Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Festiwal „Meeting of Styles" w Lublinie: Murowane dzieła sztuki

Niektóre prace inspirowane sš lokalnymi wydarzeniami, np. popularnym Carnavalem Sztukmistrzów.
materiały
Lubelskie murale stawiajš miasto w krajowej ekstraklasie tej dyscypliny. 4 sierpnia rozpocznie się tu międzynarodowy festiwal „Meeting of Styles".

Ideš imprezy jest ukazanie graffiti jako kierunku sztuki dajšcego młodym ludziom pole do twórczego działania, rozwijania pasji i zainteresowań.

Od momentu powstania festiwalu w 2002 roku odbyło się ponad 250 edycji na całym œwiecie, które przycišgnęły ponad pół miliona widzów. Chociaż, jak przypominajš organizatorzy, wszystko zaczęło się jeszcze wczeœniej, bo już w roku 1997. Wtedy na terenach dawnych rzeŸni w niemieckim Wiesbaden odbył się Wall Street Meeting – powstajšcym wówczas graffiti przyglšdały się dziesištki tysięcy widzów, którzy zjechali z całych Niemiec. Wkrótce idea festiwalu rozmalowała się po całym œwiecie.

„Jesteœmy grupš artystów i miłoœników sztuki. Czujemy się odpowiedzialni za działanie na rzecz wspólnej walki przeciw systemowi, który odbiera wolnoœć, aby zapewnić porzšdek, kontrolę i zyski. Konsumpcja ma bezpoœredni wpływ na destrukcję œrodowiska oraz wykorzystywanie i zniewolenie ludzkoœci. Meeting of Styles to nasz wkład w rozwój œwiadomoœci" – piszš w manifeœcie organizatorzy.

Półtora kilometra œciany w Lublinie

W Polsce festiwal goœcił już w Łodzi, Bełchatowie i Wrocławiu. Od 2011 roku artyœci przyjeżdżajš do Lublina. Do tej pory miasto odwiedziło ponad szeœciuset, a efekty ich działań można było oglšdać obok Hali Globus i na garażach przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

– Zazwyczaj prace pozostawały do kolejnej edycji. Jak będzie w tym roku, to się okaże, ponieważ mamy nowš lokalizację – półtorakilometrowš œcianę przy obwodnicy miasta, w okolicy Ogrodu Botanicznego i Muzeum Wsi Lubelskiej – wyjaœnia „Rz" Łukasz Kuzioła z organizujšcej lubelskš edycję MoS grupy Magnifiko.

Gospodarze spodziewajš się ponad 120 artystów, m.in. z Francji, Serbii, Niemiec, Ukrainy, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz dużej grupy reprezentujšcej polskie miasta: od Gdańska i Szczecina przez Toruń, Warszawę i Radom po Wrocław i Katowice.

Działajšca od 2008 roku grupa Magnifiko stoi także za minicyklem „Murale inspiracji", zrealizowanym w 2012 r. Tytułowymi inspiracjami dla graffiti stały się tu wydarzenia kulturalne organizowane w mieœcie. I tak, do czerwcowego festiwalu Noc Kultury nawišzuje praca przy ulicy Jasnej autorstwa Waone (połowy streetartowego duetu Interesni Kazki z Ukrainy) – baœniowy sztukmistrz wyczarowuje z pudełka piramidę z tęczš barw, klepsydrš, kobietš, ptakiem. O to, czy jest to wyobrażenie całego naszego życia składajšcego się ze œwiata widzialnego, czasu, przyrody i nas samych, trzeba by spytać artystę. Albo sztukmistrza. Tych ostatnich zresztš w mieœcie nie brakuje, bo w lipcu Lublin goœci uliczny Carnaval Sztukmistrzów – który z kolei zainspirował Cekasa i Lumpa (rodem z Wrocławia i Szczecina) do stworzenia muralu u zbiegu Lipowej oraz Żwirki i Wigury. Zgodnie z twierdzeniem, w myœl którego karnawał jest czasem niszczenia, chaosu, œmierci, ale także odnowy, oczyszczenia i narodzin, mural zdaje się przedstawiać niszczšco-twórczš siłę ognia (pokaz ogniowy jest jednym z elementów Carnavalu).

Trzeci z murali inspiracji sięga do festiwalu „Inne brzmienia" i został stworzony przy ulicy Narutowicza poznańskš rękš Roberta „Tone" Procha. Być może przedstawiona przez niego postać wsłuchuje się w inne brzmienia, a może nasłuchuje upływajšcego czasu, bo dużo tu cyferblatów. A może artysta chciał powiedzieć zupełnie coœ innego.

Także praca na œcianie sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcšcego im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Lipowej to realizacja ludzi z Magnifiko, chociaż jej powstanie to przede wszystkim zasługa samych uczniów, którzy zarobili pienišdze, zdobywajšc pierwszš nagrodę w konkursie „Wyloguj się do życia". Ich projekt „Get in Action" (WejdŸ do akcji) zachęcał do oderwania się od komputera.

Goœcinne występy na „Meeting of Styles"

Warto się oderwać, bo podczas spaceru lubelskimi ulicami co rusz to dzieło – przy ul. Leonarda trafimy na pracę „Czego nie możesz kupić?" Petera Fussa, przywodzšcš na myœl gazetkę z supermarketu a rebours (a zamówionš przez Europejskš Fundację Kultury Miejskiej i Pracownię Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry").

Na goœcinne występy przyjechali tu też grafficiarze z grupy Etam Cru. Ich dziełem jest odsłonięty w 2014 roku mural przy Lubartowskiej, przedstawiajšcy chłopca i jego, najwyraŸniej bardzo złego, psa. Autorzy, Przemysław „Sainer" Blejzyk i Mateusz „Bezt" Gapski, sš absolwentami Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP.

Z kolei pod okiem Tomasza Bielaka z ASP w Gdańsku powstała praca pod hasłem „Wolnoœć to stan umysłu". Słowa Mahatmy Gandhiego zilustrowały latajšce pingwiny namalowane (według projektu artysty) przez osadzonych w areszcie œledczym przy ul. Południowej. Być może wœród nich także znalazły się osoby „na goœcinnych występach".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL