Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Atmosfera metropolii i zapach kawy

Pojęcie „metropolia" w nauce bywa definiowane na różne sposoby. Bardzo pomocne jest przy tej okazji okreœlenie, czy dane miasto ma funkcje metropolitalne, czyli np. naukowe, gospodarcze czy choćby kulturalne o skali ponadkrajowej.
Upraszczajšc, im więcej w danym mieœcie siedzib zagranicznych firm, im więcej ważnych imprez wysokiej rangi, tym bardziej uzasadnione będš próby okreœlenia danego miasta jako metropolii. Przesšdzajšca jest więc ranga (inwestora, imprezy etc.). Można tu jednak dodać, że jest jeszcze jeden, trochę mniej naukowy miernik: podstawš do oceny stopnia „metropolitalnoœci" danego miasta jest oferta i sposób funkcjonowania miejskich kawiarni. Oczywiœcie, słowo „kawiarnia" to pewien skrót myœlowy i może w nim być zawartych sporo różnych, odmiennych obiektów. W Warszawie możemy podzielić kawiarnie na „stare" i „nowe" – trochę inaczej będzie bowiem w Bliklem czy Bristolu, a inaczej w dominujšcych w centrum stolicy Green Cafe Nero i Nowakowskim. To właœnie w nich widoczne sš „metropolitalne" funkcje miasta i wspomniana powyżej znaczšca ranga. To nie tylko bowiem „kawiarenki, kawiarenki" z popularnego szlagieru, ale również na przykład uznane miejsca spotkań biznesowych. I życie tętni w nich tak samo jak w całym centrum: jest gwarno, głoœno i dynamicznie. Ma to oczywiœcie pewien urok. Można dodać, że tak ukierunkowanego kawiarnianego klimatu nie uœwiadczymy w podobnej skali w innych dużych miastach w Polsce. Tam bowiem nawet w Starbucksach i Costach jest spokojniej i ciszej. Dlaczego akurat właœnie Nero i Nowakowski odniosły sukces? Rzecz jasna nie tylko dzięki œwietnej (zwłaszcza w Nero) kawie i bardzo dobrych croissantach (tu z kolei palmę pierwszeństwa dzierży Nowakowski). To również dodatkowa oferta w menu, którš można z czystym sumieniem podcišgnšć pod œniadanie, obiad, kolację. A więc w Nero będš to tarty, bagietki, wrapy, a w Nowakowskim kanapki, np. trudna do przebicia kanapka rustykalna. Chcemy w centrum Warszawy coœ szybko zjeœć? OdpowiedŸ jest prosta – Nero i Nowakowski. Chcemy kupić zapasy na jazdę pocišgiem, na kolację, na każdš innš okazję? Znów najlepszy i najszybszy wybór to Nero i Nowakowski.
Wielofunkcyjne, prawdziwe „metropolitalne" kawiarnie...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL