Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Historyczny i histeryczny szał

Piotr Mazurkiewicz
Fotorzepa / Waniek Ryszard
W Polsce na fali mody na podkreœlanie patriotyzmu i historycznego dziedzictwa oraz sięganie do korzeni na szerokš skalę modernizuje się historyczne budowle.

Na pierwszy rzut oka wyglšda to na pozytywny trend, ponieważ często po wielu dekadach bezczynnoœci w końcu ktoœ zabiera się do odnawiania zniszczonych budynków. Tylko pojawia się pytanie, na ile sš to faktycznie historyczne budynki, a na ile obecnie obserwujemy efekty wykoœlawionej wyobraŸni budowniczych sprzed chociażby 100 lat. Zazwyczaj wówczas nie podchodzono do renowacji zbyt konserwatywnie, a wręcz przebudowywano budynki zgodnie z aktualnie obowišzujšcymi modami i trendami.

Jak podaje samorzšd, zamek w Kędzierzynie-KoŸlu czeka gruntowny lifting, zabytkowe piwnice majš mieć przywrócony historyczny wyglšd. Prace zakładajš także zagospodarowanie dziedzińca i utworzenie nowej powierzchni dla celów ekspozycji zbiorów Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Zamek ma korzenie sięgajšce XII wieku, jednak to, co widzimy teraz, pochodzi oczywiœcie ze znacznie póŸniejszego okresu. Wieża jest po prostu stylizowana na starš budowlę, a budynek, na którego dziedzińcu długo mieœcił się plac targowy, jest mieszankš stylów. Ziemiami tymi rzšdzili choćby Habsburgowie, którzy wówczas zamek przebudowali, dokładajšc nowe częœci.

Pytanie, jaki styl obecnie przyjšć za dominujšcy i zgodnie z którym przeprowadzić prace. To niestety podstawowe problemy, z jaki muszš zmagać się ekipy przeprowadzajšce podobne prace. Jednak presja społeczna na przywracanie dziedzictwa historycznego jest na tyle duża, że prowadzone sš nawet bardzo ryzykowne wizerunkowo projekty.

Całe szczęœcie ten w Kędzierzynie-KoŸlu jest doœć mały i nie zakłada kompleksowej odbudowy zamku. Czegoœ, na co zdecydowano się choćby w Poznaniu z odbudowanym Zamkiem Królewskim. Dzisiaj ma on tyle samo zwolenników, co i zdeklarowanych przeciwników, obrzucajšcych budynek coraz to nowymi inwektywami.

Również w Warszawie powraca co jakiœ czas plan zbudowania na nowo Pałacu Saskiego. Zresztš odbudowa Zamku Królewskiego w latach 70. też budziła ogromne kontrowersje. Na ile mamy wówczas do czynienia z makietš, a na ile z faktycznie historycznym budynkiem? Oby jak najrzadziej dochodziło do zmiany charakteru budynków, nawet za cenę domniemanego prestiżu i pocztówkowych plenerów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL