Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Rotunda w częściach zjeżdża do Warszawy

Rotunda w Warszawie
materiały prasowe
Do lutego ma być gotowa ponad 500-tonowa stalowa konstrukcja nowej budowli, która powstaje w Hucie Pokój w Rudzie Œlšskiej.

Budynek ma być gotowy do użytku w ostatnim kwartale 2018 r. – Funkcje bankowe w zrewitalizowanej Rotundzie będš zlokalizowane na parterze i w podziemiu. W przestrzeni publicznej znajdzie się „Salon miejski", obejmujšcy całe pierwsze piętro budynku – mówi Edyta Skorupska z biura prasowego PKO PB, który jest właœcicielem Rotundy. Położona w centrum stolicy u zbiegu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich Rotunda w ub. roku obchodziła swoje 50. urodziny i niemal równo rok temu, 23 grudnia 2016 r., została zamknięta dla klientów.

Jak tłumaczył bank, budynek przestał spełniać wymogi techniczne i wymagał gruntownej przebudowy, dlatego PKO BP zdecydował się zastšpić go nowoczesnym gmachem przeznaczonym w częœci na użytek publiczny. Nowy obiekt ma zachować dotychczasowy kształt, wielkoœć i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu.

Rozbiórka Rotundy rozpoczęła się na poczštku marca tego roku, jednak po dwóch tygodniach wstrzymał jš Stołeczny Konserwator Zabytków, który podjšł starania o wpisanie budynku do rejestru zabytków. Nic z tego nie wyszło i trzy tygodnie póŸniej prace rozbiórkowe ruszyły dalej, by zakończyć się po kilku tygodniach. PóŸniej rozpoczęły się prace budowlane.

– Obecnie na terenie budowy Nowej Rotundy kończš się prace zwišzane z realizacjš stanu „zero" budynku. W dalszej kolejnoœci przystšpimy do prac konstrukcyjnych częœci nadziemnej budynku – zapowiada Edyta Skorupska. Konstrukcja już powstaje w Hucie Pokój. – Stalowy szkielet Rotundy będzie się składał łšcznie z 21-tonowego słupa o wysokoœci ponad 13,5 m, 13 słupów obwodowych podziemnych o wysokoœci 3,5–4 m i 48 słupów obwodowych naziemnych, których wysokoœć wyniesie 11–13 m, oraz stalowej korony, a cała konstrukcja, w której znajdš się także drobniejsze elementy stalowe, będzie ważyła ponad 500 ton – opowiada Mirosław Cichy, z Grupy Kapitałowej Węglokoks, do której należy Huta Pokój. Większoœć elementów stalowych, oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego, zostanie zabezpieczona specjalnš farbš przeciwpożarowš.

Pierwsze gotowe elementy wyjechały z Rudy Œlšskiej do Warszawy już w połowie listopada. Zgodnie z harmonogramem słupy w częœci podziemnej oraz słup centralny, zostały już zamontowane. Cała stalowa konstrukcja Rotundy ma być gotowa do lutego przyszłego roku. – To dla nas spore wyzwanie logistyczne, bo wszystkie słupy sš przewożone na miejsce budowy w całoœci – opowiada Tomasz Stogniew, prowadzšcy projekt ze strony Huty Pokój.

Tablica upamiętniajšca tragiczne wydarzenie z 1979 r., gdy doszło do wybuchu gazu w Rotundzie, podczas którego zginęło 49 osób, jest dostępna przez cały czas realizacji inwestycji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL