Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kujawy i Pomorze

Bydgoszczanie wspierajš sadzenie drzew w mieście

Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskie-mu w przyszłym roku w mieœcie zostanie zrealizowanych ponad 30 inwestycji
AdobeStock
Miejsca do rekreacji, nowe chodniki, œcieżki rowerowe, parkingi – takie m.in. inwestycje powstanš w Bydgoszczy dzięki budżetowi obywatelskiemu.

W tegorocznej edycji głosowało aż ponad 42 tys. mieszkańców, o ponad 12 tys. więcej niż w 2016 roku. – Pokazali oni, że sami chcš decydować o inwestycjach na swoich osiedlach – mówiš przedstawiciele bydgoskiego ratusza. To już szósta edycja BBO. Mieszkańcy decydowali o podziale 10 mln zł, to kwota dwa razy większa niż w 2016 roku.

W tym roku zgłoszonych zostało ponad 500 projektów. Pod głosowanie trafiły 274 zadania. – To efekt działań edukacyjnych. Organizowaliœmy warsztaty, był maraton pisania wniosków, a  dodatkowo udostępniliœmy mapy własnoœci terenów i takie z naniesionš istniejšcš infrastrukturš, dodatkowo uruchomiliœmy infolinię – opowiada Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy. Głosowanie trwało przez cały paŸdziernik. – Zauważamy, że BBO cieszy się coraz większym zainteresowaniem – cieszš się bydgoscy urzędnicy.

W przyszłym roku dzięki BBO zrealizowane zostanš co najmniej 33 inwestycje. Najbardziej aktywni w głosowaniu byli mieszkańcy osiedli Szwederowo (ponad 6 tysięcy), Nowy Fordon (blisko 5,7 tysišca) i Leœne (ponad 3 tysišce). Najwięcej wskazań otrzymały zadania zwišzane z infrastrukturš drogowš oraz rekreacjš. Na parking przy ul. Goszczyńskiego zagłosowało 1418 mieszkańców Szwederowa. W Starym Fordonie budowa ul. Celnej otrzymała 1124 głosy. Ponad tysišc bydgoszczan wsparło budowę sceny przy MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego. Dzięki tegorocznej edycji BBO w mieœcie zrealizowanych zostanie także kilkanaœcie projektów zwišzanych m.in. z infrastrukturš sportowo-rekreacyjnš. Sš to między innymi nowe siłownie plenerowe, place zabaw, miasteczko rowerowe w Nowym Fordonie, tor do jazdy na rolkach na Glinkach, ogród społecznoœciowy na Błoniu czy œcieżka zdrowia na Terenach Nadwiœlańskich. Bydgoszczanie poparli także pomysł zasadzenia kilkuset drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym na osiedlu Bartodzieje. To kolejny projekt zwišzany z rozszerzeniem stref natury w mieœcie. Mieszkańcom podoba się spędzanie czasu nad wodš, dlatego za wart uwagi uznali m.in. projekt wypożyczalni rowerów wodnych na ujœciu Brdy.

Urzędnicy zauważajš, że bydgoszczanie bardzo często wskazywali jako priorytet budowę dodatkowych miejsc parkingowych. Na tego typu projekty głosowali między innymi mieszkańcy osiedli Czyżkówko, Leœne, Nowego Fordonu, Szwederowa, Kapuœcisk i Łęgowa. Dzięki BBO przebudowane majš być również ulice: Hoża na Wilczaku, Celna w Starym Fordonie i Gersona na Górzyskowie, nad Kanałem Bydgoskim na Miedzyniu lepiej zostanie zagospodarowany bulwar wzdłuż ul. Spacerowej, a na Flisach na drugim brzegu zacznie się budowa œcieżki rowerowej. Poza tym budowane lub remontowane będš chodniki, m.in. wzdłuż ul. Mazowieckiej, Smoleńskiej, w parku przy ul. Wielorybiej, Waryńskiego, Gałczyńskiego, Krakowskiej.

Miasto powoli przygotowuje się już do kolejnej edycji BBO. W styczniu odbędš się konsultacje społeczne, w których urzędnicy wspólnie z mieszkańcami będš pracować nad nowym regulaminem. Decyzje o ewentualnych zmianach zapadnš po konsultacjach i przy udziale Rady ds. Partycypacji Społecznej, której powołanie zapowiedział prezydent miasta.

– Dyskusja będzie się toczyć wokół tematów: czy wprowadzić projekty ogólnomiejskie, czy pozostać tylko przy osiedlowych, czy dopuœcić inwestycje na terenach innych niż te należšce do miasta – tłumaczy Marta Stachowiak. Do podziału w przyszłym roku będzie minimum 10 mln zł. – Wielkoœć œrodków na BBO zależeć będzie od wyniku finansowego miasta, więc po rozliczeniu roku może się okazać, że œrodki wzrosnš, ponieważ mechanizm działa tylko w „dobrš" stronę – tłumaczy rzecznik prezydenta. Ze wstępnych ustaleń ratusza wynika, że nabór projektów ruszy prawdopodobnie w kwietniu, a głosowanie odbędzie się w paŸdzierniku 2018 roku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL