Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Przybywa nowych miejsc pracy

W podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sš sprzyjajšce warunki do prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Potwierdzajš to nowe inwestycje.

Spółka Stalgas kupiła za ponad 5 mln zł 6-hektarowš nieruchomoœć inwestycyjnš przy ul. Woœnickiej. Radomski potentat chce zatrudnić docelowo około 400 pracowników. Zbuduje magazyn, halę produkcyjnš i obiekty biurowe. Zamierza również w nowej hali produkować meble ze stali nierdzewnej, zmywarki i wyroby z tworzyw sztucznych. Wartoœć inwestycji na pierwszym etapie wyniesie 33 mln zł, a otwarcie częœci logistycznej kompleksu nastšpi w 2018 r. – Przede wszystkim to bardzo budujšce, że przedsiębiorcy prowadzšcy swoje firmy w Radomiu widzš w tym mieœcie potencjał i chcš tu rozwijać działalnoœć, tworzšc tym samym miejsca pracy. Ze swojej strony robimy wszystko, by stworzyć inwestorom jak najlepsze warunki do prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Mam na myœli nie tylko inwestorów zewnętrznych, ale także firmy, które już od lat tu działajš, z biegiem czasu rozwijajš się i rozbudowujš. Takich firm jest wiele. Inwestujš zarówno w specjalnej strefie ekonomicznej, jak i poza niš. To œwiadczy o tym, że warunki do prowadzenia działalnoœci gospodarczej sš tu bardzo dobre – mówi „Rzeczpospolitej" Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Takš miejscowš spółkš jest właœnie Stalgast, producent urzšdzeń gastronomicznych i mebli stalowych.

– Cieszy mnie, że sš nowe inwestycje. Jak na nasz region to inwestycje nie sš w najgorszym stanie. Stalgast z małego podmiotu stał się dużš firmš. Zdobywa liczne nagrody. Inwestuje potężne pienišdze w nowej częœci strefy. My jako organizacja pracodawców widzimy, że sporo firm się rozwinęło w strefie, i pocieszajšce jest to, że one rosnš. Martwi natomiast, że terenów inwestycyjnych w regionie jest coraz mniej -mówi Łukasz Białczak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, współpracujšcej z Tarnobrzeskš Specjalnš Strefš Ekonomicznš. - Gdyby pojawił się wielki inwestor, to mogłoby zabraknšć gruntów. Z kolei poza strefš mocno rozwija się branża metalowa, kilkanaœcie lat temu zatrudniała kilkanaœcie osób, dziœ kilkaset. Nie możemy pochwalić się inwestycjami z zatrudnieniem tysišca osób. U nas głównie sš firmy œrednie, więc inwestycja Stalgastu ma tym większe znaczenie. Spółka już w starej częœci strefy się nie mieœci i potrzebuje lepszej lokalizacji i większych powierzchni. Jestem pod dużym wrażeniem sposobu zarzšdzania firmš i sšdzę, że to będzie stabilny, duży pracodawca i marka kojarzona z Radomiem – mówi Łukasz Białczak.

Prezydent Radomia podkreœla z kolei, że miasto przygotowało m.in. pakiety wsparcia dla przedsiębiorców, którzy mogš korzystać ze zwolnień z podatków lokalnych, 99-procentowej bonifikaty w czynszu dzierżawnym. – Z myœlš o potrzebach firm uruchomiliœmy w kilku naszych szkołach system kształcenia dualnego, co umożliwia przedsiębiorcom znalezienie wykwalifikowanych kadr. Staramy się także przygotowywać kolejne tereny inwestycyjne. Obecnie uzbrajamy działki przy trasie krajowej nr 7, gdzie już funkcjonuje wiele nowych zakładów i wkrótce będš powstawać kolejne – mówi nam Witkowski. W Radomiu również szybko spada bezrobocie, w cišgu dwóch lat z 20 do 15 proc. Prezydent miasta zdradza nam, że kilku inwestorów zapowiedziało budowę swoich zakładów. Jest to m.in. Grupa Pronicel czy QFG Food. Kilka innych firm już buduje swoje zakłady w rejonie inwestycyjnym Woœniki, wchodzšcym w skład radomskiej podstrefy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL