył na nie 461 mln zł.

Dotychczas hospicja były nie tylko niedofinansowane, ale i przepełnione. Niskie stawki nie zachęcały do otwierania nowych oœrodków, a na miejsce pacjenci czekali nawet cztery miesišce. Œrodków na funkcjonowanie hospicjów szukano w innych Ÿródłach. Posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili poprawkę do ustawy o działalnoœci leczniczej dajšcš wojewodom możliwoœć dofinansowania hospicjów z rezerwy celowej. Przypomnieli sytuację sprzed dwóch lat, kiedy podczas prac nad budżetem na 2016 rok zabezpieczono œrodki na hospicja w Łodzi.

Pienišdze nigdy jednak do niech nie trafiły, bo zabrakło podstawy prawnej do ich przekazania. Poprawkę skrytykowali posłowie partii rzšdzšcej, a wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz tłumaczył, że widzi w niej elementy zaburzajšce ład ustawy o działalnoœci leczniczej. – Uważamy, że dodatkowe œrodki powinny być przekazywane raczej na otwieranie nowych hospicjów, a nie na modernizowanie tych, które istniejš – przekonywał.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL