Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Nagroda za eseje o teatrze i inteligencji

Joanna Krakowska została laureatkš tegorocznej Nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez UMCS w Lublinie.

Joanna Krakowska, historyk i teoretyk teatru, została doceniona za ksišżkę pod tytułem „PRL. Przedstawienia" wydanš przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Instytut Sztuki PAN.

Na publikację składa się dziesięć bogato ilustrowanych esejów o sztuce teatru, œrodowisku teatralnym i inteligencji czterech powojennych dekad.

– Teatr autorka przedstawiła dwutorowo. Jako teatr będšcy realizacjš życia politycznego i oraz jako teatr będšcy noœnikiem idei, myœli – mówi prof. Iwona Hofman, członek kapituły nagrody.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia ufundowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznawana jest od 2001 r. Wyróżniani sš niš autorzy ksišżek, którzy twórczo kontynuujš przesłanie Jerzego Giedroycia lub prowadzš badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury". Decyzję o przyznaniu nagrody podejmujš członkowie kapituły nagrody, a kandydatów zgłaszajš członkowie kapituły, instytucje i osoby prawne z kraju oraz instytucje polonijne. Laureat oprócz dyplomu otrzymuje czek na 25 tys. zł.

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia, wielkiego patrioty, znakomitego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury" i Instytutu Literackiego w Paryżu, przyznaje też od 2001 r. redakcja „Rzeczpospolitej". Otrzymujš jš osoby lub instytucje za działalnoœć w „kierunku zgodnym z polskš racjš stanu, którš jest porozumienie z narodami Europy Œrodkowo-Wschodniej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL