Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Nyski szpital wchodzi do sieci

Dzięki nowemu systemowi mieszkańcy mogš zarejestrować się do lekarza czy sprawdzić termin przyjęcia do szpitala.
AdobeStock
Mieszkańcy będš z dowolnego miejsca mogli zarejestrować się w przychodniach czy szpitalu, sprawdzić wyniki badań. Wystarczy dostęp do sieci. W mieœcie rusza system e-usług medycznych.

Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne, które przekazał opolski Urzšd Marszałkowski, wynosi 940,5 tys. zł. W pierwszym tygodniu stycznia umowę podpisały władze regionu i kierownictw nyskiego szpitala.

– Informatyzacja szpitali w województwie opolskim trwa od kilku lat. Lekarze i pielęgniarki majš doœwiadczenie zwišzane z elektronicznym obiegiem dokumentów. W kilka sekund w trakcie badania specjalista ma dostęp do całej historii leczenia i innych wyników badań – mówił przy podpisaniu umowy Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego odpowiedzialny za służbę zdrowia.

To, co funkcjonuje już od dawna w prywatnych grupach medycznych czy dużych szpitalach publicznych, teraz wkracza do powiatów i mniejszych mast. Norbert Krajczy, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, cytowany przez portal samorzšdowy podkreœlał, że jest to kolejna z inwestycji, które usprawniajš służbę zdrowia w województwie opolskim.

– Chcemy, aby nasi pacjenci mogli się rejestrować elektronicznie. Mamy podpisane umowy z innymi przychodniami, dzięki czemu pacjenci dostanš wglšd do wyników, które będš przygotowane przez te przychodnie. Każdy pacjent otrzyma login, dzięki któremu skorzysta z e-usług. Będzie nie tylko się rejestrował, sprawdzał wyniki, ale też otrzymywał powiadomienia, na przykład o możliwoœci szybszego skorzystania z konsultacji u lekarza specjalisty. W systemie znajdš się również szpitale w Korfantowie i Głuchołazach – dodał Norbert Krajczy.

Tym, czego potrzebujš mieszkańcy Nysy, Głuchołazów i Korfantowa, by swobodnie korzystać z nowych rozwišzań jest laptop, komputer stacjonarny czy smartfon. Siedzšc na ławce w parku czy w domu przed telewizorem zarejestrujš się do lekarza czy sprawdzš termin przyjęcia do szpitala.

Z drugiej strony łšcza medycy sprawdzš historię leczenia, będš mogli zlecić badania czy konsultować się online z innymi lekarzami. Specjalistyczne oprogramowanie zostanie uruchomione w izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach lekarskich i zabiegowych, przychodniach i ambulatoriach szpitalnych.

Co ważne, do systemu zostanie też podłšczona szpitalna apteka, a także częœć administracyjna szpitala. Pozwoli to mieszkańcom zdalnie zamawiać leki i regulować sprawy papierkowe.

Wszystko to nie oznacza, że starsi mieszkańcy niepotrafišcy obsługiwać komputerów, zostanš nagle pozbawieni dostępu do leczenia. Dla nich pozostanie tradycyjna rejestracja, ale obsługa dzięki mniejszej liczbie ludzi przed okienkami, powinna być szybsza i sprawniejsza.

Przy podpisaniu umowy obecni byli przedstawiciele samorzšdu lokalnego. Starosta nyski Czesław Biłobran apelował do rzšdu o wprowadzenie takich rozwišzań, które nie będš nadmiernie obcišżać samorzšdów w dofinansowywaniu szpitali. Zdaniem starosty szpitale powinny być utrzymywane z pieniędzy Skarbu Państwa.

Poseł ziemi opolskiej Rajmund Miller zwracał uwagę na kluczowe znaczenie unijnych funduszy we wprowadzaniu nowych usług. W nyskim szpitalu nie byłoby to możliwe bez pieniędzy przekazanych przez urzšd marszałkowski

– To sš kolejne pienišdze ze œrodków unijnych – przypomniał poseł.

Teraz przed nyskim szpitalem ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na e-usługi. System powinien zaczšć działać na przełomie kwietnia i maja.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL