Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Nieruchomości na Lubelszczyźnie: Dla inwestora ziemia i pensjonat

240-metrowy dom w Kazimierzu Dolnym jest wyceniony na ponad 1,3 mln złotych.
Freedom Nieruchomoœci Lublin
Najtańsze działki rekreacyjne na LubelszczyŸnie można kupić już za kilkanaœcie tysięcy złotych.

Podaż działek rekreacyjnych w regionie jest umiarkowana.

– Osoby, które dostajš takie nieruchomoœci w spadku lub jako darowiznę, zazwyczaj decydujš się je zatrzymać – zauważa Filip Bielak, dyrektor lubelskiego oddziału agencji Północ Nieruchomoœci. – Może to poniekšd œwiadczyć o trendzie powrotu do tzw. działkowania wœród młodszego pokolenia – ocenia.

Wycieczka objazdowa

Częœć rekreacyjnych nieruchomoœci do oferty jednak trafia. – Ruch na tym rynku zaczyna się mniej więcej od kwietnia. Potencjalni działkowcy ruszajš na pierwsze poszukiwania, a sprzedajšcy z dumš prezentujš swoje nieruchomoœci – opowiada Filip Bielak. – Zdecydowana większoœć nieruchomoœci rekreacyjno-wypoczynkowych w naszym regionie znajduje się na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Sš to działki z domkami letniskowymi o œrednim stanie technicznym, ale można też trafić na atrakcyjnie zlokalizowane, niezabudowane parcele w korzystnych cenach.

Joanna Kubiak, dyrektor oddziału Freedom Nieruchomoœci w Lublinie, podaje, że od stycznia tego roku na rynek trafiło ponad 2,9 tys. ofert nieruchomoœci rekreacyjnych.

– Najwięcej jest działek częœciowo zabudowanych lub niezagospodarowanych – mówi. – Na sprzedaż coraz częœciej trafiajš także oœrodki wczasowe, pensjonaty, hotele. Od poczštku roku w naszym województwie pojawiło się 200 takich ofert.

Robert Mostieńczuk, szef lubelskiego oddziału Mzuri, zwraca zaœ uwagę, że podaż nieruchomoœci rekreacyjnych jest œciœle sezonowa. – Najwięcej ofert pojawia się wczesnym latem. Nie jest to rynek tak skomercjalizowany jak obrót mieszkaniami – zauważa. – Najlepszym Ÿródłem wiedzy jest wycieczka objazdowa po interesujšcym nas terenie i rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, sołtysem lub obsługš często jedynego we wsi sklepu.

Filip Bielak, pytany o najbardziej oblegane lokalizacje, podkreœla, że króluje Kazimierz Dolny nad Wisłš. – Już od kilku lat obserwujemy ogromne zainteresowanie mieszkańców Warszawy nieruchomoœciami w Kazimierzu i okolicach. W tym rejonie nieruchomoœciš rekreacyjnš może być i niewielka działka, i w pełni wyposażona luksusowa kamienica. Wszystko zależy od zasobnoœci portfela – mówi dyrektor z agencji Północ Nieruchomoœci.

Według Joanny Kubiak popyt na nieruchomoœci rekreacyjne roœnie, bo społeczeństwo się bogaci. – Coraz częœciej kupujemy więcej niż jednš nieruchomoœć. Ta druga często jest rekreacyjna – wyjaœnia. – Nieruchomoœć można z łatwoœciš wynajšć na okres, kiedy sami z niej nie korzystamy. Kupujšcy często szukajš więc gotowych, wykończonych pod klucz domków na działkach rekreacyjnych lub domów całorocznych.

Letnie rezydencje

Ceny nieruchomoœci rekreacyjnych od kilku lat właœciwie się nie zmieniajš. – Najtańsze niezabudowane działki można kupić już za kilkanaœcie czy kilkadziesišt tysięcy złotych – podaje Filip Bielak. – Nieco droższe sš działki letniskowe z domami. W zależnoœci od stanu technicznego, lokalizacji, powierzchni terenu ceny ofertowe takich nieruchomoœci zaczynajš się od ok. 80 tys. zł. W wakacje ceny mogš nieco wzrosnšć z uwagi na ograniczonš podaż i rosnšcy popyt. Wcišż jednak jest to mało płynny segment rynku.

– Nie widać znacznych zmian cen w stosunku do ubiegłych lat – potwierdza Robert Mostieńczuk. – Majšc 100–150 tys. zł, można się œmiało przymierzać do zakupu działki z domkiem letniskowym. Mniejsze parcele (np. 600 mkw.) z budynkami o niższym standardzie kupimy już za 80 tys. zł. Na drugim biegunie sš bardzo duże letnie rezydencje i domy o wysokim standardzie. Ich ceny wynoszš kilkaset tysięcy złotych – podaje.

Droższe sš też działki podłšczone do gminnej kanalizacji, co wcišż jest jeszcze rzadkoœciš (dominujš szamba).

Joanna Kubiak twierdzi, że spadajš ceny działek niezagospodarowanych. – Dużo większym zainteresowaniem cieszš się nieruchomoœci przygotowane do wprowadzenia. I te zyskujš na wartoœci. Taki trend się utrzyma – ocenia dyrektor z Freedom Nieruchomoœci.

Dodaje, że Lubelszczyzna jest dopiero odkrywana przez turystów z Polski i ze œwiata. – Dzięki rozwojowi infrastruktury (lotniska i drogi szybkiego ruchu), licznym wydarzeniom kulturalnym oraz naturalnym atrakcjom turystycznym goœci będzie przybywać – zapewnia.

Liczy się klimat

Inwestorzy chętnie wybierajš działki w okolicach Jeziora Białego oraz dużych oœrodków rekreacyjno-wypoczynkowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. – Można się spodziewać zwrotu z inwestycji na poziomie kilku procent rocznie – szacuje Filip Bielak. – Dla odważniejszych posiadaczy grubszych portfeli otworem stoi kazimierski rynek nieruchomoœci. Można liczyć na dosyć duże zwyżki nawet w krótkim czasie. Każda inwestycja musi być jednak oczywiœcie indywidualnie skalkulowana – podkreœla.

Joanna Kubiak szacuje z kolei, ile można zarobić na zakupie oœrodka wczasowego nad jeziorem. Taki budynek z 30 pokojami i salš restauracyjnš kupimy za ok. 1,5 mln zł. Przychód z wynajmu pokoi w sezonie wakacyjnym (przy 70-proc. obłożeniu) da nam 126 tys. zł, przychód we wszystkich pozostałych miesišcach (przy 30 proc. obłożenia) to 266 tys. zł. Organizacja konferencji, szkoleń, wesel i przyjęć okolicznoœciowych może przynieœć 300 tys. zł. Roczny przychód wyniesie więc w sumie ok. 692 tys. zł.

Robert Mostieńczuk zwraca uwagę, że ustalenie stawki najmu nieruchomoœci rekreacyjnej nie jest tak proste jak w przypadku mieszkań. – Czynsz za lokal o okreœlonej wielkoœci, standardzie i w danej dzielnicy można okreœlić w przybliżeniu, nawet nie widzšc nieruchomoœci – mówi szef lubelskiego oddziału Mzuri.

– W przypadku działki rekreacyjnej z domkiem letniskowym będzie to o wiele trudniejsze. Tu ważna jest atrakcyjnoœć nie tylko samej działki i domku, ale także bliższej i dalszej okolicy. Bardzo ważny jest także klimat i urok danego miejsca – tłumaczy. Dodaje, że domek dla czterech–pięciu osób nad jeziorem na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim wynajmiemy w wakacje za ok. 150–200 zł za dobę (przy wynajmie na tydzień).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL