Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Coraz bliżej dróg ekspresowych

Inwestycje drogowe na LubelszczyŸnie znaczšco poprawiš skomunikowanie regionu z resztš kraju
AdobeStock
Obwodnica Chełma oraz budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Piaski–Hrebenne to kolejne wielkie inwestycje w regionie. W Krajowym Funduszu Drogowym przeznaczono na nie 5,3 mld złotych.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 14 wrzeœnia zatwierdził programy inwestycyjne dla tych przedsięwzięć drogowych. To oznacza zabezpieczenie œrodków finansowych na realizację prac przygotowawczych. W Krajowym Funduszu Drogowym na lata 2014–2023 przeznaczono na ten cel 5,3 mld zł.

Droga S17 to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie, będšca częœciš międzynarodowego szlaku E372.

Zgodnie z zapowiedzš Ministerstwa Infrastruktury modernizacji do drogi ekspresowej doczeka się 113,3-kilometrowy odcinek S17 z Piask do Hrebennego. W ramach zadania majš powstać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z obwodnicš Zamoœcia. Na niektórych odcinkach droga będzie miała nowy przebieg. Trasa ma być gotowa w 2024 roku.

Tomaszów i Chełm czekajš na obwodnicę

Wczeœniej, bo w połowie 2021 roku, kierowcy majš zaczšć korzystać z obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. GDDKiA wybrała już wykonawcę robót. Najkorzystniejszš ofertę (193,5 mln zł) na zaprojektowanie i budowę obwodnicy złożyła Mota-Engil Central Europe. Umowa ma być podpisana do końca roku. Jednojezdniowa obwodnica o długoœci ok. 9,6 km przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogš wojewódzkš nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włšczeniu do przebiegu drogi krajowej nr 7 węzeł Tomaszów Południe. Nad dolinš rzeki Sołokii droga ekspresowa pobiegnie estakadš, zbudowane zostanš również drogi dojazdowe o łšcznej długoœci 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

– To inwestycja, na którš miasto czeka już kilkanaœcie lat – mówi Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Dziœ przez Tomaszów Lubelski przejeżdża na dobę około 20 tys. aut. Miasto jest przeładowane ciężarówkami i samochodami osobowymi sunšcymi od i do drogowego przejœcia granicznego z Ukrainš w Hrebennem. Innej drogi, pozwalajšcej ominšć miasto, nie ma. Zakorkowana droga krajowa biegnšca przez miasto to także zagrożenie bezpieczeństwa, kolizje, wypadki, potršcenia pieszych.

Obwodnicy doczekajš się też mieszkańcy Chełma. Obwodnica ma mieć długoœć 17 km i omijać miasto po północnej stronie. W cišgu drogi krajowej S12 planowane jest tu wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu i rezerwš pod trzeci pas.

Resort infrastruktury zabezpieczył œrodki na prace przygotowawcze obejmujšce opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie „projektuj i buduj", wykonanie opracowań geologicznych oraz archeologicznych badań powierzchniowych. Inwestycja ma już decyzję œrodowiskowš. Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa zakłada, że obwodnica Chełma udostępniona zostanie kierowcom w 2024 roku.

– To inwestycja wręcz niezbędna z uwagi na koniecznoœć odcišżenia miejskich ulic z ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Budowa obwodnicy wraz z drogš ekspresowš Piaski–Dorohusk będzie miała także istotne znaczenie dla dostępnoœci komunikacyjnej Chełma, a co za tym idzie, atrakcyjnoœci terenów inwestycyjnych – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma.

Z informacji ministerstwa wynika bowiem, że rozpocznš się również prace przygotowawcze do budowy 62-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski-Dorohusk do przejœcia granicznego z Ukrainš. To ważny szlak komunikacyjny łšczšcy region z centralnš Polskš. Właœnie rusza proces przygotowawczy do tej inwestycji. Chodzi o opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Te prace zaplanowano na lata 2018–2020. Realizacja prac budowlanych jest natomiast uzależniona od oszczędnoœci w Krajowym Funduszu Drogowym.

Co z Via Carpatiš

Ważna dla regionu jest też trasa S19, która docelowa ma stać się fragmentem międzynarodowego szlaku Via Carpatia, przebiegajšca z południa na północ Polski. Ta inwestycja ułatwia dojazd z Lublina nie tylko do Rzeszowa, ale też autostrady A4, biegnšcej przez Kraków, Górny Œlšsk i Wrocław na zachód Europy.

Obecnie ukończono kilka odcinków drogi S19 na Podkarpaciu. W sierpniu GDDKiA wybrała wykonawców trzech odcinków lubelskiej nitki S19. To fragment trasy od końca obwodnicy Kraœnika do granicy województwa, łšcznie 33 km. Na kolejne trzy odcinki, od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraœnika (42 km), jest przygotowywana dokumentacja potrzebna do zaproszenia wykonawców do składania ofert cenowych. Umowy w systemie „projektuj i buduj" na cały 75-kilometrowy lubelski odcinek S19 majš zostać podpisane w tym roku.

Kierowcy majš skorzystać ze zmodernizowanej trasy S19 w 2021 roku.

Do tych wielkich projektów drogowych trzeba doliczyć modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin–Otwock. To największy projekt kolejowy w Polsce, wart 3,5 mld zł. Modernizacja 150 km torów potrwa do 2020 roku i ma doprowadzić do skrócenia czasu podróży z obecnych 2 godzin i 15 minut do półtorej godziny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL