Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

W Lublinie więcej turystów biznesowych

W 2016 roku Lublin odwiedziło ponad milion ludzi.
Dziennik Wschodni, Bartłomiej Żurawski
Goœcie z zagranicy zostawiajš w Lublinie œrednio ponad 2,1 tysišca złotych, a krajowi – ponad 700 złotych. Ponad połowa turystów przyjeżdża w celach biznesowych.

Takie między innymi dane pozyskał ratusz dzięki pilotażowemu badaniu „Barometr turystyczny Lublina", który na zlecenia miasta zrealizowała Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych. Dane gromadzone były systematycznie przez pół roku od różnorodnych podmiotów z branży turystycznej: hoteli, biur podróży, oœrodka informacji turystycznej, muzeów, lotniska, obiektów sportowych. Dzięki temu miasto poszerzyło wiedzę o tym, kto przyjeżdża do Lublina, w jakim celu, jak długo zostaje, gdzie jedzie dalej.

– O takie dane jesteœmy pytani choćby przez potencjalnych inwestorów. Pozyskane dane umożliwiš nam przygotowanie ofert inwestycyjnych. Dowiedzieliœmy się także, że dane z GUS i doraŸnych badań, z których korzystaliœmy do tej pory, były nieadekwatne – mówi Agata Makuch, kierownik referatu do spraw turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Badanie wykazało, że w ubiegłym roku Lublin odwiedziło ponad milion ludzi, o 15 procent więcej niż rok wczeœniej. Jeœli chodzi o turystów krajowych, co trzeci przyjechał z województwa mazowieckiego, 11 procent z województwa lubelskiego, na kolejnych miejscach jest Małopolska i Podkarpacie.

Systematycznie zwiększa się też liczba turystów z zagranicy, w czym zasługę ma port lotniczy w Œwidniku pod Lublinem. Główne kierunki przyjazdów to Anglia, Niemcy, Ukraina, Włochy, Norwegia, Francja oraz Izrael.

Z danych „Barometru" wynika, że turyœci z zagranicy wydajš w Lublinie trzy razy więcej pieniędzy niż krajowi (odpowiednio 2148 zł i 712 zł). Wydatki obejmujš koszty noclegów, wyżywienia, atrakcji turystycznych, sportowych oraz zakupów. – Ze względu na różnice cen duży procent stanowiš zakupy w sklepach odzieżowych. Wcišż silnš grupš sš turyœci ze Wschodu, którzy kupujš sprzęt AGD oraz materiały budowlane – wylicza Agata Makuch.

Z badań wynika, że głównš grupš korzystajšcš z hoteli oraz innych obiektów hotelarskich i noclegowych w Lublinie sš osoby zwišzane z turystykš biznesowš. To głównie przedstawiciele handlowi, osoby prowadzšce w mieœcie biznes, ale także coraz częœciej uczestnicy konferencji branżowych, uczestnicy wydarzeń organizowanych przez uczelnie oraz spotkań okołobiznesowych. Grupa ta stanowi około 52 procent wszystkich osób przyjeżdżajšcych do miasta i niemal 60 procent nocujšcych w hotelach, przede wszystkim trzygwiazdkowych, które majš największe obłożenie.

– To jest grupa, na którš w tym roku zwrócimy szczególnš uwagę. Chcemy skierować do nich nasze działania promocyjne oraz przy współpracy œrodowiska hotelarskiego przygotować dla nich ofertę pakietowš skłaniajšcš do wydłużenia pobytu także w celach prywatnych – mówi Agata Makuch.

Samorzšd Lublina badanie będzie kontynuować także w tym roku. Do raportowania danych statystycznych urzędnicy chcš zachęcić także właœcicieli hosteli, pensjonatów i pokoi goœcinnych, czyli miejsc noclegowych niekategoryzowanych, gdzie zatrzymujš się np. grupy rodzinne, które wybierajš tańszš ofertę noclegowš. Miasto chce też bardziej szczegółowo przeanalizować pobyt turystów jednodniowych, którzy przyjeżdżajš na konkretne wydarzenia lub Lublin jest na trasie ich przejazdu. Oczywiœcie po to, by zachęcić ich do przedłużenia pobytu.

Temu ma służyć także Lubelska Karta Turysty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL