Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Miasta na Lubelszczyźnie ruszajš na wojnę ze szpecšcymi bannerami i reklamami

Od czasu zdjęcia reklam centrum Nałęczowa wypiękniało
Dziennik Wschodni, Kuba Krzysiak
Coraz więcej miast na LubelszczyŸnie rusza na wojnę ze szpecšcymi je reklamami.

Prekursorem walki z bannerami i szyldami powieszonymi gdzie popadnie, które z estetykš majš niewiele wspólnego, był w województwie lubelskim Nałęczów. – Zaczęliœmy już w 2008 r., kiedy objšłem stanowisko burmistrza – zdradza Andrzej Ćwiek, burmistrz miasta.

Działania w znanym w regionie uzdrowisku rozpoczęły się od decyzji lokalnych władz o uprzštnięciu ze wszystkich terenów należšcych do miasta znajdujšcych się tam reklam. W zamian za to w miejscu, gdzie było ich zatrzęsienie, powstał zadbany miejski skwer. – Mieszkańcy zobaczyli, że uporzšdkowana w ten sposób przestrzeń może służyć im wszystkim. To był dla nas ważny argument w działaniach zmierzajšcych do porzšdkowania przestrzeni miejskiej – mówi Ćwiek.

Burmistrz zastrzega jednak, że miasto nie chce podejmować żadnych działań prawnych zmuszajšcych mieszkańców do zdejmowania reklam. – Uważam, że najlepsze efekty dajš edukacja i rozmowa – mówi Ćwiek. I opowiada, że ostatnio poprosił właœcicieli firm mieszczšcych się w jednym budynku, by zdjęli wszystkie bannery, którymi były one obwieszone. – W zamian za to zaproponowaliœmy przedsiębiorcom przygotowanie projektu tablicy reklamowej, którš postawimy przed budynkiem – tłumaczy burmistrz.

Jego zdaniem za najdalej rok Nałęczów będzie miastem wolnym od reklam. – Czasy się zmieniły i teraz skuteczniejsze niż bannery sš reklamy internetowe. Dlatego obwieszanie nimi miasta nie tylko szpeci, ale także nie przynosi oczekiwanych rezultatów – podsumowuje Andrzej Ćwiek.

Walkę o upiększanie miasta rozpoczšł teraz także Lublin. – Jest to niezbędne, w szczególnoœci w najcenniejszych krajobrazowo częœciach miasta, tj. m.in. na obszarze Starego Miasta, wpisanego do rejestru pomnika historii – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowa prezydenta Lublina. Dodaje, że obecnie planowane jest pełne wyłšczenie w ramach tzw. uchwały krajobrazowej możliwoœci umieszczania reklam innych niż szyldy na terenie historycznego Œródmieœcia Lublina. – Rozważamy także wyłšczenie reklam z innych cennych krajobrazowo obszarów miasta – tłumaczy rzeczniczka.

Do końca roku miejski konserwator zabytków wyœle do zaopiniowania odpowiednie zapisy w tej sprawie. Treœć projektu uchwały mogłaby trafić na sesję Rady Miasta pod koniec I kwartału 2018 r.

– W ubiegłym roku prezydent powołał także nowš funkcję menedżera Œródmieœcia, którego jednym z zadań jest dbanie o estetykę przestrzeni publicznej oraz współpraca z podmiotami działajšcymi na obszarze Œródmieœcia w tym zakresie – dodaje rzeczniczka.

Podobne działania rozpoczęto także w jednym z najpiękniejszych miast Lubelszczyzny – Zamoœciu. Tamtejszy projekt uchwały dzieli miasto na szeœć stref. W każdej z nich, według przygotowanego przez Urzšd Miasta projektu, będš obowišzywać œciœle okreœlone nakazy i zakazy, zwišzane z umieszczaniem reklam, obiektów małej architektury, a także ich gabarytów oraz materiałów, z jakich mogš być wykonane.

Do działań upiększajšcych dołšczyła także gmina Baranów. Jej władze jako pierwsze w województwie przygotowały projekt uchwały krajobrazowej. Według nowych zapisów m.in. reklamy na budynkach nie będš mogły przykrywać więcej niż jednš dziesištš powierzchni ich elewacji, a wielkoœć tablic na ogrodzeniach obiektów zabytkowych czy użytecznoœci publicznej nie będzie mogła przekroczyć metra kwadratowego. Takie samo ograniczenie ma dotyczyć wszelkich tablic i urzšdzeń przenoœnych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL