Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Biznesowy kierunek Nevada

Umowę o współpracy marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski (w œrodku) podpisał z gubernatorem stanu Nevada Brianem Sandovalem (z lewej).
materiały prasowe
Około 30 startupów z województwa lubelskiego wyjedzie do amerykańskiego stanu Nevada, aby wzišć udział w programie akceleracyjnym.

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, i Brian Sandoval, gubernator stanu Nevada, 18 paŸdziernika podpisali list intencyjny w tej sprawie. W cišgu najbliższych tygodni urzędnicy marszałka majš opracować założenia konkursu i wybrać operatora, który przy współpracy z partnerami z Nevady wyłoni około 30 startupów.

– W stanie Nevada będš mieli możliwoœć wymiany doœwiadczeń i rozwoju swoich pomysłów pod okiem doœwiadczonych mentorów ze Stanów Zjednoczonych. Będš mieli okazję zafunkcjonować na rynku amerykańskim, podpatrzyć najlepszych – uważa Sławomir Sosnowski.

Samorzšd województwa pokryje im koszty przelotu, miesięcznego pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz wynajęcia niewielkiej powierzchni biurowej. Wyłonione w konkursie startupy będš wysyłane do Nevady sukcesywnie, w trzech–czterech turach.

– Wstępne założenia przewidujš, że do programu akceleracyjnego zakwalifikowane zostanš 2-osobowe zespoły z każdego startupu. Będziemy je wysyłać za granicę w 10-osobowych grupach – mówi Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Pienišdze na ten cel zostanš wygospodarowane ze œrodków skierowanych na marketing gospodarczy województwa. Wstępnie szacuje się, że będzie to koszt 300–400 tys. zł. Drugie tyle ma wyłożyć stan Nevada.

Nie tylko startupy

Dziœ w województwie według rożnych szacunków działa około 300 startupów, m.in. na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie i Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach.

– W naszym parku mamy kilkanaœcie startupów, które sš już skalowane. I co ważne, to nie tylko startupy z IT, ale także z biotechnologii, medycyny, internetu rzeczy – podkreœla Tomasz Małecki, prezes LPNT.

Wiele pomysłów o globalnym potencjale narodziło się na lubelskich uczelniach wyższych.

Na przykład Nexbio, które pracuje nad „laboratorium w pudełku". To urzšdzenie, które pozwala rolnikom samodzielnie badać ziemię pod kštem występujšcych tam patogenów, wykorzystujšc opracowane przez Nexbio testy (w pojedynczym kartridżu). Pomysł zajšł szóste miejsce w prestiżowym konkursie Chivas The Venture.

Œwiat może też podbić inny wynalazek z Lublina – sztuczna koœć. To biomateriał o właœciwoœciach zbliżonych do naturalnych koœci człowieka, nad którym pracuje zespół naukowców pod kierunkiem prof. Grażyny Ginalskiej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Skomercjalizować go chce spółka Medical Inventi.

Samorzšd województwa uważa, że na współpracy z Nevadš mogš skorzystać także firmy, które już działajš na rynku. Liczš też na przycišgnięcie do regionu kapitału amerykańskiego.

– Lubelszczyzna może dać wiele Nevadzie, bo koszty prowadzenia działalnoœci tutaj sš relatywnie niższe, a region może być przyczółkiem do prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej czy na rynkach wschodnich. Ważny jest też kapitał ludzki oparty na funkcjonujšcych w Lublinie uczelniach wyższych – uważa Marcin Sobczak, prezes Software Camp oraz ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Fotonika i transport

Kontakty między Lubelskiem a Nevadš trwajš od dwóch lat. Od tego czasu odbyły się już misje gospodarcze i wizyty studyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele lubelskich wyższych uczelni, a także przedsiębiorcy z branży software, IT, maszynowej, medycznej i farmaceutycznej. Efektem tych kontaktów było podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Northern Nevada Development Authority (agencjš rozwoju gospodarczego regionu Sierra) oraz listu intencyjnego między Politechnikš Lubelskš a University of Nevada w Reno o współpracy naukowo-badawczej. Przedstawiciele i przedsiębiorcy z Nevady wizytowali także lubelskie firmy oraz laboratoria Politechniki Lubelskiej i UMCS.

Amerykańska Nevada kojarzšca się do tej pory z hazardem, pustyniami i ułatwieniami podatkowymi, zmienia bowiem swojš strategię. Chce się skupić na technologiach cyfrowych, zaawansowanych technologiach i nowoczesnych rozwišzaniach w energetyce.

Stan Nevada przyjšł również rozwišzania prawne, które majš uczynić go liderem w zakresie technologii autonomicznych pojazdów i urzšdzeń latajšcych oraz prowadzenia badań, rozwoju i testowania w pełni autonomicznych pojazdów na stanowych drogach. Nevada jest pierwszym stanem w USA, który wprowadził regulacje prawne dopuszczajšce tego typu rozwišzania. Tu swojš szansę widzi np. Politechnika Lubelska.

Prof. Mirosław Wandeker z Politechniki Lubelskiej wierzy, że uda mu się zainteresować Amerykanów dwoma opracowanymi przez niego rozwišzaniami: panelami fotowoltaicznymi montowanymi na dachach autobusów oraz hydraulicznym układem odzyskiwania energii hamowania w pojazdach.

– Te wdrożenia już funkcjonujš w Polsce. Zaangażowanie administracji Nevady daje gwarancję, że partnerzy, z którymi nawišzujemy kontakty, będš wiarygodni – mówi profesor Wandeker.

Amerykanie sš też zainteresowani lubelskimi rozwišzaniami w zakresie fotoniki, szczególnie œwiatłowodów i czujników œwiatłowodowych. Rozwišzania opracowane w Pracowni Technologii Œwiatłowodów UMCS w Lublinie sš już wdrażane przez przedsiębiorców, a Lubelskie jako pierwszy region w Polsce podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju porozumienie o wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych (budżet 100 mln zł).

Przedstawiciele Nevady sš też zainteresowani systemami nawigacyjnymi oraz rozwišzaniami z zakresu systemów informacji geograficznej. Niewykluczone, że kupiš rozwišzania lubelskiej firmy GIS Support, z którš prowadzili już wstępne rozmowy.

Lubelskie uczelnie liczš też na współpracę w zakresie wymiany kadry naukowej i studentów, staże i stypendia. Chcš zachęcić amerykańskich studentów do kształcenia w Lublinie. Dziœ największe doœwiadczenie w tym zakresie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie do tej pory kierunek lekarski skończyło 575 obywateli Stanów Zjednoczonych. Teraz studiuje tam 173 Amerykanów.

NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

 

 

Conference NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

 

Ważne innowacje

O kierunkach rozwoju regionu dyskutowano podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji (5–10 listopada). To pierwsze tego typu wydarzenie majšce pokazać potencjał województwa lubelskiego i obszary, w których region chce się specjalizować. W dyskusjach udział wzięło kilkudziesięciu prelegentów i blisko 1200 uczestników ze œwiata biznesu i nauki, reprezentanci Komisji Europejskiej i samorzšdów. Dyskutowano o biogospodarce, biotechnologii, elektromobilnoœci, cyfryzacji, przemyœle 4.0, a także cyberbezpieczeństwie i e-administracji. Sporo uwagi poœwięcono innowacjom w medycynie. To w Lublinie skonstruowano opartego na sztucznej pamięci robota, który może być asystentem osób z chorobš Alzheimera.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Rzeczpospolita Życie Regionów".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL