Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Biznes w zabytkowym dworcu

Przebudowa i rozbudowa dworca pochłonie łšcznie 9,1 mln zł.
materiały
W przyszłym roku w Gogolinie będzie nowoczesne centrum przesiadkowe. Realizacja projektu jest możliwa m.in. dzięki dotacjom unijnym.

Centrum przesiadkowe to częœć projektu „Centrum inicjatyw społecznych i kulturalnych wraz ze strefš biznesu".

– Program wykazał szczególne potrzeby w zakresie rozwoju i inicjowania przedsiębiorczoœci w mieœcie – tłumaczy Krzysztof Długosz, wiceburmistrz Gogolina.

Podkreœla, że inwestycja jest położona na terenie objętym rewitalizacjš, który cechuje się większš koncentrację negatywnych tendencji, ale też dużym potencjałem zmiany sytuacji w Gogolinie.

Centrum Przesiadkowe będzie się znajdować w budynku istniejšcego dworca, który miasto przejęło nieodpłatnie od PKP w listopadzie 2014 r. wraz z 0,5-ha działkš.

To obiekt wzniesiony pod koniec XIX w. o powierzchni użytkowej niespełna 1,3 tys. mkw. – Wykorzystywane było zaledwie 30 proc. tej powierzchni do obsługi podróżnych oraz na dwa mieszkania byłych pracowników PKP. Im zapewniliœmy inne lokale – mówi burmistrz Długosz.

Budowa centrum ruszyła jesieniš ub.r.

– Projekt polega na przebudowie i rozbudowie budynku dworca położonego przy jednej z głównych tras komunikacyjnych w regionie – mówi burmistrz Długosz.

Dodaje, że budynek zyska nowoczesny charakter, ale będzie nawišzywał do historycznej formy obiektu ustalonej na podstawie zachowanych fotografii. Wyburzony został fragmentu dobudowanej w latach 60. poczekalni, co pozwoli na wyeksponowanie reprezentacyjnego frontonu. Częœciowo zostanš też odtworzone dawne elementy architektoniczne.

W wielofunkcyjnym holu znajdš się: poczekalnia, kasy i punkt informacji turystycznej oraz toalety. Jak podkreœlajš władze Gogolina, zadaniem centrum przesiadkowego będzie integracja różnych œrodków transportu publicznego – zwłaszcza kolejowego z samochodowym. Już wyznaczono œcieżkę rowerowš, co umożliwi połšczenie centrum ze œcieżkš w Krapkowicach.

Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanš parkingi rowerowe i samochodowe. Będš zatoki autobusowe, parkingi dla taksówek, „park & ride" i „bike & ride". W drugim segmencie budynku będzie się mieœcić gminna biblioteka. Zajmie blisko 500 mkw. A w trzecim segmencie powstanie strefa biznesu. Będš tam pomieszczenia dla stowarzyszeń, klubu seniora oraz strefa biznesu.

– Strefa biznesu to atrakcyjne pomieszczenia pod klucz, przeznaczone pod wynajem na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców zakładajšcych lub prowadzšcych działalnoœć z terenu gminy i województwa opolskiego – mówi burmistrz Długosz. Podkreœla, że dzięki koncentracji różnych usług społecznych, kulturalnych i gospodarczych strefa może pełnić rolę centrum kreatywnoœci w mieœcie.

Prace majš się zakończyć się zakończyć we wrzeœniu 2018 r. Całkowity koszt to 9,1 mln zł, z czego ponad 4 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W maju Urzšd Marszałkowski w ramach RPO rozstrzygnšł konkurs na projekty zwišzane z poprawš œrodowiska, przyznajšc na nie ponad 153,9 mln zł. Trafiły na realizację tzw. strategii gospodarki niskoemisyjnej w miastach – m.in. zakup autobusów, budowę œcieżek rowerowych, przebudowę dróg i modernizację sieci ciepłowniczych. Dzięki dotacjom ma zostać m.in. zmodernizowanych czy wybudowanych 16 dworców lub miejsc typu „parkuj i jedŸ".

– Centra przesiadkowe były elementami większych projektów zwišzanych z poprawš œrodowiska – tłumaczy Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka województwa opolskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL