Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kujawy i Pomorze

Nowa przeprawa promowa przez Wisłę powstanie na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa

Prom popłynie w pierwszej połowie 2019 roku
materiały prasowe
Przyspieszajš prace nad uruchomieniem przeprawy przez Wisłę na wysokoœci Solca Kujawskiego i Czarnowa.

Oczekiwanymi efektami przedsięwzięcia ma być skomunikowanie ważnych dróg krajowych nr 10 i 80 oraz znaczšca poprawa dostępu mieszkańców gminy Zławieœ Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego.

– Liczymy też, że przeprawa wpłynie na podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej tej częœci województwa – stwierdza kujawsko-pomorski marszałek Piotr Całbecki.

Zarzšd Dróg Wojewódzkich ogłosił właœnie przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i zbuduje prom. Będzie on miał dwa silniki napędzajšce koła łopatkowe, a na głównym pokładzie pomieœci 15 samochodów osobowych lub 1 autobus z 2 busami i 6 samochodami osobowymi. Na lewej burcie znajdš się miejsca siedzšce dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16. Prom ma popłynšć w swój pierwszy rejs w I połowie 2019 roku.

Równoczeœnie z budowš jednostki remontowane będš drogi dojazdowe do promu. Od strony Solca Kujawskiego droga zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków przeprawy, a na północnym brzegu – od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Nowa jezdnia wraz z poboczem będzie miała szerokoœć 6 metrów. Od strony Solca powstanie również chodnik. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona: będš mogły niš przejeżdżać pojazdy o nacisku do 10 ton na oœ. Po stronie Czarnowa – na przewężonym przejeŸdzie przez koronę wału, gdzie ulokowane sš urzšdzenia hydrotechniczne – pojawi się wahadłowa sygnalizacja œwietlna.

Same przyczółki przeprawy zostanš rozbudowane. Będš oœwietlone i wyposażone w monitoring. Każdy z nich będzie miał dwa stanowiska do przyjmowania promu, wykorzystywane w zależnoœci od wahania poziomu wody. Obok powstanš niewielkie parkingi: dla 1 autokaru i 5 samochodów osobowych. Wszystkie roboty budowlane zwišzane z przeprawš majš się zakończyć jesieniš 2018 roku.

Cała inwestycja, obejmujšca zarówno budowę promu, jak i modernizację infrastruktury dojazdowej do przeprawy, ma pochłonšć ok. 13 milionów złotych. Finansowanie przedsięwzięcia będzie oparte na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z kolei pienišdze na funkcjonowanie samej przeprawy (poza biletami) ma zapewnić wojewódzki samorzšd wraz z powiatami bydgoskim i toruńskim oraz gminami Solec Kujawski i Zławieœ Wielka.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL