Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Oktoberfest i Święto Dzielnic w stolicy regionu

W Opolu szykuje się œwięto piwa.
Fotolia
Podczas jednego weekendu na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika w Opolu odbędš się dwa duże festyny. Jednym z nich jest Œwięto Piwa, a drugim Festiwal Dzielnic.

Opolskie Œwięto Piwa jest organizowane już po raz trzeci. – Przyjęło się w naszym mieœcie, to taki nasz Oktoberfest – mówi Piotr Letachowicz z biura prasowego opolskiego ratusza.

Tegoroczna edycja zaczyna się w pištek 29 wrzeœnia na opolskim Rynku i potrwa do niedzieli 1 paŸdziernika. Będš koncerty, konkursy, ale motywem przewodnim jak co roku będzie złocisty trunek. Impreza ruszy już o godz. 16, póŸniej prezydent Opola Arkadiusz Wiœniewski odszpuntuje beczkę piwa i tym samym oficjalnie rozpocznie imprezę.

Będzie wiele koncertów, np. orkiestry dętej BlaskKapelle i Krzysztofa NiedŸwiedzkiego z zespołem, a także stand-up Marcina Zbigniewa Wojciecha i Grzegorza Halamy.

W sobotę impreza zacznie się o godz. 14 pokazem piwowarów domowych. Będš konkursy z nagrodami, pokazy lokalnych drużyn. O godz. 18 zacznie się koncert zespołu Rebelianci, a o godz. 20 gwiazdy wieczoru – Golden Life.

W niedzielę o godz 13 pokaz tańca argentyńskiego, koncerty zespołu Iwan Iwanilia i Balkan Spirit Projekt. Organizatorzy zapowiadajš też kolejne konkursy, pokazy browarnicze, prezentacje lokalnych grup działania. Podczas całej imprezy będzie można spróbować różnych rodzajów piw czy lokalnej kuchni z restauracji Na Rynku. Œwięto Piwa zakończy się w niedzielę o godz. 20. Także w niedzielę na pl. Wolnoœci odbędzie się Festiwal Dzielnic. – Przedstawiana będzie różnorodnoœć Opola, które składa się m.in. z dzielnic typowo rolniczych, przemysłowych, małych i dużych osiedli – wylicza Piotr Letachowicz. Przypomina, że w dzielnicach działajš kluby sportowe, artystyczne, kluby seniorów, œwietlice œrodowiskowe, szkoły i przedszkola oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

– Podczas tej imprezy miasto w swojej różnorodnoœci integruje się, bawi, dzielnice prezentujš swoje osišgnięcia, niepowtarzalnoœć. Festiwal Dzielnic daje możliwoœć zwiedzania każdej z tych dzielnic w jednym miejscu i czasie – mówi Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.

Atrakcjš będzie konkurs z nagrodami „Znamy nasze dzielnice". Na zakończenie organizatorzy przewidzieli słodki poczęstunek.

Festiwal Dzielnic odbywa się trzy tygodnie przed wyborami do nich. W Opolu jest 29 dzielnic, w których będš 15-osobowe rady. Do 22 wrzeœnia mieszkańcy mogš zgłaszać kandydatury. Do minionego poniedziałku zarejestrowało się 89 kandydatów.

– Rady Dzielnic działajš przede wszystkim w interesie mieszkańców, których reprezentujš. Sš też cennym organem doradczym prezydenta. Jako że sš blisko mieszkańców, najlepiej wiedzš, jakie potrzeby sš aktualnie najważniejsze – tłumaczy Piechowicz-Witoń.

Do do dyspozycji rad dzielnic jest budżet inwestycyjny 100 tys. zł dla każdej z nich, a poza tym każda może otrzymać 20–40 tys. zł na działania dodatkowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL