Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Startupowe oblicze regionu

Wsparcie startupom oferujš między innymi Centrum Kreatywnoœci Targowa.
materiały prasowe
Mazowsze ma najbogatszy ekosystem startupów w kraju, z którego wyrosły już zupełnie dojrzałe przedsiębiorstwa.

Fundacja Startup Poland w najnowszej edycji dokumentu opisujšcego społecznoœć projektów technologicznych z dużymi ambicjami pt. „Polskie startupy. Raport 2017" wœród wyróżniajšcych się na Mazowszu podmiotów umieszcza takie potentaty, jak Zencard z Grupy PKO Banku Polskiego czy Booksy. W istocie, najstarszy i najlepiej rozwinięty ekosystem w kraju, ma powody do dumy. Spoœród nieco ponad 600 startupów, które wzięły udział w badaniu Fundacji, co czwarty zlokalizowany jest w Warszawie. Ze stolicy na ankietę fundacji odpowiedziało tyle podmiotów, ile łšcznie z Trójmiasta, Poznania, Krakowa i Łodzi.

Wsparcie merytoryczne

Booksy, czyli serwis do rezerwacji usług z sektora zdrowia i urody, zatrudnia na całym œwiecie około 150 osób, z tego połowę w Polsce. Trudno powiedzieć, czy to startup, niemniej w ekosystemie pełni istotnš rolę, albowiem Mazowsze także dzięki Booksy w przeciwieństwie do innych regionów nie martwi się brakiem mentoringu, czyli wsparcia merytorycznego przedsiębiorców z sukcesami. – Społecznoœć bardzo się zmieniła przez kilkanaœcie lat. 15 lat temu nie miałem się od kogo uczyć, nie wiedzieliœmy w firmie, jak się konstruuje skomplikowane umowy inwestycyjne, nie znaliœmy rynku funduszy venture capital. Dziœ jestem zapraszany jako mentor do instytucji otoczenia biznesu i mogę pomóc młodszemu pokoleniu, dzielšc się wiedzš – mówi „Rzeczpospolitej" Stefan Batory, prezes Booksy. Z aplikacji firmy korzystał osobisty fryzjer Baracka Obamy. Firma jest nr 1 w branży na niemal wszystkich rynkach, na których działa, na przykład w USA czy Brazylii, nr 2 z kolei w Hiszpanii, gdzie dywizję tworzyła w tym roku.

Miejsca na dobre pomysły

Wsparcie startupowcom oferujš między innymi Centrum Przedsiębiorczoœci Smolna, Centrum Kreatywnoœci Targowa. – Dużš pomoc merytorycznš oferuje Fundacja Startup Poland – dodaje Batory, który stworzył także inny ze znanych w regionie i Polsce startupów, czyli iTaxi, pierwszš w Polsce aplikację do zamawiania taksówek, i to na dwa lata przed Uberem. iTaxi aktualnie jest pod innym zarzšdem. – Wiem od innych przedsiębiorców, że ekosystem dynamicznie się rozwija. Kiedy zaczynałem, nie było tak szerokiego wsparcia kapitałowego. Jedynie cztery lata temu skorzystaliœmy z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci w ramach programu Innowacyjna Gospodarka – uzupełnia Batory. Aktualnie społecznoœć może korzystać z pomocy w akceleracji i dokapitalizowaniu z długiej listy podmiotów, to między innymi ReaktorX, Huge Thing, Founder Institute, Gamma Rebels, Startup Hub Warsaw, MITEF, Hedgehog Fund, Experior Venture Fund, Inovo, MCI Capital, Protos, Giza Polish Ventures.

Fachowców nie brakuje

Poza zaawansowanym mentoringiem i ponadprzeciętnš dostępnoœciš kapitału warszawski ekosystem cieszy się również dojrzałoœciš rynku pracy. – Najlepszymi lokalizacjami dla korporacji sš duże aglomeracje, na czele z Warszawš, co skutkuje tym, że startupowcy coraz częœciej wywodzš się z dużych firm o międzynarodowej renomie. W Rzeszowie czy Elblšgu firm rodzšcych menedżerów technologicznych niemal nie da się dostrzec. Do tego startupowcy korzystajš ze specjalizacji ekonomicznej stolicy, dużo projektów pochodzi z branż analityki marketingowej, reklamy czy sprzedaży, bo jest na to rynek w Warszawie i na Mazowszu – wyjaœnia nam Julia Krysztofiak Szopa, prezes Fundacji Startup Poland. Mazowsze ma też najbogatszš w kraju ofertę szkół wyższych. Informatycy z Politechniki Warszawskiej czy Uniwersytetu Warszawskiego należš do œcisłej œwiatowej czołówki. Częœć z nich pracuje dla innego czołowego startupu na Mazowszu, czyli InvoiceOcean, œciœle powišzanego z Fakturowniš sp. z o.o. – Korzystamy z pracy absolwentów warszawskich uczelni. Należš do najlepszych programistów na œwiecie – mówi nam Marcin Stefaniak, CEO i prezes InvoiceOcean, startupu zatrudniajšcego 16 osób, współzałożyciel Fakturowni. Firma oferujšca systemy do rozliczania faktur dla przedsiębiorstw również korzystała z pomocy instytucji ekosystemu, mianowicie z założonego przez legendę społecznoœci, czyli Borysa Musielaka, programu akceleracyjnego ReaktorX. – Na samym poczštku mieliœmy biuro w coworku Reaktora na Żoliborzu. Przenieœliœmy się tam ze zwykłego biura. I w tym gnieŸdzie społecznoœci poznaliœmy mnóstwo osób. Dyfuzja polegała na tym, że uczyliœmy się od innych. Chodziliœmy również na wydarzenia społecznoœci, np. OpenReaktory. Wchłanialiœmy wiedzę od tych, którym się udało – dodaje Stefaniak. Projekty Stefaniaka korzystajš także z mnogoœci warszawskich absolwentów filologii. InvoiceOcean rozpycha się na francuskim rynku faktur, a w Warszawie nie brakuje osób biegle władajšcych językiem ojczystym Moliera, potrzebnych w obsłudze klienta.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL