Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

W gościnie u wiślanej Syrenki

Muzeum Warszawy zajmuje całš pierzeję Rynku Starego Miasta po tzw. Stronie Dekerta
Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy daje szansę obejrzenia i zrozumienia ponad 700 lat historii miasta.

Osiem gabinetów tematycznych prezentujšcych oryginalne przedmioty zwišzane z historiš stolicy będzie można zobaczyć w pierwszej częœci nowej wystawy głównej Muzeum Warszawy. Uroczyste otwarcie zrewitalizowanej placówki odbyło się w ostatni weekend maja.

Idea Lorentza i Starzyńskiego

– Poczštki tej instytucji sięgajš 1936 roku – mówi dyrektor Ewa Nekanda-Trepka. – Wtedy dzięki staraniom Stanisława Lorentza i Stefana Starzyńskiego powstało Muzeum Dawnej Warszawy jako oddział kierowanego przez Lorentza Muzeum Narodowego.

Zbiory nowej placówki to częœć eksponatów zwišzanych z Warszawš pochodzšcych z magazynów Muzeum Narodowego. – Szukajšc siedziby dla MDW, zwrócono uwagę na staromiejskš kamienicę zakupionš przez miasto od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłoœci opowiada dyr/ Ewa Nekanda-Trepka.– Potem dokupiono sšsiedniš, czyli też w północnej pierzei Rynku Starego Miasta. Przeprowadzono remont obu i takie były poczštki. Warto dodać, że w czasie prac remontowych w tych kamienicach założono nad drewnianymi, malowanymi belkami cienkie stropy żelbetowe. To nowatorskie posunięcie – w co trudno uwierzyć – uchroniło zabytkowe stropy przed zniszczeniem w czasie II wojny œwiatowej. Mamy więc w muzeum prawdziwy skarb – XVII i XVIII-wieczne polichromowane stropy. I œredniowieczne piwnice, nieliczne na Starówce, które udostępniane sš turystom.

Po wojnie, odbudowujšc Stare Miasto, postanowiono dla potrzeb muzeum przekazać 13 kamienic. Potem dwie z tych kamienic przeznaczono na Archiwum Państwowe. Muzeum dostało więc całš pierzeję znajdujšcš się po tzw. stronie Dekerta.

– W tych kameralnych, nietypowych dla celów wystawienniczych wnętrzach udało się stworzyć gabinety – opowiada Ewa Nekanda-Trepka. – Będziemy pokazywać w nich rzeczy najciekawsze. Zdarza się, że sš przedmioty, których wartoœć sentymentalna zwišzana z historiš jest ważniejsza niż wartoœć materialna. Trudno więc jednoznacznie odpowiedzieć, co z naszej kolekcji jest najcenniejsze. Cenny jest zarówno wykonany przez warszawskiego złotnika srebrny komplet œniadaniowy, jak i list chłopca z 1939 roku opisujšca ówczesnš Warszawę. Niektóre eksponaty sš uszkodzone, ale przez to ukazujš dramat, jaki przeszła Warszawa.

Rzeczy warszawskie

Nowa wystawa „Rzeczy warszawskie" zaprezentuje ponad 7 tysięcy h przedmiotów, z ok. 300 tysięcy znajdujšcych się w zbiorach muzeum, w 21 tematycznych gabinetach. Teraz w pierwszej transzy będzie można zobaczyć osiem gabinetów.

– Największym, pełnym bogactwa, robišcym więc największe wrażenie, jest gabinet sreber – twierdzi dyrektor Nekanda-Trepka. – Ale pokazujemy także portret warszawski, ukazujemy widoki Warszawy. Będzie gabinet z pocztówkami i suwenirami. Okazuje się bowiem, że z prezentów i pamištek można ułożyć ciekawš opowieœć. Będzie gabinet relikwii, będzie też taki, w którym prezentowane sš detale architektoniczne. Z czasem będziemy mieli gabinet ubioru, a także opakowań warszawskich.

– Ekspozycja Muzeum Warszawy pomyœlana jest nieco inaczej niż w innych muzeach – wyjaœnia Ewa Nekanda-Trepka. – U nas historia nie jest ilustrowana przedmiotami, tylko przedmioty opowiadajš historię. Nie ma więc jednego gabinetu poœwięconego na przykład powstaniu listopadowemu.

O tym wydarzeniu możemy się dowiedzieć z kilku gabinetów: gabinetu portretów, gabinetu suwenirów czy gabinetu galanterii patriotycznej, która pochodzš z tamtej epoki. Gabinety będš mówiły także o dziejach Warszawy, o dziejach kamienic. Muzeum Warszawy ma opracowany bogaty program edukacyjny. Dostępna będzie też czytelnia i biblioteka, kawiarnia, a także kino.

– Bardzo dużo naszych zbiorów jest na podłożu papierowym – mówi Ewa Nekanda-Trepka. – Dokumenty, fotografie, pocztówki itp. Tu rygory konserwatorskie sš doœć œcisłe i nie pozwalajš na zbyt długš ekspozycję takich obiektów. Będziemy więc co pewien czas je wymieniać. Do naszego muzeum warto więc wracać. I zawsze jest okazja obejrzenia czegoœ nowego.

Urok kobiety-ryby

Jednym z ulubionych miejsc stanie się z pewnoœciš Gabinet Syren Warszawskich. Będzie można w nim przeœledzić, jak kształtował się wizerunek herbu Warszawy od lat najdawniejszych do współczesnych. Zaczęło się od czegoœ, co przypominało drapieżnš „ptakorybę ze szponami", a potem nabierało coraz bardziej kobiecego kształtu.

Warto dodać, że właœnie w Muzeum Warszawy znajduje się oryginał bardzo lubianej przez warszawiaków i turystów Syrenki, której kopia z bršzu znajduje się na œrodku staromiejskiego Rynku. Symbol Syrenki wtopiony został w stare latarnie, pojawił się na komunikacji miejskiej, œcianach szkół, a także zdobił przedmioty codziennego użytku.

Kamienice, w których zlokalizowane jest Muzeum Warszawy, przeszły modernizację funkcjonalnš i technicznš, dodatkowo zostały także wyeksponowane ich walory zabytkowe. W trakcie prac zastosowano technologie specjalnie dostosowane do obiektów zabytkowych.

Ponieważ nie wszyscy chętni będš mogli od razu wejœć do muzeum w dniach uroczystego otwarcia, stšd muzeum „wyjdzie" na płytę Rynku. Przed kamienicami zostanie wystawiony rodzaj labiryntu, który ma nawišzywać do układu wnętrz. Pojawiš się modele eksponatów, które będzie można zobaczyć w œrodku. To przejœcie przez labirynt będzie z pewnoœciš zachętš do odwiedzenia muzeum. Po zmierzchu na fasadzie kamienic wyœwietlana będzie historia "Rzeczy warszawskich", które opowiadajš o Warszawie.

Oficjalnemu otwarciu dla zwiedzajšcych 26 maja wieczorem towarzyszył koncert Sinfonii Varsovii Brass. Muzeum Warszawy to ogromny projekt, którego koszt wynosi ok. 64 mln zł, z czego ponad 18 mln zł to wartoœć dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 46 mln zł to fundusze z dotacji inwestycyjnej Urzędu m.st. Warszawy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL