Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Deweloperski potencjał Radomia

Firma Unidevelopment wybuduje 30 budynków mieszkalnych
materiały prasowe
Nowe osiedle mieszkaniowe powstanie w radomskiej dzielnicy Wacyn. W cišgu 7–8 lat powstanie 1,8 tys. mieszkań.

– W tym mieœcie istnieje realne zapotrzebowanie na kolejne inwestycje. Atrakcyjne przedsięwzięcia deweloperskie spotykajš się tu z zainteresowaniem klientów, chcšcych zamieszkać w nowoczesnych budynkach – tłumaczy Ewa PrzeŸdziecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Unidevelopment, która razem z lokalnym deweloperem Rosa-Invest odpowiada za ten projekt.

Ostatnie ćwierć wieku nie należało do najlepszych w historii Radomia. Upadały kolejne zakłady, a mieszkańcy wyjeżdżali za pracš do większych aglomeracji. W 1995 roku w Radomiu mieszkało 232 649 osób, w roku 2014 liczba mieszkańców spadła do 217 201, a ta tendencja ma dalej się utrzymywać. Prognozy demografów mówiš, że za 30 lat w Radomiu będzie żyło 50 tys. ludzi mniej niż obecnie. Samorzšdowcy wierzš jednak w potencjał miasta. Radomian cechuje zdrowe podejœcie do pracy i życia – twierdzš władze miasta na swojej stronie internetowej. Pojawiajš się nowe miejsca pracy. Niedawno stu pracowników szukała Fabryka Broni Łucznik.

Teraz potencjał Radomia dostrzegli też deweloperzy. Tym rynkiem zainteresowała się mocno firma Unidevelopment, która do tej pory była aktywna w Warszawie i w Poznaniu. – W ubiegłym roku rozpoczęliœmy naszš pierwszš inwestycję w Radomiu – Osiedle Idea w obrębie ulic Przytyckiej, Listopadowej, Radiowej i Uniwersyteckiej – opowiada dyr. PrzeŸdziecka.

Obecnie ten budynek jest w fazie końcowej. Powstaje tam 46 mieszkań oraz dwa lokale usługowe. Ceny lokalu rozpoczynajš się już od 3,5 tys. zł za mkw. Ponad połowa znalazła już nabywców.

Ten blok to dopiero poczštek większej inwestycji. Firma jest właœcicielem działki o powierzchni ponad 29 ha, która znajduje się niecałe 2 km od œcisłego centrum miasta. – To idealne miejsce, aby stworzyć przyjazne miejsce, które spotka się z uznaniem mieszkańców Radomia i przycišgnie uwagę klientów. Jego zagospodarowanie wymaga kompleksowego, przemyœlanego podejœcia. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla miasta jest to miejsce przeznaczone pod „zabudowę mieszkaniowš na terenach zielonych" – mówi przedstawicielka dewelopera.

Unidevelopment zakłada, że w ramach realizacji całej inwestycji powstanie 30 budynków mieszkalnych, w których łšcznie znajdzie się ok. 1800 mieszkań. Dużš częœć z nich stanowić będš lokale o powierzchniach ok. 50 mkw. To plany na najbliższe 7–8 lat. Poza tym na terenie inwestycji deweloper planuje infrastrukturę, która zapewni płynne połšczenie tych terenów z otaczajšcymi jš częœciami Radomia, a główna ulica planowanego osiedla może stać się również połšczeniem komunikacyjnym z miastem. Zgodnie z koncepcjš firma planuje, aby centralnym punktem osiedla był plac miejski. – Może on stać się lokalnš strefš usług, niewielkich sklepów i kawiarni. Stanowiłby także uzupełnienie dla spokojnej częœci parkowej, a poprzez uwzględnionš w projekcie wyższš pierzeję nawišzywałby do typowej zabudowy miejskiej – uważa dyr. PrzeŸdziecka,

Nie tylko Unidevelopment chce budować w Radomiu. Do końca listopada wydział architektury urzędu miasta wydał szeœć pozwoleń na budowę w sumie oœmiu budynków wielorodzinnych z 364 mieszkaniami. Samo miasto na razie nie planuje budowy nowych lokali socjalnych czy komunalnych. A w Radomiu na mieszkania socjalne czeka ok. 1,4 tys. osób, na komunalne prawie 300. Władze miasta myœlš o dołšczeniu do rzšdowego programu Mieszkanie+. – Jesteœmy na etapie ostatnich uzgodnień z BGK. O szczegółach będziemy informować – zapowiada Katarzyna Piechota-Kaim, rzecznik prezydenta Radomia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL